zaterdag, december 4, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Banque de Luxembourg: Een private bankier is ook een familiebankier
Banque de Luxembourg: Een private bankier is ook een familiebankier

Banque de Luxembourg: Een private bankier is ook een familiebankier

  • Luxemburg
  • Vermogensbeheer behelst veel meer dan alleen maar het klassieke beheer van spaargeld. Het vereist een diepgaande kennis van alle behoeften van een cliënt en zijn familie. Danielle Goedert, hoofd private banking voor de Luxemburgse markt bij Banque de Luxembourg, gaat in op het thema in een interview dat op 28 november jongstleden is verschenen in de bijlage Patrimoine, Placement, Epargne (vermogen, beleggen, sparen) bij de Luxemburger Wort, een Luxemburgs dagblad.
  • Banque De Luxembourg
  • http://www.banquedeluxembourg.com
  • info@bli.lu
  • http://www.banquedeluxembourgnews.com/nieuws/entry/een-private-bankier-is-ook

Hoe evolueren de verwachtingen van gegoede cliënten op het gebied van vermogensbeheer?

Sinds enkele jaren zijn de behoeften van onze cliënten veel ruimer dan alleen maar het klassieke beheer van spaargeld. Het beheer van hun vermogen is veel complexer geworden en heeft vaak een internationaal karakter. Cliënten verwachten dat hun bankier hun vermogen beheert op basis van een alomvattende aanpak die is afgestemd op hun persoonlijke situatie en die van de familie, of het nu gaat om een investering of het doen renderen van hun vermogen dan wel om een nalatenschap of de voorbereiding van hun pensioen.

Hoe begeleidt u overdrachten?

Bij de voorbereiding van een overdracht moeten eerst en vooral de geschikte structuren worden gekozen. De begeleiding van onze cliënten is echter even belangrijk als de technische en juridische aspecten. Zo moet een vlotte dialoog tussen de verschillende betrokken partijen tot stand worden gebracht om de harmonie in de familie te bewaren. De overdracht van een vermogen of onderneming is in sommige gevallen namelijk een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Maar al te vaak mislukken overdrachten door een vertrouwensbreuk of een gebrek aan communicatie in de familie. We stellen ook vast dat erflaters en erfgenamen een verschillende kijk hebben op het vermogen en de verschillende dimensies daarvan. Er wordt niet alleen geld overgedragen, maar ook een immaterieel vermogen, zoals waarden, praktijken, kennis of een netwerk. Al die aspecten moeten in aanmerking worden genomen voor een succesvolle overdracht.

Wordt in het kader van die alomvattende aanpak van vermogensbeheer ook aandacht besteed aan de volgende generatie?

Op verzoek van families kunnen wij helpen om de nieuwe generatie voor te bereiden en bewust te maken van de gevolgen van een nalatenschap, in het bijzonder van de kansen en verantwoordelijkheden die zij met zich meebrengt. Dat doen wij bijvoorbeeld aan de hand van opleidingsprogramma’s. We behandelen daarbij onderwerpen zoals reputatie, de waarde en de rol van geld en de basisbeginselen van financieel beheer. Zo kunnen zij zich rustig voorbereiden op deze fase van hun leven en kunnen zij beslissingen nemen die overeenstemmen met wat zij werkelijk willen.

De leden van een familie wonen doorgaans niet allemaal in één land. Wat zijn de gevolgen daarvan voor het vermogen?

Ingezetenen van Luxemburg bezitten steeds meer vastgoed buiten het Groothertogdom en hun erfgenamen wonen vaak in Frankrijk, België, Duitsland of een ander land. Dergelijke families verwachten dan ook dat hun vermogensbeheerder de specifieke wetgeving van elk land in acht neemt, om de overdracht te vergemakkelijken en fiscaal te optimaliseren. Er zijn namelijk maar weinig landen die belastingverdragen hebben gesloten om een dubbele heffing van erfenisrechten te vermijden. Zo heeft Luxemburg heeft er geen enkel ondertekend.

Werden de regels betreffende nalatenschappen met een internationaal karakter onlangs niet geharmoniseerd door een Europese verordening?

De Europese verordening in kwestie werd goedgekeurd op 4 juli 2012 en geldt voor nalatenschapsdossiers die worden geopend op of na 17 augustus 2015. Volgens die verordening moet een nalatenschap worden afgehandeld volgens de wetgeving van het land waar de overledene zijn gewone verblijfplaats had op het moment van overlijden. De overledene kan ook bepalen dat de wetgeving van zijn geboorteland moet worden toegepast op zijn volledige nalatenschap. De verordening heeft echter alleen maar betrekking op de burgerrechtelijke aspecten van een nalatenschap. Het fiscale luik komt niet aan bod. Begeleiding blijft dus noodzakelijk om het risico op een dubbele belastingheffing te beperken en oplossingen op maat te vinden.

Is er voor vermogensbeheerders ook een rol weggelegd in het geval van alternatieve gezinsvormen?

Vast en zeker. Naast de klassieke gezinnen zijn er ook gebroken gezinnen, alleenstaande vaders en moeders, ongehuwd samenwonenden en partners met een samenlevingscontract. Deze nieuwe samenlevingsvormen hebben niet alleen gevolgen op burgerrechtelijk vlak, maar ook op fiscaal en vermogensgebied. Daarnaast kunnen zich ook de gebruikelijke obstakels van het leven voordoen, zoals ziekte, invaliditeit, verslaving of werkloosheid, waartegen men niet alleen zichzelf maar ook zijn partner en naaste familieleden moet beschermen. Al deze situaties vergen oplossingen op maat. Een private bankier is dan ook een familiebankier in de brede zin van het woord.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top