maandag, oktober 18, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / ARD VAN DER STEUR: SCHADE BIJ AFTREDEN GROTER DAN BIJ AANBLIJVEN
ARD VAN DER STEUR: SCHADE BIJ AFTREDEN GROTER DAN BIJ AANBLIJVEN

ARD VAN DER STEUR: SCHADE BIJ AFTREDEN GROTER DAN BIJ AANBLIJVEN

  • Nederland
  • Volk en parlement lijken aan te sturen op het hoofd van de minister van Veiligheid en Justitie. Na vijf maal excuus te hebben moeten aanbieden lijkt daar de tijd rijp voor. Maar wat is het alternatief? Een volgende vakminister wordt wederom beentje gelicht door zijn eigen departement. Een vrijbrief voor Van der Steur geeft hem de ruimte om op het departement orde op zaken te stellen zoals de samenleving en het parlement dat voor ogen staat. Hem wegsturen verstevigt de positie van de ambtelijke top van het departement en legt het fundament voor de val van de volgende patiënt.
  • eduGrw-pubs
  • edugrw@gmail.com

04 – april – 2016 – Uit peilingen van Maurice de Hond blijkt dat een kleine meerderheid van de ondervraagden het met de Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur gehad heeft. Zij vinden dat hij moet aftreden, nadat er in de ‘El Bakraoui-affaire’ wederom door het departement geblunderd is. De vijfde keer in zijn korte loopbaan als minister. Eenzelfde sfeer lijkt in de Tweede Kamer te hangen, waar het aftellen van zijn dagen in deze functie in februari al is ingezet en zelfs bij zijn eigen VVD is nu het vertrouwen in hem tanende.

De minister heeft een naam als kundig strafpleiter en debater. Waar het gaat om het vertolken van de waarheid wekken die eigenschappen nogal wat argwaan. Maar afgezien daarvan lijken in het parlement andere eigenschappen van groter belang. Deze minister is de baas op een departement dat inmiddels overtuigend heeft bewezen gespeend te zijn van een politieke antenne en te zijn losgezongen van de Nederlandse werkelijkheid. Het lijkt dat de geest er voort leeft van een van zijn dubieuze voorgangers, de sluwe Piet Hein Donner. In deze functie zag Donner destijds, ondersteund door zijn departementale top, geen enkel bezwaar in het tappen en opslaan van de gegevens van alle burgers, in het afluisteren van journalisten en van gesprekken van verdachten met hun advocaten en artsen. Dit departement dat onze rechtsstaat moet beschermen, staat inmiddels door zijn huishoudelijke situatie garant voor de val van zijn ministers. Bij de voorlaatste affaire in februari, waarbij het parlement in de ‘Cees-H’ zaak wederom verkeerd was geïnformeerd en de minister zijn vierde excuus moest aanbieden, beloofde de minister een ingrijpende zuivering van het departement in werking te stellen, inclusief omarming van klokkenluiders. Hij kreeg een vijfde kans.

Een eigenschap van deze gebleken bureaucratische rot is echter dat de sub-top zich van binnenuit zal richten op indekking en veiligstelling van de eigen positie en eventueel de eigen afdeling. In eerdere publicaties (februari en maart) is er door ons al op gewezen dat het onvermijdelijk is dat na zo’n zuiveringsboodschap de ambtelijke focus binnen het departement ogenblikkelijk gericht wordt op afleiding. Afleiding in de vorm van de voorbereiding van de volgende faux pas van deze minister. En zie hier, eerder dan verwacht, heeft deze faux pas vorm gekregen. Weer is de minister niet goed geïnformeerd door zijn ambtenaren en staat hij als een brekebeen de ene na de andere onwetendheid te ventileren ten overstaan van de volksvertegenwoordiging. Daarmee lijkt de conclusie onontkoombaar dat het departement ook van déze minister af wil. Daarmee beoogt de ambtelijke top zijn gegroeide ambtelijke autonomie voor de nabije toekomst veilig te stellen, om zelf de touwtjes voor de door de minister beloofde zuivering in handen te houden. Van der Steur als kop van Jut. Zijn aftreden zou niet alleen door volk en parlement maar veel meer nog door zijn eigen departement worden toegejuicht. En dat geeft te denken.

Maar wat dan? Wat betekent het voor het land als zijn kop rolt? Is het volk en het vaderland gebaat bij een opvolgend slachtoffer? Op een vakdepartement als Justitie vechten vele strijdige belangen om het primaat. De volgende jurist, die als minister op dit departement de gifbeker aanneemt om er orde op zaken te stellen, verdient op voorhand de scepsis van de burger. De dwaas namelijk, die zijn genoeglijke juridische of bestuurlijke baantje opgeeft en zijn reputatie in de waagschaal wil stellen, zoals Van der Steur en voor hem Opstelten, in de veronderstelling dat hij deze zuiveringsmissie zou kunnen volbrengen, lijdt niet alleen aan enorme zelfoverschatting maar is volgens de wetten van de Italiaanse onderzoeker van ‘domheid bij intelligente personen’, Carlo Cipolla, ronduit dom, voor de volle tien punten. En inmiddels moet het de burger toch ook wel duidelijk zijn dat het zo iemand nogal ontbreekt aan realiteitszin.

Meer effectief dan het aftreden van de huidige vakminister te eisen lijkt daarom dat deze minister blijft zitten en zelfs meer krediet krijgt dan hij had. Daarmee zou kunnen worden voorkomen dat de ambtelijke autonomie binnen het departement nogmaals zegeviert en handenwrijvend de volgende minister naar zijn eerste struikelpartij loodst, als opmaat naar het blok waar uiteindelijk ook zijn hoofd op zal eindigen.

Het tweede rapport over de Opstelten-bonnetjes-affaire zit er aan te komen. Een nieuwe minister, die de bevindingen en de conclusies moet verantwoorden in de kamer legt zijn hoofd dus op voorhand op dat hakblok. Tenzij de kamer bij de behandeling en verantwoording zich clement jegens hem opstelt en dat lijkt mode. Maar hoewel dat beleefd en invoelend is, is het gevolg daarvan dat de rollen omgedraaid zijn; een vleugellamme kamer. Het hele onderzoek en de rapportage daarvan zullen volkomen nutteloos zijn geweest en zullen zonder praktische gevolgen zijn. Effectiever is het daarom om de zittende minister te bevrijden van zijn actuele beknellingen door hem een vrijbrief te geven waarmee hij koppen kan snellen. Een zo ontvangen vrijbrief rijdt de verwerpelijke ambtelijk-departementale agenda in de wielen en zal tegelijkertijd voor de minister voelen als een hete adem in zijn nek. Dat zal zijn resultaten uiteindelijk ten goede komen.

Over edugrw

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top