zondag, september 27, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Maatschappelijke Organisaties / Anne Frank Stichting: Onderzoek naar moslimdiscriminatie in de klas
Anne Frank Stichting: Onderzoek naar moslimdiscriminatie in de klas

Anne Frank Stichting: Onderzoek naar moslimdiscriminatie in de klas

  • Nederland
  • Bijna twee op de drie docenten is getuige van moslimdiscriminatie in de klas blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat onderzoek deed naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs.
  • Anne Frank Stichting
  • http://www.annefrank.org/nl
  • museumsecretariaat@annefrank.nl

Bijna twee op de drie docenten geeft aan in 2014 getuige te zijn geweest van incidenten in de klas die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie. Dit blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM onderzoek deed naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. De Anne Frank Stichting wil met het onderzoek, waaraan 498 docenten meededen, een actueel beeld krijgen van de aard en omvang van moslimdiscriminatie op middelbare scholen. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek in 2013 naar antisemitisme in het voortgezet onderwijs.

Docenten die getuige waren van incidenten die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie geven veelal les in het praktijkonderwijs of op het VMBO, in weinig stedelijk gebied (61%). Daders zijn over het algemeen autochtone jongens, slachtoffers zijn meestal jongens van Marokkaanse of Turkse komaf. Aanleiding voor een incident is veelal (media)aandacht voor overlast en crimineel gedrag van moslims. Ook aandacht voor terrorisme of terroristische organisaties in binnen- en buitenland wordt door docenten als mogelijke aanleiding van de incidenten gezien.

Uit het onderzoek naar moslimdiscriminatie en uit het onderzoek naar antisemitisme komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Het gaat zowel bij moslimdiscriminatie als bij antisemitisme in de meeste gevallen om beledigingen en scheldpartijen, maar ook ernstigere incidenten zoals vernielingen en mishandelingen komen voor.

Docenten geven bijna allemaal aan in te grijpen bij discriminatie in de klas (94%). Dit doen ze met name door de daders mondeling terecht te wijzen of in gesprek te gaan met de betrokkenen in de klas. Vrijwel alle docenten geven aan waarde op hun school te hechten aan scholing over goede omgangsvormen, over stereotypering en beeldvorming en het voorkomen van discriminatie en vooroordelen. Meer dan de helft van de docenten wil over deze thema’s zelf ook voorlichting ontvangen. Ook geeft meer dan eenderde aan behoefte te hebben aan informatie over moslims in Nederland en over de religie islam.

Opvallend is dat uit beide onderzoeken naar voren komt dat docenten de problematiek vooral generiek willen aanpakken. Niet de aandacht beperken tot één type discriminatie, maar een algemeen antwoord tegen alle vormen van discriminatie.

Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting: “Wij zullen als Anne Frank Stichting docenten ondersteunen met bestaande en nieuwe educatieve middelen. Het bestrijden van racisme en discriminatie in het algemeen en antisemitisme in het bijzonder is een belangrijke doelstelling van de Stichting.”

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top