donderdag, oktober 18, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / AFM legt een boete op aan Quarz Vermogensstrategieën B.V. voor niet-passend advies bij hypothecair advies
AFM legt een boete op aan Quarz Vermogensstrategieën B.V. voor niet-passend advies bij hypothecair advies

AFM legt een boete op aan Quarz Vermogensstrategieën B.V. voor niet-passend advies bij hypothecair advies

  • Nederland
  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 september 2011 een bestuurlijke boete van €6.000 opgelegd aan Quarz Vermogensstrategieën B.V. (Quarz) voor het inwinnen van onvoldoende informatie bij het adviseren over hypothecair krediet.
  • AFM
  • http://www.afm.nl
  • info@afm.nl
  • http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2013/aug/boete-quarz.aspx

In haar beslissing van 24 februari 2012 op het bezwaarschrift van Quarz heeft de AFM de boete gehandhaafd. Tegen deze beslissing heeft Quarz beroep ingesteld. De rechtbank Rotterdam heeft op 23 mei 2013 uitspraak gedaan waarbij de boete is gematigd tot €3.800.

De rechtbank heeft de boete gematigd wegens beperkte ernst van de overtreding en wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Passend advies

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Ze moeten daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies. Op die manier handelen ze in het belang van de klant.

De AFM onderzocht in totaal 9 cliëntdossiers uit de periode mei tot oktober 2009. Op 1 augustus 2009 is de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (nieuwe boetewet) in werking getreden. De overgangsbepaling bij deze wet bepaalt dat op overtredingen die zijn aangevangen vóór de inwerkingtreding van de nieuwe boetewet het recht van toepassing is zoals dat gold vóór dat tijdstip. De boetehoogte voor de overtreding door Quarz was onder het oude recht gefixeerd op €6.000.

In 2 van de 9 cliëntdossiers heeft Quarz vóór 1 augustus 2009 aan de cliënten geadviseerd. Met toepassing van de oude boetewet worden door de AFM alleen deze 2 dossiers aan de boete ten grondslag gelegd.

Onvoldoende informatie

De AFM heeft geconstateerd dat Quarz geen of onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen, kennis en ervaring en/of de risicobereidheid van cliënten. Quarz heeft daardoor haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren. Naar het oordeel van de AFM heeft Quarz hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top