zaterdag, oktober 20, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Banque De Luxembourg: “Portefeuillebeheer is geen kwestie van improviseren”
Banque De Luxembourg: “Portefeuillebeheer is geen kwestie van improviseren”

Banque De Luxembourg: “Portefeuillebeheer is geen kwestie van improviseren”

  • Luxemburg
  • In de financiële rubriek die vorige donderdag op Paperjam.lu werd gepubliceerd, onderstreept Damien Petit, hoofd Investment Advisory van Banque de Luxembourg, dat vóór elke belegging de risicotolerantie van de cliënt moet worden bepaald en dat ook zijn rendementsdoel en de verschillende beperkingen waaraan hij is onderworpen, moeten worden vastgesteld.
  • Banque De Luxembourg
  • http://www.banquedeluxembourg.com
  • info@bli.lu
  • http://www.banquedeluxembourgnews.com/nieuws/entry/portefeuillebeheer-is-geen-kwestie-van

Het is immers van groot belang dat bij nieuwe cliënten eerst en vooral het risicoprofiel wordt bepaald. De risicotolerantie, of de mogelijkheid en de wil om de volatiliteit van de financiële markten te aanvaarden, moet immers bijzonder zorgvuldig worden geanalyseerd.

De capaciteit van een cliënt om verlies te incasseren, kan objectief worden bepaald, omdat ze in grote mate afhangt van het vermogen van de cliënt. De risicobereidheid is dan weer een heel wat subjectiever concept. Er is een diepgaand gesprek tussen beheerder en cliënt nodig om deze complexe component zo goed mogelijk te kunnen inschatten. Om de notie risico concreter te maken, zal de beheerder aan de cliënt informatie verschaffen, zoals de volatiliteit in het verleden of het maximale verlies (‘maximum drawdown’) dat gedurende een bepaalde periode werd genoteerd voor doelportefeuilles per risicoprofiel.

Rendementsdoelstelling en beperkingen

Naast de risicotolerantie zal de portefeuillebeheerder ook rekening moeten houden met de rendementsdoelstellingen van de cliënt en alle beperkingen waaraan hij onderhevig is. Voorbeelden daarvan zijn de beleggingshorizon, de liquiditeitsbehoeften, de wettelijke, reglementaire, fiscale en specifieke beperkingen (gezinssituatie enz.). De rendementsdoelstelling moet compatibel zijn met enerzijds de risicotolerantie en anderzijds de diverse beperkingen.

Ter illustratie: een cliënt die het verwachte rendement van zijn portefeuille wil verbeteren en wil profiteren van de risicopremie van de aandelenmarkten, zal noodzakelijkerwijs een voldoende lange beleggingshorizon moeten hebben om potentiële verliezen op te vangen van een portefeuille die voornamelijk uit aandelen bestaat. Zijn risicoaversie zal dus beperkt moeten zijn.

Zo niet, dan moet het rendementsdoel neerwaarts worden bijgesteld. Over het algemeen zal de beheerder een actieve rol spelen om de rendementsverwachtingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen door een redelijke schatting te geven van het langetermijnrendement van doelportefeuilles per risicoprofiel, op basis van actuele marktsituaties.

Stappenplan

Als de risicotolerantie, het rendementsdoel en de beperkingen duidelijk zijn geïdentificeerd, vormen zij het stappenplan, dat de fiduciaire verantwoordelijkheid van de financiële instelling tegenover de cliënt bepaalt. Dat zal regelmatig worden herzien en eventueel worden aangepast op basis van de veranderingen in de persoonlijke situatie van de cliënt. Het stappenplan kan ook de verschillende vermogenscategorieën omvatten waarin de cliënt kan beleggen. Zo beschikt de beheerder over alle nodige parameters om de portefeuille samen te stellen. Hij zal in de eerste plaats de strategische assetallocatie uitvoeren.

Het doel daarvan is een gediversifieerde portefeuille samen te stellen die op lange termijn de beste risico-rendementsverhouding voor de cliënt biedt. Er kunnen tactische afwijkingen worden doorgevoerd om tijdelijke inefficiënties op de markten te benutten. Dat is een delicate oefening waarvoor de portefeuille permanent moet worden opgevolgd.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top