dinsdag, november 20, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Balans zoekt Brabantbreed steun voor schaliegasvrij Nederland
Balans zoekt Brabantbreed steun voor schaliegasvrij Nederland

Balans zoekt Brabantbreed steun voor schaliegasvrij Nederland

  • Nederland
  • Op 24-07-2013 heeft de Gemeente Boxtel bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op aandringen van BALANS het verzoek neergelegd om via de ‘Provinciale Verordening Ruimte’ het boren naar Schaliegas in Brabant te verbieden.
  • BALANS Boxtel
  • http://www.balansboxtel.nl
  • info@balansboxtel.nl

Dit initiatief van BALANS is mede ingegeven door de netelige situatie waarin Boxtel momenteel verzeild geraakt is. Onze gemeente staat namelijk niet, zoals alle andere gemeenten, blanco in het dossier Schaliegas, maar we staan momenteel helaas op forse achterstand.  Onze Boxtelse Wethouder Van de Wiel heeft namelijk in 2010, met als drijfveer om Boxtel ‘duurzaam op te stuwen in de vaart der volkeren’, aan Cuadrilla een boorvergunning verleend, inclusief een ontheffing van het bestemmingsplan. Bovendien is aan Cuadrilla een groot gemeentelijk perceel landbouwgrond verhuurd, waarmee de wethouder de optimale regie over het proces nastreefde.  Gelukkig heeft de Rabobank de vergunning door de rechter laten vernietigen om hun landelijk opererend datacenter pal naast de boorlocatie te beschermen. BALANS is er echter niet gerust op dat Cuadrilla daarin zal berusten en het daarbij zal laten.

De door BALANS geadviseerde wens tot aanpassing van de ‘Provinciale Verordening Ruimte’, die uiteindelijk door het Boxtelse College is overgenomen, voorziet Boxtel en de overige gemeenten in Noord-Brabant van een sterker instrumentarium om nieuwe toekomstige aanvragen voor schaliegas(proef)boringen te kunnen weigeren. Mocht de Provincie Noord-Brabant het provinciaal belang bevestigen en haar ‘Verordening Ruimte’ willen aanpassen dan genieten alle Brabantse gemeenten plotsklaps een zeer sterke bescherming tegen boringen naar schaliegas. Bovendien redt de provincie Boxtel dan gelijktijdig van de dreigende consequenties van de misstappen van onze Boxtelse wethouder uit het verleden.

BALANS doet hierbij een dringend verzoek aan alle Brabantse gemeenten en politici om in navolging van Boxtel een soortgelijk verzoek voor aanpassing van de Verordening Ruimte tegen schaliegasboringen bij de Provincie neer te leggen. Daardoor kunnen precies op tijd alle schaliegasboringen provinciewijd verboden worden. De eerdere oproep van BALANS op 7 maart 2012  aan alle Brabantse gemeenten, om zich naar het voorbeeld van de gemeenteraad van Boxtel, eveneens SCHALIEGASVRIJ te verklaren mocht destijds op grote navolging rekenen. Daarvoor spreken wij hierbij alsnog onze hartelijke dank uit.

Tevens doet BALANS een beroep op alle lokale en provinciale politici van de landelijke partijen om hun provinciale en landelijke vertegenwoordigers OPENLIJK op te roepen tot een boycot/verbod van schaliegas. Gezien de grote maatschappelijke onrust (bij ons in de gemeente Boxtel, provinciaal en zelfs landelijk) zou dit een vanzelfsprekendheid moeten zijn voor de landelijk georganiseerde politieke partijen!

Het verbod van boring en winning van schaliegas, voortvloeiend uit een gewijzigde Verordening Ruimte, zou in ieder geval van kracht moeten blijven totdat er nieuwe verbeterde technieken ontwikkeld zijn, die een volkomen risicovrije winning van schaliegas mogelijk maken en totdat er een goede en brede discussie is gevoerd over nut en noodzaak van het (proef)boren naar Schaliegas in relatie tot de energietransitie.

