zondag, november 17, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Aannemers opgelet, AVA 2013 is gewijzigd!
Aannemers opgelet, AVA 2013 is gewijzigd!

Aannemers opgelet, AVA 2013 is gewijzigd!

  • Nederland
  • mr. E. Gadzo (Edis), 2015, De Ondernemer In de bouwwereld wordt veelvuldig gebruik gemaakt van gestandaardiseerde voorwaarden zoals de Algemene voorwaarden voor Aanneming van werk (AVA 2013) of de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012).
  • Haans Advocaten
  • www.haansadvocaten.nl
  • info@clickr.nl

De AVA werd in 2013 al op een flink aantal punten gewijzigd en in december 2014 volgde een nieuwe wijziging.

Artikel 17 van de AVA 2013 bevat een zogenaamd arbitraal beding. Die bepaling houdt in dat geschillen tussen een aannemer en consument-opdrachtgever uitsluitend beslecht worden door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Behoudens uitzonderingen, wordt de gewone civiele rechter daardoor buitenspel gezet.

Jarenlang speelde onder bouwrechtjuristen de discussie of deze uitsluiting van de civiele rechter wel toegestaan was. Formeel wel, want de wet achtte een arbitraal beding niet onredelijk bezwarend voor de consument-opdrachtgever. Per 1 januari 2015 is de wet op dit punt echter gewijzigd en wordt het arbitrale beding wel als onredelijk bezwarend beschouwd bij consumentenovereenkomsten. De wet is niet van toepassing op professionele opdrachtgevers.

Het gevolg hiervan is dat een consument-opdrachtgever vernietiging van de van toepassing zijnde bepaling van de AVA 2013 kan inroepen. De Raad van Arbitrage zal zich dan onbevoegd achten en de kwestie zal alsnog bij de civiele rechter aanhangig moeten worden gemaakt. Deze beslommeringen wil de aannemer uiteraard graag voorkomen. En inmiddels is er een oplossing bedacht. In de per december 2014 herziene AVA 2013 is in artikel 17 de keuze voor de consument-opdrachtgever opgenomen.

Voordat het geschil aanhangig wordt gemaakt, dient de aannemer aan de consument-opdrachtgever de keuze voor te leggen; de civiele rechter of de Raad van Arbitrage? Indien er binnen één maand geen keuze wordt gemaakt, dan is alsnog de Raad van Arbitrage bevoegd.

Aannemers let dus op! In uw offertes en op overige verwijzingen naar de AVA 2013 zal telkens de zinsnede “herzien in december 2014″ moeten worden toegevoegd.

Bron: Haans Advocaten

Over ClickR

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top