vrijdag, december 3, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / AFM: Wettelijke normen voor alle pensioeninformatie
AFM: Wettelijke normen voor alle pensioeninformatie

AFM: Wettelijke normen voor alle pensioeninformatie

  • Nederland
  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleit voor een aanpassing van de eisen aan informatie die door pensioenuitvoerders wordt verstrekt. Ook niet-verplichte informatie zou gesanctioneerd moeten kunnen worden als die informatie belanghebbenden op het verkeerde been kan zetten.
  • AFM
  • http://www.afm.nl
  • info@afm.nl
  • http://www.afm.nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2013/nov/wetgevingsbrief.aspx

De AFM wil daarnaast wettelijk kunnen toezien op alle informatie die pensioenuitvoerders aan hun (ex)deelnemers en gepensioneerden geven en pleit voor frequentere aanpassing van pensioeninformatie. Dat stelt de AFM voor in de wetgevingsbrief die zij heeft gestuurd aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en waarop de Staatssecretaris op 4 november heeft gereageerd.

Op dit moment kan de AFM onjuiste informatie niet sanctioneren vanwege het ontbreken van een wettelijke norm juist of correct. Bovendien kan de AFM op dit moment alleen verplichte informatie sanctioneren. Iedereen moeten laagdrempelig toegang kunnen krijgen tot een actueel overzicht van pensioen uit de eerste (AOW), tweede (werknemerspensioen) en derde (zelf aanvullend sparen) pijler.

Actuele informatie

De AFM pleit voor een jaarlijkse actualisatie van de informatie aan gewezen deelnemers (zogenaamde ’slapers’). Bovendien moeten aanspraken van deelnemers zo actueel mogelijk gepresenteerd worden. Dit wordt in de toekomst belangrijker gezien de toenemende frequentie waarmee de verlagingen of verhogingen zullen voorkomen in een voorwaardelijk pensioencontract. Er zouden ook kwaliteitseisen moeten worden gesteld aan het pensioenregister en in de toekomst aan het pensioendashboard.

Vergelijking van de kwaliteit tussen pensioenregelingen

De AFM is van mening dat er een instrument zou moeten worden ontwikkeld en ingevoerd waarmee inzichtelijk wordt voor werknemers wat de kwaliteit is van pensioenregelingen.

Nieuwe pensioencontracten

Het is essentieel dat pensioenuitvoerders hun deelnemers tijdig en op een begrijpelijke en evenwichtige manier informeren over de gevolgen van de overgang naar nieuwe pensioencontracten, die per 1 januari 2015 en daarna ingaan. Het ontbreken van een wettelijk kader met betrekking tot deze communicatie is een risico.

Informatie bij waardeoverdracht

De informatie voor de gewezen deelnemer over waardeoverdracht moet volgens de AFM worden uitgebreid. De informatie moet de gewezen deelnemer tijdig bereiken, maar ook zo begrijpelijk zijn dat hij inzicht krijgt in de mogelijkheden waaruit hij een keuze kan maken. Daarnaast moet duidelijk zijn wat het risico is van het wel of niet overdragen van de waarde van het pensioen naar een andere uitvoerder.

Rapport ‘Pensioen in duidelijke taal’

De AFM bepleit als toezichthouder op de pensioencommunicatie van harte de omzetting van de aanbevelingen uit het rapport ‘Pensioen in duidelijke taal’. Dit rapport is op 26 juni 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd en bevat belangrijke punten voor de verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de communicatie tussen pensioenuitvoerders en belanghebbenden.

Wetgevingsbrief

Met een wetgevingsbrief rapporteren de toezichthouders AFM en DNB de Staatssecretaris over knelpunten die zij hebben gesignaleerd in de regelgeving. Op 4 november 2013 heeft de Staatssecretaris van SZW haar reactie op de meest recente wetgevingsbrieven van AFM en DNB naar de Tweede Kamer gestuurd.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top