In het Brabants Dagblad(editie de Meierij) van 26-07-2013 gaf de heer Karel Burger Dirven (lid Provinciale Staten voor de VVD) over het door BALANS geïnitieerde initiatief aan het Boxtelse College het advies mee om zich maar te wenden tot de Tweede Kamer. Wij bedanken de heer Burger Dirven graag voor deze tip, die de aanleiding vormde voor ons dringende beroep op de plaatselijke en provinciale politici om OPENLIJK de lobby voor ‘schaliegasvrij’ te starten en hun provinciale en landelijke vertegenwoordigers en bewindslieden OPENLIJK en ‘los van politieke kleur op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te spreken.

In Boxtel zelf zijn dat de partijen SP, VVD, PvdA/GroenLinks, CDA en D66 waarop BALANS een beroep doet. 

De heer Karel Burger Dirven(VVD) schuift de verantwoordelijkheid deels terecht af naar het Rijk, maar BALANS is van mening dat óók onze Provinciale politici en bewindslieden hun verantwoordelijkheid moeten nemen om in ieder geval ons mooie Brabant middels de ‘Provinciale Verordening Ruimte’ tegen de gevaren van schaliegas te beschermen.

Zeker nu de rapportage van minister Kamp voor de deur staat is het voor ons als volksvertegenwoordigers ‘5 voor 12’ om Nederland en Brabant voor verder schaliegas-onheil te behoeden en tegelijkertijd voorkomen we daarmee de zeer ernstige consequenties van het eerder door wethouder Van de Wiel meewerken aan een proefboring naar Schaliegas in ons prachtige Boxtel.

Voormalig gedeputeerde en huidige lid van het Europese parlement de heer Lambert van Nistelrooij(CDA) poneerde via Twitter de stelling om het schaliegas in onze achtertuin te laten zitten’ en ‘te wachten op betere technieken in de toekomst’! Natuurlijk moet de schaliegaswinning daarna, zoals reeds eerder gezegd, ook nog maatschappelijk geaccepteerd worden, waarbij een sterk bewijs van nut en noodzaak in de energietransitie geleverd moet worden.  En dat moet stukken beter beargumenteerd worden dan het  inmiddels ‘ongeloofwaardig geworden duurzaamheidspraatje’ dat destijds werd gehouden bij de Boxtelse vergunningverlening voor de proefboring naar Schaliegas.

BALANS ondersteunt die geponeerde stelling van de heer van Nistelrooij van harte, en retweete meteen:

Echte duurzaamheid doorstaat de tijd! BALANS eens met @LvNistelrooij om SCHALIEGAS te laten zitten. Dus stop schaliegas ALLEMAAL!

We gaan ervan uit dat onze dringende oproep aan U allen zal leiden tot openlijke actie van onze collega gemeenten in Brabant, en dat deze oproep alle lokale en provinciale politici ervan zal overtuigen dat het ‘5 voor 12’ is om OPENLIJK onze oproep te steunen waarbij ze hopelijk, zowel lokaal, provinciaal als landelijk hun nek uit zullen steken tegen Schaliegas, en tevens de slogan ‘bij twijfel niet inhalen’ willen huldigen!

BALANS beseft dat deze directe open brief aan U allen een ongebruikelijke actie is in de politiek.

Maar omdat hier in Boxtel, op basis van de inmiddels achterhaalde duurzaamheidsgedachte van de wethouder, door hem de misstap is gemaakt om medewerking te verlenen aan een proefboring staat het water ons in Boxtel écht aan de lippen. BALANS is er echter van overtuigd dat we allemaal, los van partijpolitiek, onze wethouder Peter van de Wiel (partij Combinatie95) de kans moeten geven om zijn eerdere fout te kunnen herstellen, en alle steun daarbij is welkom. Als de Provincie ons Boxtelse verzoek inwilligt blijven in ieder geval alle Boxtelse en Brabantse  burgers gevrijwaard van de nare gevolgen van boringen naar Schaliegas. 

Volgens BALANS hebben we  om ‘5 voor 12’ niets meer aan stille diplomatie, maar dient iedereen acuut en OPENLIJK kleur te bekennen en liefst nog vandaag zijn kaarten op tafel te leggen zodat binnen zijn/haar eigen politieke partij de deur op slot gaat voor schaliegasboringen!

Over Chief Editor

Chief content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top