woensdag, november 14, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Banque De Luxembourg: Specialisten bundelen talenten om internationale mobiliteit van cliënten te begeleiden
Banque De Luxembourg: Specialisten bundelen talenten om internationale mobiliteit van cliënten te begeleiden

Banque De Luxembourg: Specialisten bundelen talenten om internationale mobiliteit van cliënten te begeleiden

  • Nederland
  • De internationale mobiliteit van families heeft gaandeweg een nieuwe dimensie toegevoegd aan de activiteiten van een vermogensplanner (in essentie komt vermogensplanning neer op het organiseren van het vermogen van internationale families). Vincent Cornilleau (Banque de Luxembourg), Jean-François Olivier (BIL – Banque Internationale à Luxembourg) en Filip Van Aerde (KBL European Private Bankers) zaten rond de tafel met Nicolas Limbourg, ceo van de Luxemburgse verzekeringsmaatschappij Vitis Life en gaven toelichting bij de vele facetten en uitdagingen van dit verschijnsel.
  • Banque De Luxembourg
  • http://www.banquedeluxembourg.com
  • info@bli.lu
  • http://www.banquedeluxembourgnews.com/nieuws/entry/specialisten-bundelen-talenten-om-internationale

Wanneer is internationale mobiliteit in jullie vakgebied beginnen door te dringen?

Vincent Cornilleau (VC): Dat hangt af van wat we verstaan onder internationale mobiliteit. Als we spreken over het begeleiden van personen die naar een ander land willen verhuizen en hun vermogen ook in hun nieuwe land optimaal willen beheren, dan hebben wij dat altijd al gedaan. Het is wel zo dat dergelijke situaties de laatste jaren vaker voorkomen en verschillende vormen aannemen: de beroepsmobiliteit is toegenomen en families spatten uiteen, trouwens niet alleen op geografisch gebied.

Jean-François Olivier (JFO): De interesse van mensen om hun vermogen te delokaliseren of herlokaliseren is er altijd al geweest, maar sinds een jaar of tien is het verschijnsel in een stroomversnelling geraakt. Internationale mobiliteit heeft tegenwoordig net zo goed te maken met zakendoen als met een eventuele ‘belastingmoeheid’. Naast Europeanen die aangetrokken worden door Engeland, België, Luxemburg of Zwitserland zijn er nu ook nieuwe categorieën bijgekomen: profvoetballers, ondernemers die zaken willen doen in Azië of Dubai en investeerders uit opkomende landen, zoals Rusland of Brazilië.

Filip Van Aerde (FVA): Delokalisatie is een vast onderdeel van ons metier geworden. Vandaag heet dat internationale mobiliteit en die mobiliteit heeft meer gezichten dan vroeger, maar verandert niet echt iets aan onze aanpak. We moeten rekening houden met meer criteria dan vroeger en de wetgeving per land verschilt steeds meer. Bijgevolg hebben wij onze netwerken gestructureerd om onze cliënten te kunnen begeleiden.

Nicolas Limbourg (NL): In Luxemburg zit de internationale reflex in onze genen ingebakken, het is iets waar wij dagelijks mee leven en werken. Wij profileren ons als kenner van de lokale markt van onze cliënten, ongeacht waar zij zich in Europa bevinden. We bieden oplossingen die aangepast zijn aan de huidige en toekomstige omgeving en de woonplaats van onze cliënten. De afgelopen jaren is de complexiteit van de situaties die we voorgelegd krijgen wel toegenomen, wat telkens een gepaste benadering vraagt.

Wat verandert dat in de dagelijkse gang van zaken?

JFO: Afhankelijk van het woonland van de cliënt, het woonland van zijn familieleden en de geografische locatie van zijn vermogen, verandert dat mogelijk alles. Als men zich in het buitenland vestigt, heeft dat zowel fiscale als burgerrechtelijke gevolgen. We moeten dus niet alleen naar de nationale wetgeving kijken, maar grensoverschrijdend werken. Pas dan kunnen we de gevolgen van mobiliteit inschatten.

VC: In de meeste gevallen hechten cliënten meer belang aan fiscale argumenten dan aan burgerrechtelijke aspecten. Dat is echter niet altijd de juiste benadering. Zo hebben sommige bepalingen in Franse huwelijkscontracten het omgekeerde effect van wat men beoogt als men Belgisch ingezetene wordt. In bepaalde gevallen kan de impact van een huwelijkscontract rampzalige fiscale gevolgen hebben voor echtgenoten. Heel wat Fransen willen zich bijvoorbeeld in het buitenland vestigen, maar schatten de gevolgen daarvan niet goed in. Er wordt veel over gepraat, maar vaak weinig oordeelkundig. In het buitenland gaan wonen wordt ook vaak geromantiseerd.

NL: In de meeste gevallen kunnen mensen de impact van een verhuizing naar het buitenland niet naar behoren inschatten, bijvoorbeeld de impact op hun familieleden. Wij maken het echter elke dag mee: onze cliënten scheiden, hertrouwen en hebben kinderen uit twee of drie verschillende huwelijken. Zij trouwen bijvoorbeeld in Frankrijk, maar wonen in België, hun kinderen studeren in de Verenigde Staten of in het Verenigd Koninkrijk en wijken daarna uit naar Latijns-Amerika of naar Azië. Daardoor ontstaan bijzonder ingewikkelde situaties waarin ieder criterium gewogen, geanalyseerd en in perspectief geplaatst moet worden.

Kunnen jullie als professionele adviseurs al die situaties voldoende begeleiden?

