zondag, oktober 2, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Author: edugrw

Author: edugrw

Benoeming staatsraad Gerard Hoes: verdere afbraak van de rechtszekerheid

law

Vriend en vijand zijn het er over eens dat de struikelpartijen van de Minister van Veiligheid en Justitie hun oorzaak vinden in een ministerie dat niet is toegerust op zijn taken, waaronder het informeren van de baas. Minister Van der Steur heeft daarom na zijn derde struikeling een zuivering van zijn departement beloofd en zelfs bij hem werkzame klokkenluiders in de dop aangemoedigd zich te laten horen. Anders dan meer gestruikel levert het nog niet op. Directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Gerard Hoes, ontspringt de zuiveri... Lees Meer »

ARD VAN DER STEUR: SCHADE BIJ AFTREDEN GROTER DAN BIJ AANBLIJVEN

7ebf441bf9cf0f4c1f83877d57ef1c13

04 – april – 2016 - Uit peilingen van Maurice de Hond blijkt dat een kleine meerderheid van de ondervraagden het met de Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur gehad heeft. Zij vinden dat hij moet aftreden, nadat er in de ‘El Bakraoui-affaire’ wederom door het departement geblunderd is. De vijfde keer in zijn korte loopbaan als minister. Eenzelfde sfeer lijkt in de Tweede Kamer te hangen, waar het aftellen van zijn dagen in deze functie in februari al is ingezet en zelfs bij zijn eigen VVD is nu het vertrouwen in hem tanende. De mi... Lees Meer »

Brussel; exit Europese hoofdstad

The-Hotel-Brussels-Homepage

De gebeurtenissen in Brussel brengen de vraag wederom in beeld of deze stad nu bij uitstek geschikt is om als feitelijke Europese hoofdstad te blijven functioneren. Zo heel voor de handliggend is dat namelijk niet en blijkens de geschiedenis die aan die keuze vooraf is gegaan, is het dat ook nooit geweest. In een grove notendop is die wordingsgeschiedenis begonnen in 1952 en duurt, door het gehate maandelijkse gependel naar Straatsburg, nog steeds voort. De keuze voor Brussel ging destijds niet zonder slag of stoot en was nogal halfslachtig. De... Lees Meer »

De onafhankelijke rechter als lid van een politieke partij

justitia_start

De onafhankelijke rechter bestaat niet. Het eenvoudigst valt dit aan te tonen met het feit dat rechters mensen zijn en dat hersenen van mensen hem beletten geen oordelen op voorhand te hebben. Deze eigenschap maakt deel uit van de overlevingsmechanismen en schijnt zelfs niet eens voorbehouden te zijn aan de menselijke soort. Bij de sluimerende discussie in hoeverre rechters lid mogen zijn van een politieke partij kan dit argument volstaan, maar heel bevredigend is hij niet. Strikt genomen moet het antwoord op de lidmaatschapsvraag luiden ... Lees Meer »

Controversieel: oorlogsrecht versus burgerslachtoffers

1

Controversieel: oorlogsrecht  versus  burgerslachtoffers Sinds Hugo de Groot rond 1625 zijn ‘De jure belli ac pacis’ (van het recht van oorlog en vrede) openbaarde en de uitvloeisels daarvan zich ontwikkelde, is er in het internationale recht weliswaar veel aangepast, maar de basis betreffende ‘de rechtvaardige oorlog’ is gebleven. Als gevolg van internationale verdragen, ethiek en moraliteit gaan we in oorlog burgerslachtoffers uit de weg en zelfs wordt gestreefd naar voorkoming van militaire slachtoffers. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar z... Lees Meer »

Charlie H. en de wereld als een hype

catholic

CHARLIE H. en DE WERELD ALS EEN HYPE In oorlogen en kruistochten werden in de Middeleeuwen vreselijke gruwelijkheden uitgevoerd op zowel de actief bij de strijd betrokkenen als ook op de burgers die onder handbereik waren, vaak volkomen willekeurig. Maar ook buiten oorlogen waren geselingen, het afhakken van ledematen, vierendelen, radbraken en verbranding letterlijk aan de orde van de dag en veelal zelfs een verzetje voor de burgerij. Zonder te overdrijven,  het straatbeeld werd menigmaal opgesierd door galghangers, op staken gespietste hoo... Lees Meer »

Scroll To Top