maandag, november 19, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Baanzekerheid op nummer 1 voor werkend Nederland
Baanzekerheid op nummer 1 voor werkend Nederland

Baanzekerheid op nummer 1 voor werkend Nederland

  • Nederland
  • In tijden van economische crisis is baanzekerheid, naast het plezier in werk en de werksfeer, de belangrijkste factor voor werkend Nederland wanneer het gaat om betrokkenheid bij de werkgever.
  • Integron B.V.
  • http://www.integron.nl
  • l.vanderent@integron.nl

Dit toont het jaarlijks terugkerende onderzoek ‘Werkbeleving in Nederland 2013′ van Integron aan. Een jaar geleden gaf nog maar 18% aan dat baanzekerheid de bindende factor was, dit jaar is het gestegen tot 30%.

Al enige jaren varieert de tevredenheid van werkend Nederland rondom de 7. Deze score geeft aan dat de medewerker ‘redelijk tevreden’ is met het werk. De hang naar zekerheid groeit dit jaar, maar daarbij haalt slechts 2 op de 5 medewerkers het beste uit zichzelf. Voor de helft van hen geldt dat de werkgever hier aan bijdraagt, de andere helft doet het op eigen kracht. Het resulteert er in dat slechts 17% van werkend Nederland haar huidige werkgever aanbeveelt bij anderen en deze werkenden ten opzichte van voorgaande jaren minder trots zijn om voor de huidige werkgever te werken.

Verbinding tussen werknemer en werkgever

Ondanks dat het gevoel van betrokkenheid bij de organisatie waarvoor men werkt hoger is dan voorgaande jaren, geeft maar 37% aan zich echt verbonden te voelen met de organisatie. Integron onderscheid drie typen van verbondenheid van werknemers: continuerend, normatief en affectief betrokken. Uit het onderzoek blijkt dat 42% van de werknemers in de categorie ‘normatief’ valt. Dat valt te omschrijven als de klassieke arbeidsrelatie van ‘ik krijg, dus ik geef terug’. Deze houding bouwt op tot een ervaring van zekerheid, maar kent zijn gevaren, zo stelt Stephan van Gelder, algemeen directeur van Integron: “Werknemers die vrezen voor hun baan, zullen niet meer elke dag proberen om het verschil te maken. Ze gaan zich alleen nog maar harder aan hun baan vasthouden. Ze verlammen. En daarmee verlamd Nederland.” 37% van de werkenden in het land blijkt affectief betrokken, zij geven aan ‘dit werk past bij mij’. De overige 22% is ‘continuerend betrokken’, en zegt ‘het is hier beter dan elders’. Het gaat deze groep in sterkere mate om het aanbod van de organisatie waar ze werken, want zij zeggen dat hun werkgever leuker werk, een betere functie en betere voorwaarden biedt. Het is te verwachten dat zij meer bevlogen zijn.

Bevlogenheid voor iedere organisatie een uitdaging

De eerste stap naar een betrokken en bevlogen medewerker, is de basis op orde brengen. Zorg dat medewerkers tevreden zijn over het werk dat zij doen, met wie zij dit uitvoeren en onder welke aansturing ze werkzaam zijn. Nu is het verbeterpotentieel van een gemiddelde organisatie op deze aspecten 40%, ze scoren een 7 als tevredenheidscijfer. Het ontbreekt te vaak aan voldoening in het werk: een aspect dat in de tijd voor medewerkers steeds belangrijker wordt. In tijden van economische crisis en weinig toekomstvastheid is de betrokkenheid, zoals ook dit onderzoek uitwijst, doorgaans normatief: baanzekerheid springt er uit als dé reden voor verbinding. Bevlogenheid en voldoening blijft voor iedere organisatie een uitdaging.

Ondanks dat bijvoorbeeld een economische crisis grotendeels buiten de invloedsfeer van een organisatie ligt, is het een positieve uitkomst van het werkbelevingsonderzoek dat er nog veel werkbelevingsaspecten binnen de invloedsfeer van de organisatie liggen. Mensgerichtheid, klantcontact, duidelijkheid omtrent het doel van het werk, tastbaar resultaat en eigen invloed van medewerkers op het (eind)resultaat, zijn allen aspecten die de beleving van werk sterk en in positieve zin beïnvloeden. Wanneer organisaties dit met hun medewerkers kunnen realiseren, zal een ervaring van plezier, trots en energie in het werk toenemen. Binnen die situatie heeft bevlogenheid een duurzame toekomst en verbinden medewerkers zich -ook bij voldoende alternatieven- graag op een continuerende en betrokken wijze aan uw organisatie.

Werkbeleving in Nederland 2013

Het onderzoek ‘Werkbeleving in Nederland 2013′ is middels een steekproef van 4400 deelnemers uit de totale populatie van de Nederlandse beroepsbevolking uitgevoerd. Later dit jaar volgen specifieke rapportages over diverse branches. Kijk voor het hele onderzoek, of meer informatie op www.integron.nl.

Over Integron

Integron is een onderzoek- en adviesbureau op het gebied van tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Integron werkt samen met organisaties die streven naar een hogere organisatietevredenheid en een hoger organisatierendement door de relatie met klanten en medewerkers te versterken. Integron brengt jaarlijks een drietal rapporten uit die gebaseerd zijn op landelijk belevingsonderzoek. De rapporten behandelen de staat van de medewerker- en (interne) klanttevredenheid in Nederland. Integron is lid van ESOMAR (World Association of Opinion and Marketing Research Professionals) en MOA (Markt Onderzoek Associatie Nederland).

Over Chief Editor

Chief content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top