FVA: Zoals gezegd moeten we de lokale reflex laten varen en grensoverschrijdend denken. De meeste professionele adviseurs hebben dat ingezien, vooral in Luxemburg waar al een sterke internationale gerichtheid aanwezig was. In de afgelopen jaren zijn internationale netwerken ontstaan, zowel bij advocaten, fiscalisten als juristen.

NL: Een netwerk is inderdaad zeer belangrijk om op het juiste moment een beroep te kunnen doen op de beste specialisten, die niet alleen de wetgeving van een bepaald land kennen, maar ook rekening houden met alle aspecten van de persoonlijke situatie van de cliënt: zijn gezin, zijn vermogen en zijn fiscale situatie.

JFO: We kunnen inderdaad zeggen dat ons metier complexer geworden is. Om onze cliënten goed te kunnen begeleiden, alle aspecten op een rijtje te zetten en de beste oplossing te vinden, zijn soms heel wat specialisten nodig: juristen burgerlijk recht, fiscalisten, family officers enz. Daarnaast is een perfecte coördinatie nodig tussen die partners en moet aan cliënten ook steeds meer uitleg worden gegeven.

VC: De invoering van het begrip ‘vermogensrecht’ is trouwens veelzeggend. Momenteel geven we zowel juridisch als fiscaal advies aan families die we helpen om hun vermogensdoelstellingen te bereiken. De Luxemburgse bankenmarkt heeft dan ook enkele aanzienlijke troeven in huis. Wij hebben krachtige hulpmiddelen ontwikkeld voor het vermogensbeheer van welgestelde cliënten, waar ter wereld ze ook wonen. Onze expertise in financiële en vermogensstructurering heeft een zeer grote meerwaarde voor veeleisende cliënten.

Hoe werden financiële producten aan de nieuwe situatie aangepast?

VC: Voor sommige producten was geen echte aanpassing nodig: het Luxemburgse levensverzekeringscontract bijvoorbeeld is en blijft een topproduct in Europa, omdat het in de meeste landen erkend is en vlot kan worden aangepast in bepaalde gevallen van internationale mobiliteit. Ook al wordt dit product in de meeste landen fiscaal minder aantrekkelijk, het blijft zeer doeltreffend voor ons vermogensbeheer. Het is een vermogensinstrument voor families dat eenvoudig te combineren is met andere juridische technieken, zoals eigendomsafsplitsing. De fiscale neutraliteit van het Luxemburgse levensverzekeringscontract maakt het, samen met zijn grote flexibiliteit en de grotere veiligheid voor de verzekeringnemer, tot een modern en ‘reisbaar’ product dat heel erg op prijs wordt gesteld door cliënten met een nomadische levensstijl.

NL: Dat betekent echter niet dat er in geval van mobiliteit geen gevolgen kunnen zijn. Daarom leggen wij er bij onze cliënten en partners voortdurend de nadruk op hoe belangrijk het is ons op voorhand te raadplegen om alles optimaal voor te bereiden en onaangename verrassingen te vermijden, zoals een dubbele belastingheffing.

JFO: Ongeacht het product blijven de kernelementen dezelfde: als de houder van het contract of een van zijn begunstigden verhuist, moet worden bekeken welke fiscaliteit van toepassing is en moet die worden geanalyseerd en aan de portefeuille aangepast.

Hoe zien jullie dat alles in de komende jaren evolueren?

JFO: De mentaliteit is op zeer korte tijd heel wat veranderd en dat zal wellicht nog toenemen. Tien jaar geleden hadden ondernemers amper belangstelling voor Azië of het Midden-Oosten, maar vandaag komen deze bestemmingen bijna dagelijks aan bod. Internationale mobiliteit zal in de toekomst nog toenemen en er zullen steeds meer landen bij betrokken zijn.

FVA: In ons vakgebied bleef internationale mobiliteit lange tijd beperkt tot een aantal landen, zoals België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Zwitserland enz. Mensen gingen op zoek naar een plek niet te ver van huis, het liefst waar hun eigen taal gesproken werd en waar de fiscaliteit stabieler was. Door het uiteenspatten van families beproeven ze hun geluk nu verder weg.

NL: Elk jaar hebben we te maken met minder bekende markten in andere werelddelen. Door samen te werken met al onze partners vinden wij echter een oplossing voor elke situatie. Ik denk dat ons netwerk zich logischerwijze zal uitbreiden naar specialisten in steeds meer landen.

Waar moeten mensen aan denken als ze naar een ander land willen verhuizen?

NL: Ze dienen er in de eerste plaats over te praten met hun adviseur.

JFO: En ze mogen daar niet mee wachten tot het laatste moment. Internationale mobiliteit vergt een goede voorbereiding en sommige beslissingen moeten op voorhand worden genomen en niet achteraf.

VC: Men dient ook te beseffen dat elk land zijn eigen wetgeving en subtiliteiten heeft en dat wij er zijn om te vermijden dat onze cliënten onaangename gevolgen ervaren door een slecht voorbereide verhuizing naar het buitenland. Daarom proberen wij eerst te begrijpen wat onze cliënten drijft. Daarnaast hebben zij ook nood aan zeer persoonlijke begeleiding gedurende voldoende lange tijd.

FVA: Onze neutraliteit is onze grootste troef: wij proberen niet om een product te verkopen, maar om het doel te bereiken waarvoor de cliënt onze hulp heeft gevraagd.

Deze tekst werd gepubliceerd in het magazine INSPIRE-D 2014-2015 – een jaarlijkse uitgave van de Luxemburgse verzekeringsmaatschappij Vitis Life S.A. Overgenomen met toestemming van Vitis Life S.A.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top