zaterdag, mei 30, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Amicorp: Trends voor wereldwijde automatische uitwisseling van informatie – Update over G20/OECD plannen, FATCA en intergouvernementele overeenkomsten
Amicorp: Trends voor wereldwijde automatische uitwisseling van informatie – Update over G20/OECD plannen, FATCA en intergouvernementele overeenkomsten

Amicorp: Trends voor wereldwijde automatische uitwisseling van informatie – Update over G20/OECD plannen, FATCA en intergouvernementele overeenkomsten

 • Nederland
 • Deze nieuwsbrief is om u te informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot de verschillende wereldwijde initiatieven die worden met het oog op een globale automatische uitwisseling van informatie te bereiken zijn geïmplementeerd:
 • Amicorp Netherlands B.V.
 • http://www.amicorp.com
 • netherlands@amicorp.com
 • http://www.amicorp.com/AmiNews/Trends%20to%20globa/English.html
 • de G20/OECD inzet voor een wereldwijd systeem van automatische uitwisseling van informatie.
 • de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA);
 • de intergouvernementele overeenkomsten (“intergouvernementele overeenkomsten”) door de VS ondertekend met de partnerlanden;

Vanwege de verschillende ontwikkelingen, kunnen particulieren en bedrijven niet langer vertrouwen op vertrouwelijkheid en hebben een goede en tijdige openbaarmaking van informatie aan autoriteiten in het kader van de geldende voorschriften te verzekeren en ervoor moeten zorgen dat hun investering structuren zijn conform de geldende voorschriften ook, terwijl nog steeds gunstig .

G20/OECD stappen om wereldwijde transparantie

Verschillende trends gaan snel in de richting van automatische uitwisseling van informatie.

 • De VS introduceerde FATCA om financiële informatie over buitenlandse rekeningen direct of indirect door Amerikaanse personen aangehouden verzamelen. Verdere details en updates zijn in onderstaande paragraaf.
 • Het Verenigd Koninkrijk kondigde een gelijkaardige FATCA aanpak voor zijn Crown afhankelijkheden en overzeese gebieden voor de rapportage van de buitenlandse investeringen van inwoners van het VK.
 • De G5 landen in april ingestemd met een gemeenschappelijke aanpak te verkennen FATCA.
 • Het Global Forum houdt tweefasen peer reviews van 98 jurisdicties om de efficiëntie van de systemen en procedures voor de uitwisseling van informatie te beoordelen, geeft ratings van de mate van naleving en beveelt verbeteringen.
 • De G20 op 6 september ingestemd met de OESO-actieplan, “A Step Change in Tax Transparency.” De G20 zet zich in voor de automatische uitwisseling van informatie als de wereldwijde standaard te worden gepresenteerd op de volgende G20-bijeenkomst in februari 2014 en effectief tussen de G20 te worden landen tegen eind 2015.
 • De G20 beschouwt de multilaterale belastingovereenkomst voor wederzijdse administratieve bijstand op belastingzaken als rechtsgrondslag. In augustus China ook het verdrag ondertekend, en de G20 moedigt alle landen ter wereld om dit verdrag te sluiten.
 • De G20 onderschreef ook de OESO-actieplan “BEPS” naar Base Erosie en kunstmatige Winst Verschuiving van Multinationals bestrijden. Het actieplan is gericht op belastingen af ​​te stemmen met de stof en waardecreërende activiteiten en om het misbruik van belastingverdrag voordelen, lege vennootschappen en transfer pricing regels om dubbele niet-belasting te bereiken bestrijden. Bovendien, automatische uitwisseling van informatie is een belangrijk onderdeel van het BEPS plan.
 • Voor meer informatie wordt verwezen
 • De verwachting is dat de financiële instellingen in alle landen zal worden afgedwongen door de overheid een actieve rol te spelen in de automatische uitwisseling van informatie.

FATCA en intergouvernementele overeenkomsten

De laatste belangrijke ontwikkelingen op FATCA en IGA’s en de gevolgen daarvan zijn hieronder samengevat. Op de website van Amicorp’s vindt u de bijgewerkte AmiNews op FATCA en intergouvernementele overeenkomsten vinden met gedetailleerde informatie, classificatie van buitenlandse financiële instellingen (FFI) en Niet Buitenlandse Financiële Entities (NFFEs), met compliance-eisen, bijgewerkt deadlines en definities. Om dit te bekijken ga dan naar: http://www.amicorp.com/AmiNews/FATCA_Aug2013/English.html

FATCA termijnen verlengd

 • De FATCA implementatie tijdlijn is in Notice 2013-43 verlengd met 6 maanden. De effectieve uitvoering van FATCA wordt dus verlengd tot 1 juli 2014.
 • Het eerste verslagjaar onder FATCA is 2014 in plaats van 2013 eerder.
 • In dezelfde mededeling verdere begeleiding is voorzien voor FFI verbleven in landen die een IGA gesloten, maar die IGA mag nog niet van kracht per juli 2014 te zijn.
 • Deze verlenging met 6 maanden wordt toegejuicht. Het geeft een beetje meer tijd voor te bereiden, maar onmiddellijke actie is nu nodig.

