vrijdag, december 3, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Banque de Luxembourg – Deflatie: latent risico voor de eurozone
Banque de Luxembourg – Deflatie: latent risico voor de eurozone

Banque de Luxembourg – Deflatie: latent risico voor de eurozone

  • Luxemburg
  • De zwakke activiteits- en vertrouwensindicatoren hebben, samen met de sterk dalende inflatieverwachtingen die blijken uit de obligatiemarkten, het spookbeeld van deflatie in de eurozone opnieuw aangewakkerd, zegt Damien Petit, senior investment advisor bij Private Banking Investments van Banque de Luxembourg, in de financiële rubriek van paperJam.lu
  • Banque De Luxembourg
  • http://www.banquedeluxembourg.com
  • info@bli.lu
  • http://www.banquedeluxembourgnews.com/nieuws/entry/deflatie-latent-risico-voor-de

Deflatie wordt gekenmerkt door een algemene en langdurige prijsdaling. Technisch gezien is de eurozone momenteel nog niet in een deflatie beland. De prijzen stijgen nog altijd, maar de duidelijke groeivertraging in de afgelopen kwartalen is zorgwekkend.

Op het eerste gezicht lijkt deflatie goed nieuws voor de consument, want prijsdalingen zorgen er automatisch voor dat het reële inkomen stijgt. Een langdurige prijsdaling zorgt echter voor een verandering in het gedrag van consumenten omdat zij hun aankopen, vooral voor duurzame goederen zoals auto’s en kapitaalgoederen, uitstellen. Bijgevolg geven huishoudens minder uit en wordt door bedrijven minder geïnvesteerd, wat de economische activiteit en de prijzen verder doet dalen. De stijging van de reële rente is nefast voor economische spelers met een zware schuldenlast en verzwakt de economische activiteit nog meer.

Gevolgen van de financiële crisis

De groeiende onzekerheid over de bekwaamheid van de ECB om te zorgen voor prijsstabiliteit binnen de eurozone vloeit grotendeels voort uit de gevolgen van de financiële crisis. Omdat ze geen concurrerende devaluaties konden doorvoeren, hebben heel wat lidstaten met een ernstig concurrentieprobleem zoals Griekenland, Spanje en Ierland, ingrijpende aanpassingen doorgevoerd om hun productiekosten per eenheid te doen dalen.

Die interne devaluaties hebben, samen met het bezuinigingsbeleid van die landen, de binnenlandse vraag sterk doen teruglopen met als gevolg een massale onderbenutting van de productiecapaciteit. De afwezigheid van een snelle herkapitalisatie van de financiële instellingen, wat hun capaciteit tot kredietverlening bemoeilijkt, heeft de desinflatoire druk nog versterkt.

Tweeledige doelstelling

Met het oog op het toegenomen deflatierisico hebben de Europese monetaire autoriteiten begin september beslist de belangrijkste rente nog maar eens te verlagen. Daarnaast werden nieuwe onconventionele maatregelen aangekondigd. Vanaf oktober zal de Europese Centrale Bank starten met een inkoopprogramma van bedrijfskredieten (asset backed securities en covered bonds), waarmee ze in haar balans rechtstreeks riskante activa opneemt, wat een belangrijke strategiewijziging is.

De bedoeling van deze aankopen is tweeledig, enerzijds de kredietverleningscapaciteit van financiële instellingen aan de privésector verhogen en anderzijds de euro verzwakken. De directe aankopen van activa moeten samen met de verschillende langlopende kredieten aan banken zorgen voor een aanzienlijke expansie (ten bedrage van 1.000 miljard euro) van de balans van de ECB tot een niveau in de buurt van de piek van begin 2012, namelijk 3.000 miljard euro.

In de komende maanden is het dan ook aangewezen de inflatieverwachtingen die uit de obligatiemarkten naar voren komen, van nabij te volgen evenals de vertrouwensindicatoren van consumenten om na te gaan of de recente maatregelen van de monetaire autoriteiten het deflatierisico in de eurozone hebben kunnen wegnemen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top