maandag, augustus 8, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Banque De Luxembourg: België – Verplichte aangifte buitenlandse rekeningen
Banque De Luxembourg: België – Verplichte aangifte buitenlandse rekeningen

Banque De Luxembourg: België – Verplichte aangifte buitenlandse rekeningen

 • Belgie
 • In België moeten buitenlandse rekeningen gemeld worden aan het Centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België.
 • Banque De Luxembourg
 • http://www.banquedeluxembourg.com
 • info@bli.lu
 • http://www.banquedeluxembourgnews.com/nieuws/entry/belgique-obligation-de-declaration-des

1) Voor wie geldt de meldingsplicht?

 • Natuurlijke personen die houder of medehouder zijn van een of meer buitenlandse rekeningen.
 • Rekeningen in onverdeeldheid en rekeningen met vruchtgebruik: meldingsplicht voor elke houder.
 • Rekeningen op naam van een kind ten laste: meldingsplicht voor de ouders
 • Rekeningen op naam van een maatschap: meldingsplicht voor elke vennoot van de maatschap, ongeacht de eigendomssituatie (volle eigendom, naakte eigendom of vruchtgebruik).

2) Welke rekeningen moeten worden gemeld?

 • Op basis van het soort rekening: alle rekeningen van elke aard (contantenrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, effectenrekeningen, aan hypothecaire of andere leningen gekoppelde rekeningen enz.).
 • Op basis van de datum waarop de rekening werd geopend: elke rekening die op een bepaald moment na 1 januari 2011 bestond, moet worden gemeld.

3) Wanneer moeten buitenlandse rekeningen worden gemeld?

 • Rekeningen die bestonden op 1 januari 2014: uiterlijk op 30 juni 2015 via een papieren aangifte voor de personenbelasting of uiterlijk op 15 juli 2015 via Tax-on-Web.
 • De belastingplichtige kan alle rekeningen die voor 1 januari 2014 werden gesloten gemakshalve op hetzelfde formulier vermelden.
 • Rekeningen die voor 1 januari 2014 werden gesloten: binnen twee maanden vanaf de derde dag die volgt op de verzending van het verzoek van de FOD Financiën om buitenlandse rekeningen te melden aan het Centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België.

4) Hoe kunt u rekeningen melden?

 • Online
 • op https://cappcc.nbb.be
 • Met een papieren formulier:

- dat kan worden gedownload op (https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centraal-aanspreekpunt/buitenlandse-rekeningen);
- of per e-mail kan worden aangevraagd bij het CAP op cap.pcc@nbb.be;
- of schriftelijk kan worden aangevraagd op het volgende adres: Nationale Bank van België – Centraal aanspreekpunt – Berlaimontlaan 14 – 1000 Brussel.

5) Wie heeft toegang tot de gegevens?

De belastingadministratie kan de door het Centraal aanspreekpunt verzamelde gegevens raadplegen om de bankgegevens te verkrijgen van belastingplichtigen over wie zij aanwijzingen van belastingfraude hebben of met het oog op belastinginning. De gegevens kunnen slechts door bepaalde ambtenaren van de fiscus worden geraadpleegd volgens een strenge procedure die werd vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Financiën, die de vereiste autorisatie en authenticatie voor toegang beheert.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top