dinsdag, juni 22, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Banque de Luxembourg: Fiscale aspecten met betrekking tot de aankoop van een huurwoning in Luxemburg
Banque de Luxembourg: Fiscale aspecten met betrekking tot de aankoop van een huurwoning in Luxemburg

Banque de Luxembourg: Fiscale aspecten met betrekking tot de aankoop van een huurwoning in Luxemburg

  • Luxemburg
  • Als u van plan bent vastgoed aan te kopen om het te verhuren, hebt u wellicht heel wat vragen over het soort vastgoed, de locatie, het budget enz. Daarnaast zijn er ook de kosten en belastingen die het prijskaartje kunnen doen oplopen. Anne-Lise Grandjean, fiscaal adviseur bij Banque de Luxembourg, gaat dieper in op de fiscale aspecten waar u rekening mee moet houden op drie belangrijke momenten, met name bij de aankoop, de aangifte van de huurinkomsten en ten slotte de verkoop van het vastgoed.
  • Banque De Luxembourg
  • http://www.banquedeluxembourg.com
  • info@bli.lu
  • http://www.banquedeluxembourgnews.com/nieuws/entry/fiscale-aspecten-met-betrekking-tot

Aankoop van vastgoed

Bij de aankoop van vastgoed zijn verschillende kosten en belastingen verschuldigd. Deze moeten dus worden meegeteld bij de berekening van de aankoopprijs van vastgoed dat bestemd is voor verhuur.

De registratie- en inschrijvingsrechten bedragen 7% van de prijs van de grond en het gebouw. Wanneer dat nog in opbouw is, moeten alleen inschrijvingsrechten worden betaald op het gedeelte dat afgewerkt is op het moment dat de akte voor de notaris wordt verleden.

Er is btw verschuldigd op het te bouwen gedeelte bij de aankoop van nieuw vastgoed op plan (in Luxemburg bekend als VEFA of ‘vente en état futur d’achèvement’). Daarbij herinneren we aan de btw-wijzigingen die sinds 1 januari 2015 van kracht zijn en meer bepaald de btw-verhoging van 15% naar 17%. Het ‘superlage’ tarief van 3% geldt niet langer voor de aankoop van vastgoed op plan (VEFA) dat bestemd is voor verhuur. Voor huurwoningen is het verlaagde btw-tarief alleen nog van toepassing op werkzaamheden in oudere woningen. Wat de toepassing van het ‘superlage’ tarief van 3% betreft, is er een indirect gevolg, omdat de btw-besparing van 50.000 euro voortaan het verschil is tussen de btw-tarieven van 17% en 3% (in plaats van 15% en 3%), wat overeenkomt met een investering van 357.000 euro (in plaats van 416.000 euro). Let wel: de btw-verhoging is niet van toepassing op projecten die starten tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2017, op voorwaarde dat de toepassing van het tarief van 3% voor 31 december 2014 werd aangevraagd.

De notariskosten bestaan uit het honorarium van de notaris en de kosten voor externe documenten en diensten die nodig zijn voor de aankoop (kadaster, hypotheek, landmeter enz.).

Hypotheekkosten: wanneer de koper een lening aangaat, moet hij daarvoor inschrijvingskosten betalen ten bedrage van 0,29% van het kredietbedrag.

Aangifte van huurinkomsten

De huurinkomsten worden net als andere inkomsten, zoals lonen en roerende inkomsten, tegen het algemene belastingtarief belast op basis van de aangifte. Van die belastbare huurinkomsten kunt u echter een aantal kosten aftrekken, zoals de verwervingskosten. De twee belangrijkste daarvan zijn de interesten op de lening, die volledig kunnen worden afgetrokken (zonder bovengrens), en de afschrijving van het gebouw, die bijzonder interessant is voor gebouwen van minder dan zes jaar oud, aangezien deze 6% van de aankoopwaarde (inclusief inschrijvingsrechten en eventueel betaalde btw) zonder de grond bedraagt. De manier waarop u de aankoop van uw vastgoed financiert, heeft ook fiscale gevolgen. Zo zou u het aangaan van een lening ernstig in overweging moeten nemen, ook als u over voldoende kapitaal beschikt. De mogelijkheid om de leninginteresten onbegrensd af te trekken van de toekomstige huurinkomsten is namelijk een groot voordeel. Wanneer de verwervingskosten hoger liggen dan de ontvangen huurinkomsten, worden ze afgetrokken van de belastbare grondslag van de andere inkomsten op de belastingaangifte.

Verkoop van vastgoed

Bij de verkoop van uw vastgoed zal de belasting op de gerealiseerde meerwaarde veel lager uitvallen als u het vastgoed minstens twee jaar in uw bezit hebt gehad. In dat geval wordt de eventuele meerwaarde op de verkoop berekend op basis van een herwaardering van het vastgoed waardoor zij lager uitvalt. Daarnaast kan elk van de partners om de tien jaar een extra vrijstelling van 50.000 euro genieten. De op die manier berekende meerwaarde wordt belast tegen de helft van uw algemene belastingtarief. Wordt het vastgoed echter binnen twee jaar na aankoop opnieuw verkocht, dan wordt de eventueel gerealiseerde meerwaarde beschouwd als een ‘speculatieve meerwaarde’ en wordt uw algemene belastingtarief toegepast, waarbij een herwaardering niet mogelijk is en de vrijstelling niet geldt.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top