zaterdag, juni 6, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / AFM legt een boete op aan Homburg Capital B.V. voor een niet duidelijke televisiereclame
AFM legt een boete op aan Homburg Capital B.V. voor een niet duidelijke televisiereclame

AFM legt een boete op aan Homburg Capital B.V. voor een niet duidelijke televisiereclame

  • Nederland
  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 september 2011 een bestuurlijke boete van €62.500 opgelegd aan Homburg Capital B.V. (Homburg; thans Veninda Beleggings Maatschappij B.V.) voor een niet duidelijke televisiereclame in het kader van de Homburg Stoneridge obligatie. Dit is een overtreding van artikel 4:19, tweede lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
  • AFM
  • http://www.afm.nl
  • info@afm.nl
  • http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/nieuws/2014/dec/boete-homburg.aspx

Homburg heeft in ieder geval op 11 april 2010, 18 april 2010 en 9 mei 2010 reclame gemaakt op televisie voor de Stoneridge-obligatie. In de televisiereclame heeft Homburg de nadruk gelegd op het feit dat de belegger 10% vaste rente op de obligatie ontvangt en dat er zekerheid wordt geboden doordat er een recht van eerste hypotheek is afgesloten op nieuw vastgoed. De televisiereclame benadrukt alleen de voordelen, zonder ook in te gaan op de voorwaarden (en daarmee de risico’s) die aan deze voordelen en de Stoneridge obligatie zijn verbonden.

De televisiereclame vermeldt niet dat rentebetaling niet in contanten plaatsvindt, maar jaarlijks wordt bijgeschreven op de uitstaande hoofdsom. Daarnaast vindt uitbetaling van de rente pas plaats wanneer er sprake is van netto-opbrengsten uit verkoop of verhuur van de appartementen. Hierdoor bestaat het risico dat na vier jaar de opbrengsten van Homburg Stoneridge niet voldoende zijn voor aflossing van de uitstaande hoofdsom, inclusief de bijgeschreven verschuldigde rente.

Door enerzijds zekerheid te suggereren en anderzijds niet de voorwaarden en risico’s van deze zekerheid te benoemen, heeft Homburg geen evenwichtig beeld gepresenteerd van de obligatie. De televisiereclame geeft een onevenwichtig beeld van de obligatie, waardoor een potentiële belegger niet de relevante eigenschappen van het product kan overzien. Hiermee voldoet de televisiereclame niet aan de wettelijke norm ‘duidelijk’ zoals neergelegd in artikel 4:19, tweede lid, Wft.

Op 1 augustus 2009 is de nieuwe boetewet (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving) in werking getreden. Omdat de overtreding heeft plaatsgevonden na 1 augustus 2009 is deze van toepassing. Het basisbedrag voor overtreding van artikel 4:19, tweede lid, Wft bedraagt €500.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft de AFM in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van Homburg.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top