woensdag, juli 15, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Banque de Luxembourg: Fiscale transparantie: wat zijn de gevolgen?
Banque de Luxembourg: Fiscale transparantie: wat zijn de gevolgen?

Banque de Luxembourg: Fiscale transparantie: wat zijn de gevolgen?

  • Luxemburg
  • Spaarders met een buitenlandse rekening dienen zich voor te bereiden op een aantal extra vereisten op het gebied van gegevensuitwisseling. Zo zal voortaan ook de identiteit van begunstigden van vermogensstructuren aan de autoriteiten worden meegedeeld.
  • Banque De Luxembourg
  • http://www.banquedeluxembourg.com
  • info@bli.lu
  • http://www.banquedeluxembourgnews.com/nieuws/entry/fiscale-transparantie-wat-zijn-de

De fiscale transparantie komt de komende maanden op kruissnelheid. De spaarrichtlijn is nog maar pas op 1 januari 2015 in werking getreden en er is al een nieuwe tekst in zicht.

Zoals u wellicht weet, geldt sinds 1 januari 2015 de automatische gegevensuitwisseling voor ingezetenen van andere EU-lidstaten die een rekening hebben in het Groothertogdom Luxemburg.

Luxemburgse banken moeten nu al de renteopbrengsten van natuurlijke personen meedelen aan de Luxemburgse fiscus. Die informatie wordt vervolgens automatisch doorgegeven aan de fiscale autoriteiten van het woonland van de cliënt. De eerste effectieve gegevensuitwisseling zal plaatsvinden in 2016, voor inkomsten uit 2015.

Fiscale rechtvaardigheid

Deze regeling is het gevolg van de toepassing van de spaarrichtlijn of de Ecofin-richtlijn (2003/48), die in 2005 van kracht werd en waarvoor Luxemburg (net als Oostenrijk) tot 1 januari 2015 in een overgangsperiode mocht voorzien, tijdens welke het land kon kiezen voor een bronheffing in plaats van de automatische gegevensuitwisseling. “De Europese autoriteiten beogen daarmee een correcte inning van de belastingen en fiscale rechtvaardigheid in de Europese Unie”, verklaart Bernard Goffaux, hoofd Vermogensstructurering bij Banque de Luxembourg.

Er zijn plannen om het toepassingsgebied van deze richtlijn vanaf 2017 ook naar andere soorten inkomsten uit te breiden. De toekomst van deze regelgeving is echter hoogst onzeker: “De kans is klein dat de uitbreiding er komt en dat de richtlijn in haar huidige vorm blijft bestaan. De Europese Raad zal de richtlijn intrekken en een andere tekst met een nog breder toepassingsgebied goedkeuren, meer bepaald richtlijn 2011/16 betreffende administratieve samenwerking op fiscaal gebied”, vermeldt Bernard Goffaux nog. Wordt vervolgd …

Nieuwe normen voor gegevensuitwisseling

“De tekst werd in alle stilte goedgekeurd en zou, voor Luxemburg, aanvankelijk beperkt blijven tot lonen, pensioenen en bestuurdersvergoedingen. Er zijn in 2014 echter belangrijke wijzigingen doorgevoerd onder impuls van de G20 en de OESO, die nieuwe normen voor gegevensuitwisseling heeft opgesteld (CRS). De wijzigingen gaan zover, dat men het tegenwoordig zelfs heeft over de ‘Europese FATCA’, verwijzend naar de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliant Act, die van Amerikaanse staatsburgers totale transparantie vereist tegenover de Amerikaanse fiscus”, vervolgt Bernard Goffaux. De lidstaten moeten die nieuwe tekst tegen eind 2015 omzetten in nationaal recht.

In Luxemburg zal de eerste gegevensuitwisseling plaatsvinden in 2017, op basis van de situatie op 1 januari 2016.

Actieve en niet-actieve vennootschappen

De transparantie zal alomvattend zijn en niet beperkt blijven tot renteopbrengsten. De uitwisseling zal betrekking hebben op alle bruto-inkomsten en financiële opbrengsten (rente, dividenden en meerwaarden). De gegevens die zullen worden uitgewisseld, zijn onder meer: rekeningnummer, naam, voornaam, adres en fiscaal identificatienummer van de rekeninghouder, opbrengsten uit verkoop en rekeningsaldo op 31 december.

Alle commerciële producten, evenals levensverzekeringscontracten, vallen onder de richtlijn. Volgens de nieuwe norm moet de automatische gegevensuitwisseling op basis van het ‘doorkijkprincipe’ ook gelden voor personen die de controle hebben over zogenoemde ‘passieve’ vennootschappen. “Alleen personen die de controle hebben over actieve vennootschappen, en dus werkelijk een economische of commerciële activiteit uitoefenen, zullen niet onderworpen zijn aan deze gegevensuitwisseling”, verduidelijkt Bernard Goffaux.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top