donderdag, oktober 18, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / ABU: Duidelijkheid minister Asscher over onderdeel Wet aanpak schijnconstructies
ABU: Duidelijkheid minister Asscher over onderdeel Wet aanpak schijnconstructies

ABU: Duidelijkheid minister Asscher over onderdeel Wet aanpak schijnconstructies

  • Nederland
  • De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) vraagt snel duidelijkheid van minister Asscher van Sociale Zaken. Sinds de behandeling van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in de Tweede Kamer biedt de minister geen zekerheid over een uitzondering op het verbod op inhoudingen in de WAS. Dit verbod verbiedt het werknemers om per 1 januari 2016 zaken als de huur of verzekeringspremies middels een looninhouding te betalen uit een deel van het eigen loon.
  • Algemene Bond Uitzendondernemingen
  • http://www.abu.nl
  • info@abu.nl

In de Tweede en Eerste Kamer waren destijds veel zorgen over de ongewenste effecten hiervan voor Europese arbeidsmigranten. Om die reden zou de minister een uitzondering overwegen. Sindsdien is de minister stil over dit onderwerp. De ABU heeft hierover gezamenlijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Woensdag is een Algemeen Overleg.

De ABU onderschrijft de aanpak van dubieuze inhoudingen op het loon, maar stelt dat dit verbod dat doel niet dichterbij brengt. Door een verbod te introduceren wordt het onmogelijk om nog toezicht te houden op transacties tussen werknemers en werkgevers. Dit brengt deze transacties in het grijze circuit waardoor de kans op misstanden toeneemt. Ook zullen de prijzen van tijdelijke huisvesting gaan stijgen door de toegenomen administratieve last en risico’s van de verhuurders en werkgevers. Meer mensen zullen kiezen voor slechtere huizen voor een lagere prijs. Meer overlast en overbewoning zijn het gevolg.

Goed gedrag belonen!

Ondernemers die de verantwoordelijkheid nemen door hun buitenlandse mensen goed te huisvesten en te verzekeren voor ziektekosten, moeten daarvoor beloond worden door de overheid. De ABU wil daarom een uitzondering op dit verbod voor ondernemingen die hun huisvesting jaarlijks laten controleren door de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Dan raakt het inhoudingenverbod ook die personen die misbruik maken van de Europese open grenzen, in plaats van de ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen in Europese arbeidsmobiliteit.

Hoge risico’s, nauwelijks rendement

Onlangs constateerde onderzoeksinstituut Platform31 dat de financiële risico’s van het ontwikkelen van huisvesting voor arbeidsmigranten zeer hoog zijn in vergelijking tot andere huisvesting en de rendementen voor investeerders zeer laag. De ABU stelt dat deze risico’s verder oplopen als gevolg van deze maatregel. Het rapport van Platform31 spreekt ook tegen dat uitzenders zouden verdienen aan de huisvesting voor hun werknemers.

Overheid belemmert eigen afspraken

In 2012 hebben Rijk, gemeenten en werkgevers afspraken gemaakt over de rol en bijdrage van werkgevers aan het in banen leiden van Europese arbeidsmobiliteit. Daar is afgesproken dat werkgevers meer investeren in goede huisvesting en private controle daarop. Dit inhoudingenverbod maakt beide praktisch onmogelijk, aldus ABU-directeur Jurriën Koops: “Als de regering wil dat de markt een rol pakt bij de huisvesting van arbeidsmigranten, moet ze geen wetten maken die deze rol belemmeren. Dat is wat er nu gebeurt!”

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top