dinsdag, juni 22, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Banque De Luxembourg: Automatische informatie-uitwisseling wordt uitgebreid
Banque De Luxembourg: Automatische informatie-uitwisseling wordt uitgebreid

Banque De Luxembourg: Automatische informatie-uitwisseling wordt uitgebreid

  • Luxemburg
  • Bernard Goffaux, Verantwoordelijke Estate Planning bij Banque de Luxembourg, legt uit welke gevolgen de recente beslissingen van de Ecofin-Raad zullen hebben. Vanaf 2017 gaan overheidsdiensten systematisch informatie uitwisselen over alle soorten financiële inkomsten.
  • Banque De Luxembourg
  • http://www.banquedeluxembourg.com
  • info@bli.lu
  • http://www.banquedeluxembourgnews.com/nieuws/entry/automatische-informatie-uitwisseling-wordt-uitgebreid

Welke beslissingen inzake automatische informatie-uitwisseling zijn er genomen?

De ministers van Economische zaken en van Financiën van de 28 lidstaten van de Europese Unie (Ecofin) hebben op basis van de OESO-normen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de Common Reporting Standard in het bijzonder, een akkoord bereikt over de automatische uitwisseling van fiscale gegevens.

Wat betekent dit nu concreet?

De automatische informatie-uitwisseling heeft op veel meer gegevens betrekking dan de Europese Spaarrichtlijn, die sinds 2005 van kracht is en naar verwachting ingetrokken zal worden. Net zoals de andere lidstaten van de Europese Unie zal ook Luxemburg overgaan tot de automatische uitwisseling van informatie, niet meer alleen over renteopbrengsten van ingezetenen van andere lidstaten, maar over alle inkomsten en financiële producten (rente, dividenden, meerwaarde). Tot de uit te wisselen gegevens hoort ook het saldo van de bankrekeningen op 31 december van elk jaar. Het concrete verloop en de details van deze informatie-uitwisseling moeten nog bepaald worden, maar we zijn elk geval op weg naar totale fiscale transparantie.

Komt dit als een verrassing?

Nee. In april 2013 keurden de ministers van Financiën van de G20 de automatische informatie-uitwisseling al goed als nieuwe informatienorm.

Hoe ziet het tijdschema eruit?

De inwerkingtreding is voorzien voor 2017, op basis van de gegevens van 2016. In overeenstemming met de Spaarrichtlijn zullen de belastingautoriteiten, zoals voorzien, vanaf 1 januari 2015 gegevens over renteopbrengsten gaan uitwisselen.

Dienen cliënten te reageren op deze aankondigingen?

Cliënten dienen aan de verplichtingen in hun woonland te voldoen. De Common Reporting Standard van de OESO schrijft voor dat de identiteit van economisch begunstigden van structuren zoals Soparfi (Sociétés de participations financières) en SPF (Société de Gestion de Patrimoine Familial) eveneens aan de belastingautoriteiten moet worden doorgegeven.

Geldt de nieuwe richtlijn ook buiten de Europese Unie?

Ja. Deze door de OESO gecreëerde en door de G20 goedgekeurde automatische informatie-uitwisseling moet de nieuwe wereldwijde norm worden. In Europa heeft Zwitserland dit principe al aanvaard. Er is een akkoord in de maak met alle Europese landen die geen lid zijn van de EU (Monaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, enz.).

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top