vrijdag, augustus 14, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Aantal schoonmaakbedrijven sterk gegroeid tijdens de crisis
Aantal schoonmaakbedrijven sterk gegroeid tijdens de crisis

Aantal schoonmaakbedrijven sterk gegroeid tijdens de crisis

  • Nederland
  • Ondanks de crisis neemt het aantal schoonmaakbedrijven sterk toe.
  • UWV
  • http://www.uwv.nl
  • info@uwv.nl

Dit blijkt uit de sectoranalyse schoonmaak die UWV vandaag heeft gepubliceerd. Het totaal aantal bedrijven in de sector nam de afgelopen twee jaar toe met 11 procent tot ruim 11.000. Met name het aantal zelfstandigen zonder personeel is gegroeid. Daar staat tegenover dat de instroom in de WW de afgelopen jaren behoorlijk is gestegen, van 5.000 in 2010 tot ruim 7.000 in 2013. Het aantal ontstane vacatures lag in 2012 op 17 duizend. UWV verwacht dat het aantal vacatures in de schoonmaak na 2013 sterk zal toenemen tot gemiddeld 27.000 per jaar in de periode 2015-2018.

Verbreding van het aanbod zorgt voor nieuwe functies

De werkgelegenheid in de schoonmaak is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Er waren in 2013 zo’n 143.000 banen voor werknemers in de schoonmaaksector. Veel medewerkers werken in deeltijd. De omzetgroei in de sector was de afgelopen jaren beperkt. Er gaat ruim 4 miljard euro om in de sector. Om de slechte marktomstandigheden het hoofd te bieden verbreden schoonmaakbedrijven hun aanbod, vaak in samenwerking met andere facilitaire bedrijven zoals cateraars en beveiligers. De branche verlegt haar werkterrein daarnaast in toenemende mate naar de zorg. Er ontstaan daardoor nieuwe functies bij zorginstellingen, zoals hospitality comfort-medewerker. Deze verleent schoonmaakdiensten, maar begeleidt ook patiënten bij eenvoudige handelingen zoals aankleden, eten en drinken.

Toenemende vergrijzing zorgt voor meer vraag

De toenemende vergrijzing van werknemers in de schoonmaaksector zorgt voor een groeiende vervangingsvraag op de middellange termijn. Door de vergrijzing van de samenleving groeit de zorgsector en daarmee de omvang van schoonmaakwerkzaamheden in deze sector. Voorzien wordt dat de vraag naar gekwalificeerd personeel op de middellange termijn sterk toeneemt. UWV verwacht een groei van het aantal vacatures van 18 duizend in 2013 tot gemiddeld 27 duizend per jaar in de periode 2015-2018. Vooral voor de specialistische schoonmaakberoepen, zoals graffitiverwijderaars, zullen naar verwachting tekorten ontstaan.

Veel initiatieven voor mensen met een uitkering

Uit de sectoranalyse schoonmaak blijkt dat de sector relatief goede kansen op werk biedt aan ouderen en aan mensen met een uitkering. De sector trekt daarnaast veel personeel aan dat voorheen een uitzendbaan had. De sector ontplooit veel initiatieven die ten doel hebben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten, aan de slag te helpen.

Kwaliteit hoog in vaandel

Er lopen in de sector tal van initiatieven om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Zo is in de schoonmaak-cao vastgelegd dat nieuwe medewerkers binnen één jaar na indiensttreding de basisvakopleiding Schoonmaak afronden en over voldoende taalvaardigheid beschikken. Inmiddels zijn meer dan 10.000 medewerkers gediplomeerd en biedt de sector taalcursussen aan. Ook hanteert de sector de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. In de code is vastgelegd dat partijen in een aanbesteding meer gewicht geven aan de kwaliteit van de uitvoering en arbeidsomstandigheden en minder naar de prijs kijken. De code en andere kwalitatieve lidmaatschapseisen zijn vastgelegd in het OSB-Keurmerk dat op 1 januari 2013 van kracht is geworden.

Over de UWV Sectoranalyses

UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, de VNG, stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en arbeidsmarktdeskundigen uit sectoren analyses van ruim twintig sectoren. De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het mogelijk om lang openstaande vacatures en onnodige werkloosheid te voorkomen en zo bij te dragen aan een sterkere economie. De sectorbeschrijvingen dragen ook bij aan regionale arbeidsmarktagenda’s van gemeenten en UWV voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. UWV heeft het opstellen van sectoranalyses in 2012 overgenomen van de in dat jaar opgeheven Raad voor Werk en Inkomen.

Over Chief Editor

Chief content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top