zaterdag, oktober 20, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / AFM legt boete op aan Friendly Finance voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning
AFM legt boete op aan Friendly Finance voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning

AFM legt boete op aan Friendly Finance voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning

  • Nederland
  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 juli 2013 een bestuurlijke boete van € 2 miljoen opgelegd aan Technicolor Dreamcoat B.V., voorheen genaamd Friendly Finance B.V. De boete is opgelegd, omdat Friendly Finance van 10 juni 2011 tot en met 2 mei 2012 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).
  • AFM
  • http://www.afm.nl
  • info@afm.nl
  • http://www.afm.nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2014/jan/boete-friendly-finance.aspx

Consumenten konden via de website www.betaaldag.nl van Friendly Finance snel geld lenen tegen hoge kosten. Ze konden alvast een deel van hun loon dat nog niet was uitbetaald (een zogenoemde loonvordering) verkopen aan Friendly Finance.

Het bedrag dat Friendly Finance betaalde voor dit stukje loon was aanzienlijk lager dan de werkelijke waarde hiervan. Friendly Finance betaalde bijvoorbeeld € 200 voor een loonvordering van € 250. Als de consument eenmaal zijn loon had ontvangen, moest hij de loonvordering binnen één werkdag aan Friendly Finance betalen. Bij te late betaling was hij een contractuele boete verschuldigd.

Ernstige overtreding

Het gaat om een zeer ernstige overtreding. Met het aanbieden van de flitskredieten heeft Friendly Finance forse bedragen verdiend. Over de periode van ongeveer elf maanden bedroegen haar inkomsten circa € 3,8 miljoen, waarvan een winst overbleef van meer dan € 2 miljoen. Friendly Finance heeft die bedragen verdiend ten koste van financieel kwetsbare consumenten, die voor het flitskrediet – op jaarbasis – vaak honderden procenten aan kosten verschuldigd waren. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.

Friendly Finance heeft met deze constructie krediet aangeboden. Sinds 25 mei 2011 is het verboden om dit soort kortlopende kredieten (flitskredieten) aan te bieden zonder vergunning van de AFM. Aanbieders van deze kortlopende kredieten hebben een vergunning nodig als ze meer dan onbetekenende kosten in rekening brengen. In dat geval mogen ze geen tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan het maximale wettelijke rentepercentage van 15 procent. Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten.

Eisen en gedragsregels

Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Als een overtreding meer dan € 2 miljoen aan voordeel heeft opgeleverd, kan de AFM de boete vaststellen op ten hoogste twee keer het bedrag van dat behaalde voordeel. De AFM maakt in deze zaak gebruik van die mogelijkheid en acht, alle omstandigheden in aanmerking genomen, een boete van € 2 miljoen passend.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top