vrijdag, september 25, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Banque de Luxembourg: Is beleggen in aandelen nog interessant?
Banque de Luxembourg: Is beleggen in aandelen nog interessant?

Banque de Luxembourg: Is beleggen in aandelen nog interessant?

  • Luxemburg
  • De correctie op de aandelenmarkten in de eerste helft van oktober wijst op nieuwe vrees voor de gezondheid van de wereldeconomie, zegt Damien Petit, senior investment advisor bij Private Banking Investments van Banque de Luxembourg, in de financiële rubriek van paperJam.lu
  • Banque De Luxembourg
  • http://www.banquedeluxembourg.com
  • info@bli.lu
  • http://www.banquedeluxembourgnews.com/nieuws/entry/is-beleggen-in-aandelen-nog

De publicatie van teleurstellende cijfers over de economische activiteit, zowel in Europa als in Amerika, en de verlaging van de vooruitzichten voor wereldwijde economische groei door het Internationaal Monetair Fonds lagen aan de basis van de beurscorrectie van begin oktober. De correctie was bijzonder fors in de eurozone, met een terugval van ongeveer 10% in de eerste helft van oktober.

Het economische herstel zet zich weliswaar voort, maar ongelijkmatig en aan een zeer bescheiden tempo. Structurele obstakels (schuldafbouw van de private en publieke sector en vergrijzing van de bevolking) wegen op het groeipotentieel en maken de economieën heel wat kwetsbaarder voor externe schokken.

Nieuwe maatregelen

Het uitblijven van dynamische groei kan een reden zijn om het soepele monetaire beleid voort te zetten, vooral in de eurozone die te kampen heeft met een hevige desinflatoire druk. Om te vermijden dat de inflatieverwachtingen op termijn zouden ontsporen, overwegen de Europese monetaire autoriteiten nu al om nieuwe onconventionele maatregelen te nemen, door het inkoopprogramma voor pandbrieven en gesecuritiseerde obligaties eventueel uit te breiden naar bedrijfsobligaties.

In een economisch klimaat dat weinig gunstig is voor een renteverhoging zijn de rendementsvooruitzichten zeer ontmoedigend voor beleggingen die als weinig riskant worden beschouwd (liquiditeiten en staatsobligaties). Beleggers die op zoek zijn naar interessantere rendementen moeten de recente beurscorrectie misschien beschouwen als een kans om de aandelenweging in hun portefeuille te verhogen.

Op die manier kunnen ze hun posities versterken, op voorwaarde dat zij over een voldoende lange tijdshorizon beschikken en, financieel en emotioneel, opgewassen zijn tegen de volatiliteit die inherent is aan de aandelenmarkten.

Realistische rendementsverwachtingen

Hun rendementsverwachtingen moeten echter realistisch zijn. Gezien de huidige waarderingsniveaus verwachten wij dat de rendementen de komende jaren onder hun historische gemiddelde zullen blijven. Beleggers moeten er ook over waken dat hun portefeuille voldoende gediversifieerd is (zowel op het gebied van beleggingscategorieën als van geografische regio’s).

De aanwezigheid in de portefeuille van eersteklas staatsobligaties (Amerikaans schatkistpapier) zal, ondanks de zwakke rendementen, minstens gedeeltelijk bescherming bieden tegen een eventueel ongunstig macro-economisch scenario.

Rekening houdend met de zwakke conjunctuur is voor het aandelengedeelte eveneens een defensieve benadering aangewezen. Tegen die achtergrond geven wij de voorkeur aan ondernemingen met een hoog en duurzaam dividendrendement.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top