zondag, november 18, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / 68% van de studenten overweegt te ondernemen
68% van de studenten overweegt te ondernemen

68% van de studenten overweegt te ondernemen

  • Nederland
  • Onafhankelijkheid voornaamste keuze voor ondernemerschap.
  • Frisse Blikken
  • http://www.frisseblikken.com
  • fritzk@frisseblikken.com

Uit jaarlijks onderzoek dat is uitgevoerd door Frisse Blikken onder 832 Nederlandse studenten van het MBO, HBO en WO, blijkt dat meer dan twee derde van hen overweegt te gaan ondernemen. Vooral de onafhankelijkheid en het feit dat zij eigen baas kunnen zijn doet hen overwegen tot deze stap. Daarnaast speelt de omgeving een grote rol.

Ondernemerschap en generatie Y

Van de Nederlandse studenten MBO, HBO en WO overweegt 68% om te gaan ondernemen na de studie. Vergeleken met voorgaande jaren is dit een sterke stijging, die met een aantal zaken te maken kan hebben. Zo geeft 54% van de studenten aan zich door de huidige economische situatie zorgen te maken over het vinden van een baan direct na de studie. Deze studenten gaan waarschijnlijk op zoek naar andere manieren om aan de slag te gaan en het opzetten van een eigen bedrijf is er daar één van. Anderzijds leent het ondernemerschap en de kwaliteiten die daarbij komen kijken zich zeer goed voor de huidige generatie, generatie Y.

Ondernemerswens onder mannen groter

Het zijn voornamelijk de mannelijke studenten die zichzelf als ondernemer zien. Van de vrouwen geeft 36% aan niets in het ondernemerschap te zien, terwijl dit bij de mannen slechts 24% is.

Als gevraagd wordt naar de rechtsvorm van de onderneming die de studenten verwachten op te zetten, dan zien we dat het MBO zich vooral richt op een eenmanszaak. HBO en WO hebben toch meer de voorkeur voor een B.V.

Omgevingsfactoren

De omgeving van de student heeft invloed op de keuze voor het ondernemerschap. Gekeken werd naar directe familie en vrienden die ondernemer zijn en het effect daarvan op de keuze van studenten om te gaan ondernemen. Opvallend is dat wanneer de student een familielid heeft dat onderneemt, dit een significant effect heeft op de wens om te gaan ondernemen. Aan de andere kant, wanneer een goede vriend onderneemt, wordt de drang om zelf een bedrijf op te zetten niet aangewakkerd.

Motivatie

De top 3 motivatiefactoren om te kiezen voor het ondernemerschap zijn (1) onafhankelijkheid, (2) persoonlijke verantwoordelijkheid voor succes of falen en (3) persoonlijke en intellectuele uitdaging.

Deze factoren typeren zich voor generatie Y. Het is een generatie die zeer bewust bezig is met zelfontplooiing en niet graag stil zit. Als het te lang gaat duren met het vinden van een baan, dan gaan de studenten zelf aan de slag. Daarnaast kunnen zij moeilijk omgaan met hiërarchie en autoriteit. Dit vertaalt zich in de onafhankelijkheid die zij krijgen bij ondernemerschap en de eigen verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken.

Werken voor werkgever

Uiteraard zijn er ook studenten die aangeven om niet te gaan ondernemen. De voornaamste redenen die zij aangeven om dit niet te doen zijn (1) omdat zij dan te veel onzekerheid hebben over een vast inkomen (47%), (2) te veel stress verwachten (28%) of (3) geen goed businessplan hebben (25%).

Deze studenten geven aan liever voor een werkgever te gaan werken, waarbij 42% van de WO studenten aangeeft in een Traineeship te willen starten. De keuze voor een werkgever hangt voor het MBO vooral af van het startsalaris. Voor HBO en WO zijn het juist de prettige werksfeer en bedrijfscultuur die de keuze bepalen. Vergeleken met MBO en WO, zoeken studenten HBO vooral balans tussen werk en privé, maar willen zij daarnaast ook meer hun eigen werktijden bepalen.

Achtergrond van het onderzoek

Het onderzoek wordt sinds 2010 uitgevoerd naar aanleiding van het verschijnen van het boek “Jongleren met Talent; de match tussen organisatie X en generatie Y” (Jolink, Korten & Verhiel 2009). Met het onderzoek wil Frisse Blikken een beter beeld krijgen van de eigenschappen, verwachtingen en wensen van de student van vandaag en de werknemers en ondernemers van morgen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Unipartners Tilburg van de Universiteit van Tilburg. Voor meer cijfermatige informatie en onderbouwing, zie bijgaande leaflet.

Frisse Blikken, ondernemen met talent

Frisse Blikken is een onderneming die startende professionals een springplank naar zelfstandig ondernemerschap biedt, met een steuntje in de rug. Tegelijkertijd wordt de kennis, de creativiteit en de capaciteit van deze young professionals ingezet bij organisaties die te maken hebben met vraagstukken waar je juist deze jonge mensen voor kunt inzetten; new generation marketing, new generation recruitment, social media, het nieuwe werken, serious gaming, etc. Voor meer informatie over Frisse Blikken, zie www.frisseblikken.com.

Over Chief Editor

Chief content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top