maandag, november 30, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Banque De Luxembourg: Filantropie en vermogensoverdracht
Banque De Luxembourg: Filantropie en vermogensoverdracht

Banque De Luxembourg: Filantropie en vermogensoverdracht

  • Luxemburg
  • Helpt filantropie om de volgende generatie voor te bereiden op haar toekomstige verantwoordelijkheden? We doen een poging om deze vraag te beantwoorden.
  • Banque De Luxembourg
  • http://www.banquedeluxembourg.com
  • info@bli.lu
  • http://www.banquedeluxembourgnews.com/nieuws/entry/filantropie-en-vermogensoverdracht

Het woord filantropie komt van de Griekse woorden phílos (vriend) en ánthrôpos (mens). Het is een levensfilosofie waarin de zorg voor de mens centraal staat met als doel het lot van de ander te verbeteren. Filantropen handelen uiteraard onbaatzuchtig, maar er is ook een sociale of maatschappelijke impact. Zij kunnen niet alleen tijd, competenties en goederen doneren, maar ook private of professionele netwerken delen en – uiteraard – geld schenken. Die giften kunnen direct gebeuren door een schenking aan een vereniging, dan wel indirect via een stichting onder bescherming (fondation abritée).

In welke mate engageren jongeren zich?

Schenkers zijn gemiddeld 45 jaar oud en steunen goede doelen die verband houden met problemen waarmee zij in hun directe omgeving in aanraking komen, zoals ziekten en voortijdig schoolverlaten. Maar ook jongere mensen zetten zich belangeloos in en zamelen geld in. Jongeren willen impact hebben op hun omgeving en engageren zich al heel vroeg, sommigen zelfs al op hun twintigste. Zij zoeken oplossingen voor de grote problemen in de wereld, zoals de groeiende kloof tussen arm en rijk, de klimaatverandering en onderwijs voor kinderen. Gedreven door een levensfilosofie zetten zij zich persoonlijk in voor de goede zaak. Zij willen evenwel onmiddellijke resultaten, zo niet verleggen zij hun aandacht al snel naar een nieuw goed doel. Om de zaken te doen vooruitgaan, maken zij publiciteit in hun naaste omgeving, wat vooral merkbaar is op de sociale media. Zonder het respect voor hun roots te verliezen, willen deze jonge filantropen een eigen identiteit ontwikkelen en hun eigen ding doen.

De sprekendste cijfers komen uit de Verenigde Staten, waar filantropie een levenshouding is. In 2013 verklaarde 60% van generatie Y (geboren tussen 1981 en 1995) dat ze aan goede doelen schenken, en die schenkingen bedroegen al 11% van de totale schenkingen in Amerika.

Overdracht van een materieel en een immaterieel vermogen

De overdracht van materiële goederen gaat vaak gepaard met de overdracht van een immaterieel vermogen (familiewaarden, spiritualiteit, zich inzetten voor de ander enz.). Met een filantropisch project kan een familie niet alleen een financiële erfenis overdragen, maar ook bepaalde waarden. Dergelijke projecten doorbreken het geldtaboe en bieden de erfgenamen de kans om het contact met de realiteit te behouden, initiatieven te nemen en zich uit te drukken, wat hun gevoel van eigenwaarde versterkt. Op die manier worden ze zich niet alleen bewust van hun bevoorrechte positie, maar ook van de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan.

U hoeft echter niet te wachten tot uw kinderen 20 jaar zijn om ze warm te maken voor de goede zaak. Ook jonge kinderen kunnen een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door speelgoed te schenken, mee te werken aan een inzameling, verjaardagsgeld aan een goed doel te schenken of speciaal voor jongeren bestemde publicaties te lezen. Als ze binnen de familie een voorbeeld hebben, zal hun engagement nog groter worden. De band tussen familieleden, ook met wie veraf woont, kan worden aangehaald door een ‘non business’-project, en naarmate het project groeit, zal de toekomstige generatie er steeds meer bij betrokken worden. Een ander positief gevolg is dat jongeren door samen beslissingen te nemen, leren om rekening te houden met de mening van anderen en samen vooruitkomen.

1Generational Fundraising Tips: A Companion to the Next Generation of American Giving, by Blackbaud

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top