dinsdag, februari 25, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Banque de Luxembourg: Filantropie gaat over meer dan geld alleen
Banque de Luxembourg: Filantropie gaat over meer dan geld alleen

Banque de Luxembourg: Filantropie gaat over meer dan geld alleen

  • Luxemburg
  • Banque de Luxembourg heeft op woensdag 1 april een oproep voor kandidaten gelanceerd voor de dag over filantropie (La philanthropie, ça marche) die op 3 oktober 2015 wordt georganiseerd. In een interview op Paperjam.lu vertelt Philippe Depoorter, algemeen secretaris van Banque de Luxembourg, meer over dit initiatief en de plaats van filantropie in het Groothertogdom Luxemburg.
  • Banque De Luxembourg
  • http://www.banquedeluxembourg.com
  • info@bli.lu
  • http://www.banquedeluxembourgnews.com/nieuws/entry/filantropie-gaat-over-meer-dan

Meneer Depoorter, wat is uw definitie (of die van Banque de Luxembourg) van het concept filantropie?

“Laten we zeggen dat de idee achter filantropie belangrijker is dan de term zelf. Het betreft alle initiatieven of acties die het algemeen belang of het welzijn van iedereen voor ogen hebben. In tegenstelling tot wat velen denken, is filantropie meer dan alleen maar geld schenken. Ook tijd en competenties kunnen een filantropisch project tot een goed einde brengen. Het is evenmin noodzakelijk een stichting op te zetten. De laatste jaren is filantropie ook zeer aanwezig op de sociale media, waar op zeer spontane wijze projecten ontstaan en zich ontwikkelen, op initiatief van mensen die een doel willen bereiken, zowel op lange als op korte termijn. Ook het werkgebied is divers en beslaat zowel sociale als culturele projecten, waar diverse ideeën en acties ontstaan. Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen aan het algemeen welzijn van iedereen.

Waarom heeft Banque de Luxembourg beslist om een dag te organiseren rond het thema filantropie?

“Wij organiseren deze dag over filantropie al voor de tweede keer omdat wij het engagement dat in Luxemburg aanwezig is, willen stimuleren. Wij menen namelijk dat er nog veel ontwikkelingspotentieel is. Onze ambitie is echter beperkt, net zoals dat het geval is met filantropie op zich, want het is in de eerste plaats de bedoeling de weg te wijzen en nieuwe antwoorden te zoeken voor onopgeloste sociale of culturele problemen. Enerzijds willen wij vijf initiatieven of projecten in de kijker zetten die al meer dan drie jaar bestaan, en die door hun impact of werkwijze als voorbeeld kunnen dienen. Anderzijds willen wij ook een stem geven aan vijf recente initiatieven, die minder dan drie jaar bestaan en innovatieve of originele antwoorden bieden op sociale problemen. Wij willen aantonen dat er iets beweegt in Luxemburg en dat de initiatiefnemers en goede praktijken die in ons land aanwezig zijn, navolging verdienen.

Beschikt Luxemburg over voldoende tools zodat zich een duurzame filantropische cultuur kan ontwikkelen?

“De wil die in Luxemburg aanwezig is om filantropie te verbinden met het Luxemburgse financiële centrum is wellicht onze grootste drijfveer. Maar ik herhaal dat filantropie meer is dan een geldkwestie, en ook buiten de bankwereld is filantropie zeker aanwezig! Filantropie behoort iedereen toe, zowel de initiatiefnemers als de doelgroepen, met andere woorden, al onze medeburgers. Het is in de eerste plaats een ingesteldheid, die vervolgens in acties wordt omgezet. Daarbij verdient ook de rol van de overheid de nodige aandacht. Naast het aanbieden van een kader – dat vaak beperkt blijft tot het verlenen van fiscale aftrekbaarheid, wat tenslotte bijkomstig is –, heeft de overheid in de eerste plaats als taak innovatieve en efficiënte ideeën die door filantropen zijn opgestart, op grote schaal te institutionaliseren en te ontwikkelen. Daarnaast moet zij ook alle initiatieven om mensen bewust te maken van filantropie bevorderen en verder verspreiden.”

De projectoproep is te vinden op de website www.philanthropie.lu.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top