woensdag, oktober 5, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / ABU: Meer mensen aan het werk
ABU: Meer mensen aan het werk

ABU: Meer mensen aan het werk

  • Nederland
  • Vandaag treedt de Wet werk en zekerheid in werking. De wet is een eerste stap naar een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid. “Maar er is meer nodig en daarvoor moeten we niet langer flex en vast lijnrecht tegenover elkaar zetten”, aldus ABU-directeur Jurriën Koops. De discussie moet vooral gaan over hoe meer mensen aan het werk komen. Bijvoorbeeld door lastenverlichting te creëren aan de onderkant van de arbeidsmarkt en stappen te zetten om te komen tot een vernieuwd sociaal stelsel.
  • 7tjo56lio3
  • Algemene Bond Uitzendondernemingen
  • http://www.abu.nl
  • info@abu.nl

Echte banen tegenover onechte banen, ofwel ‘vast’ tegenover ‘flex’: het is volgens de ABU geen constructieve manier om over de arbeidsmarkt te blijven discussiëren. “Al is het alleen maar, omdat ruim 2 miljoen mensen met een flexibele arbeidsrelatie echt werk doen”, aldus Koops. “De discussie moet gaan over werk voor zoveel mogelijk mensen.” En daaraan levert de uitzendbranche een belangrijke bijdrage. In de speciale uitgave Sterk voor Werk laat de ABU deze bijdrage aan de arbeidsmarkt zien.

Groei en perspectief

De uitzendbranche maakt werk voor honderdduizenden mensen mogelijk, organiseert flexibiliteit voor bedrijven en biedt perspectief aan mensen, zeker voor diegenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook maakt de uitzendbranche economische groei mogelijk. Meer dan 50% van de nieuwe banen, zo blijkt uit onderzoek van UWV, wordt in 2015 en 2016 door de branche ingevuld. Ten slotte bouwt de uitzendbranche aan de toekomst van mensen door te investeren in talent en transitie. In de uitgave Sterk voor Werk zijn de feiten en cijfers te vinden.

Lastenverlichting

Meer mensen aan het werk krijgen wordt mogelijk door lastenverlichting te creëren op arbeid. Werk moet lonen, zowel voor werknemers als werkgevers en met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. “Een flink deel van de 5 miljard lastenverlichting naar de arbeidsmarkt via onder andere loonkostensubsidies of premiekortingen gaat werken”, aldus Koops. Verder bepleit de ABU reductie van werkgeversrisico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid via verkorting van de loondoorbetaling waardoor het aannemen van personeel weer interessant wordt.

Sociaal stelsel

De Wet werk en zekerheid is een eerste stap naar een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid. Maar we moeten de volgende stap durven zetten. Flexibilisering van de arbeidsmarkt vraagt om een sociaal stelsel dat toegang en zekerheid biedt aan alle werkenden (vast en flex) en dat past bij de toekomstige arbeidsmarkt. Hoe kunnen we opleidingen, hypotheken, sociale zekerheid en pensioenen zo inrichten dat ze voor álle werkenden toegang en voldoende zekerheid bieden? De ABU roept het kabinet op om te komen tot een verkenning van zo’n nieuw contractneutraal sociaal stelsel.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top