IRS Registratie Portaal

 • Per 19 augustus de IRS Portal is geopend voor de registratie van FFI. De periode van 19 augustus tot en met 31 december 2013 is een proefperiode voor FFI om vertrouwd te raken met de FATCA registratie website, om toegang te krijgen tot de online account, voorlopige gegevens wijzigen of aanvullen.
 • Op of na 1 januari 2014, zal elke FFI worden verwacht dat zij haar registratie-informatie door het maken van alle noodzakelijke aanvullende wijzigingen, en het indienen van de gegevens als definitief af te ronden.
 • Zoals registraties worden afgerond en in 2014 goedgekeurd, zal registreren FFI een bericht van inschrijving aanvaarding en zal een wereldwijde tussenpersoon identificatienummer (GIIN) worden uitgegeven.
 • De IRS zal elektronisch de eerste IRS FFI lijst met de GIIN plaatsen door 2 juni 2014 en zal de lijst op maandbasis updaten daarna.
 • Om de GIIN vóór juli ontvangen en insluiting in de juni 2014 IRS FFI List, zal een FFI nodig om zijn registratie op de IRS Portaal van 25 april 2014 af te ronden.

FATCA Final Regs en Roerende Formulieren gewijzigd

 • De FATCA Final Regulations zoals uitgegeven in januari 2013 zijn gewijzigd op 10 september. Deze wijzigingen zijn van technische en procedurele uit de natuur. Verdere wijzigingen worden nog verwacht.
 • De inhouding vormt W-8, W-8BEN-E, W-8IMY en W-9 zijn onlangs aangepast aan de FATCA eisen. Personen en entiteiten met financiële rekeningen zullen door de financiële instellingen worden verzocht de toepasselijke formulieren in te vullen en te ondertekenen. Tijdige en adequate reactie kan nodig zijn.

Intergouvernementele overeenkomsten ondertekend en intergouvernementele overeenkomsten in onderhandeling

 • Zoals aangegeven tot op heden het Verenigd Koninkrijk, Mexico, Denemarken, Ierland, Noorwegen, Spanje, Duitsland, Zwitserland en Japan hebben intergouvernementele overeenkomsten met de VS gesloten.
 • Verschillende rechtsgebieden hebben aangekondigd dat zij hebben gesloten en / of geïnitialiseerd intergouvernementele overeenkomsten, waaronder Nederland, Singapore, Malta en ook de Cayman Islands, BVI, Bahamas.
 • Het Amerikaanse ministerie van Financiën herhaalde dat het in het proces van het sluiten van dergelijke intergouvernementele overeenkomsten met meer dan 50 landen, die in de meeste gevallen maken de wederkerigheid inzake de uitwisseling van informatie.
 • Andere landen, waaronder Rusland en China, zijn in het proces van het sluiten van intergouvernementele overeenkomsten eind van het jaar.

Impact van FATCA en intergouvernementele overeenkomsten voor individuen en entiteiten

 • FATCA en intergouvernementele overeenkomsten zijn gericht op naleving van de belastingwetgeving te dwingen door “US Persons” die zijn bedrijf financiële activa en rekeningen buiten de USA. Maar niet-Amerikaanse personen kunnen ook onderhevig zijn aan openbaarmaking, hetzij in het geval van de VS Indicia, of als ze blijven niet te verklaren aan inhoudingsplichtigen dat zij geen Amerikaanse personen, of als gevolg van de onderlinge uitwisseling in het model 1 intergouvernementele overeenkomsten. In geval van vragen om aanvullende informatie of formulieren door financiële instellingen adequate tijdige reactie kan nodig zijn.
 • Buitenlandse financiële instellingen (FFI) moet deze financiële informatie, onder de FATCA regelgeving of onder de toepasselijke IGA bekendmaken. Trusts, investeringen entiteiten, worden fondsen ofwel geclassificeerd als FFI of als passieve NFFE en afhankelijk van de indeling, land van verblijf en toepasselijke IGA ze nodig hebben om dergelijke financiële informatie bekend te maken, hetzij aan de IRS of aan de lokale belastingautoriteiten of (in geval van NFFE) aan de respectieve inhoudingsplichtigen, of anders zullen onderworpen aan 30% roerende FATCA op bepaalde Amerikaanse bron inkomsten geworden. Al deze FFI en NFFEs moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan de FATCA toelichtingsvereisten.

Acties

Amicorp streeft ernaar om te voldoen aan regelgeving zoals FATCA te zijn en ervoor te zorgen dat alle structuren werken we met zijn FATCA compliant en ook compliant in het rechtsgebied waar de uiteindelijk belanghebbende is belastingplichtig.

Hiervoor Amicorp zal binnenkort contact met haar klanten en de klant entiteiten in de komende maanden:

 • Individuen zullen worden geïnformeerd over de informatieverplichtingen en compliant structurering in hun nationale jurisdicties.
 • Personen en entiteiten zal worden gevraagd om relevante gegevens aan te vullen.
 • Trusts, zullen de investeringen entiteiten, fondsen en andere potentiële FFI en NFFEs worden geïnformeerd over de FATCA compliance-eisen, alsmede de te verstrekken door Amicorp om na te gaan FATCA naleving van deze entiteiten diensten.

Voor meer informatie: www.amicorp.com

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top