woensdag, oktober 24, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / BAM: Amsterdam neemt initiatief om bouwketen te verduurzamen
BAM: Amsterdam neemt initiatief om bouwketen te verduurzamen

BAM: Amsterdam neemt initiatief om bouwketen te verduurzamen

  • Nederland
  • Wethouder Maarten van Poelgeest en zeven koplopers uit het bedrijfsleven hebben vandaag een intentieverklaring getekend om de Amsterdamse bouwketen te verduurzamen. De partijen gaan samenwerken aan het sluiten van de kringlopen bij sloop, renovatie- en nieuwbouwprojecten. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk bouwmaterialen worden hergebruikt en dat de CO2-uitstoot zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit past in het streven van de gemeente om van Amsterdam ‘een circulaire stad’ te maken waarin slimmer wordt omgegaan met grondstoffen en energie.
  • Koninklijke BAM Groep nv
  • http://www.bam.nl
  • info@bam.nl
  • http://www.bam.nl/pers/persberichten/amsterdam-neemt-initiatief-om-bouwketen-te-verduurzamen

Circulaire stad

De transitie naar een circulaire stad is nodig omdat grondstoffen zoals water, voedsel, fosfaat en energie schaars worden en de prijzen stijgen. Ook de winning en het transport van grondstoffen kosten veel energie. Uiteindelijk leidt dit tot hogere lasten voor de Amsterdammer. Een Circulaire Stad gaat slim om met alle stromen die in en door de stad gaan én stelt deze zeker voor de toekomst. Deze ambitie staat beschreven in de visie ‘Amsterdam Circulaire Stad 2014-2018’.

Op naar een green deal Circulaire stad

Het college van B&W tekende de intentieverklaring samen met Search, Dutch Green Building Council, bouwbedrijf BAM, sloopbedrijf Oranje, hoveniersbedrijf Van der Tol, vermogensbeheerder Bouwinvest REIM en Projectontwikkelaar OVG. Deze partijen willen nog dit jaar komen tot een ‘Green Deal Cirkelstad’, een landelijke overeenkomst tussen private en publieke partijen samen met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu, waarin alle deelnemende partijen concrete projecten inbrengen om de keten van sloop, renovatie en nieuwbouw circulair te maken.

Tegengaan uitval

De samenwerking is naast het realiseren van meer circulariteit in de bouw, ook gericht op het aanbieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom worden ook gesprekken gevoerd met bijvoorbeeld de gemeentelijke vertegenwoordigers van de Top 600 aanpak en het Actieplan Jeugdwerkeloosheid.

Rol van de gemeente

De gemeente Amsterdam wil een katalysator zijn voor de samenwerkende partijen en nieuwe initiatieven faciliteren. Een voorbeeld van zo’n initiatief is het gebouw The Edge op de Zuidas. Door integraal ontwerpen en het gebruik van zeer duurzame materialen wordt The Edge het meest duurzame gebouw ter wereld. Ontwikkelaar OVG zal het pand in oktober 2014 opleveren.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top