woensdag, december 19, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Aantal bezwaren WOZ naar verwachting bijna gehalveerd
Aantal bezwaren WOZ naar verwachting bijna gehalveerd

Aantal bezwaren WOZ naar verwachting bijna gehalveerd

  • Nederland
  • Thorbecke verwacht op basis van tellingen van bijna 100 Nederlandse gemeente dat het aantal bezwaren tegen de WOZ-beschikking dit jaar zal uitkomen op ongeveer 1,7 %. Dit betekent een zeer forse daling t.o.v. vorig jaar toen er nog 3,1% bezwaren werden ingediend.
  • Thorbecke
  • ww.thorbecke.nl
  • piter.holwerda@thorbecke.nl
  • www.bezwarenmeter.nl Thorbecke verwacht op basis van tellingen van bijna 100 Nederlandse gemeente dat het aantal bezwaren tegen de WOZ-beschikking dit jaar zal uitkomen op ongeveer 1,7 %. Dit betekent een zeer forse daling t.o.v. vorig jaar toen er nog 3,1% bezwaren werden ingediend.
  • Persbericht Thorbecke

Aantal bezwaren WOZ naar verwachting bijna gehalveerd.

Thorbecke registreert al sinds 2002 via haar landelijke website www.bezwarenmeter.nl  het aantal bezwaren op de WOZ-beschikkingen. Het percentage dat nu wordt gemeten is het laagste in de geschiedenis van de bezwarenmeter.

De twee belangrijkste oorzaken van de daling van het aantal bezwaren zijn:

  • Woningeigenaren hebben de beleving dat de waarde van woningen al enige tijd stabiel is. Tussen de vorige en huidige WOZ-waarde van de peildata 1-1-2012 en 1-1-2013, was echter nog wel degelijk sprake van een daling van de waarde. Deze daling is voor veel mensen een meevaller, waardoor ze minder snel geneigd zullen zijn bezwaar te maken.
  • Gemeenten besteden veel meer aandacht aan het zogenaamd ‘informeel bezwaar afhandelen’ door telefonisch vragen te beantwoorden. Burgers die contact zoeken met de gemeente over de waardering krijgen serieus aandacht. Eventuele fouten worden direct hersteld, zodat een formeel bezwaar kan worden voorkomen.

Het bovenstaande leidt ertoe dat de gemeenten een flinke besparing kunnen inboeken op kosten die gemoeid zijn met het afhandelen van de WOZ-bezwaren. De besparing kan oplopen tot 15 miljoen euro. In 2012 bedroegen de totale kosten van de bezwaarafhandeling 43,5 miljoen euro (1). Per saldo is dit vooral goed nieuws voor alle burgers, omdat de maatschappelijke kosten worden verminderd.

Enige voorzichtigheid met onze conclusie is geboden, omdat professionele bezwaarmakers veelal in de laatste week met hun bezwaren komen. Dat effect is op dit moment nog lastig in te schatten.

(1)    Bron: Benchmark WOZ-kosten 2011-2012, Waarderingkamer.

Thorbecke

Postbus 40097

8004 DB Zwolle

info@thorbecke.nl

www.thorbecke.nl

088 – 888 3000

Contact persoon: Piter Holwerda

Over Thorbecke

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top