woensdag, november 21, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Banque de Luxembourg: Tien gouden beleggingsregels
Banque de Luxembourg: Tien gouden beleggingsregels

Banque de Luxembourg: Tien gouden beleggingsregels

  • Luxemburg
  • Hoewel vermogensbeheer doorgaans oplossingen op maat vereist met aandacht voor de persoonlijke situatie, mogen wij enkele belangrijke basisprincipes niet uit het oog verliezen. Peggy Damge, adviseur private banking voor cliënten van Banque de Luxembourg die in het Groothertogdom Luxemburg wonen, vertelt er meer over in een artikel dat is verschenen in de rubriek "Le Placement dont on parle" van de Luxemburger Wort.
  • Banque De Luxembourg
  • http://www.banquedeluxembourg.com
  • info@bli.lu
  • http://www.banquedeluxembourgnews.com/nieuws/entry/tien-gouden-beleggingsregels

Een huwelijk, een geboorte, de aankoop van een huis, de studies van de kinderen of uw pensioenplanning … elke levensfase heeft gevolgen voor uw vermogensbeheer en vereist oplossingen op maat. Er zijn echter enkele onbetwiste beleggingsregels die moeten worden nageleefd, ongeacht de situatie van de cliënt en de marktsituatie. Hieronder vindt u er tien die wij onze cliënten geregeld in herinnering brengen.

1/ Ken uw beleggersprofiel

Hierbij moet u eerst en vooral een onderscheid maken tussen het risico dat u kunt nemen en het risico dat u bereid bent te nemen. Uw risicobereidheid hangt af van de manier waarop u tegen risico aankijkt en van uw algemene risicoaversie. Hoeveel risico u aankunt, hangt daarentegen af van drie persoonlijke factoren, met name uw beleggingshorizon (de tijdsfactor), de omvang van uw vermogen en de verwachte uitgaven voor uw projecten.

2/ Bouw een gediversifieerde portefeuille op die aangepast is aan uw risicoprofiel

Diversificatie beperkt het algemene portefeuillerisico, omdat de verschillende beleggingen in de portefeuille zich niet allemaal op dezelfde wijze ontwikkelen. Een goed gediversifieerde portefeuille zal in crisistijd beter standhouden dan een portefeuille die slechts in één beleggingscategorie belegd is. De crisis van 2007 en 2008 heeft dat duidelijk aangetoond.

3/ Stem uw portefeuille af op uw opeenvolgende levensfasen

Uw portefeuillesamenstelling moet aangepast zijn aan de levensfase waarin u zich bevindt. Zo is het beter om het bedrag waarmee u volgend jaar een huis wilt kopen, niet in aandelen te beleggen. Anderzijds is een forse blootstelling aan aandelen wel geschikt voor jonge mensen.

4/ Beleg op lange termijn

Door op lange termijn te beleggen worden marktschommelingen en de onvermijdelijke gevolgen van crisissen uitgevlakt. Tussen 1926 en 2012 was het jaarrendement in 28% van de gevallen negatief. Als we in diezelfde periode kijken naar het rendement over termijnen van vijf jaar, bedraagt dat percentage slechts 14%, en over termijnen van 15 jaar werd zelfs geen enkel negatief rendement opgetekend.

5/ Houd beleggingen aan en probeer niet te anticiperen op de markt

Markttiming is een hachelijke zaak. Als u uw beleggingen verkoopt wanneer u denkt dat de markten zullen dalen, kunt u niet meer profiteren van een latere koersstijging of kan het ideale instapmoment aan u voorbijgaan. Door uw beleggingen aan te houden, blijft u bovendien profijt trekken van het potentieel van herbelegde dividenden.

6/ Beleg regelmatig en op lange termijn

Regelmatig beleggen, zowel in perioden van stijgende als van dalende markten, is de beste manier om op lange termijn een vermogen op te bouwen, omdat u belegt tegen een gemiddelde prijs.

7/ Houd uw emoties onder controle

Emotionele reacties zijn de grootste vijand van beleggers, omdat ze zich in onverwachte of onaangename situaties genoodzaakt voelen iets te doen.

8/ Wees redelijk in uw rendementsverwachtingen

De beurzen zijn sinds 2009 bijna ononderbroken gestegen dankzij het bijzonder soepele monetaire beleid. U kunt uw rendementsverwachtingen voor de komende jaren daar dus best aan aanpassen. Weet ook dat een redelijk jaarrendement, van bijvoorbeeld 4% over een langere periode, een gemiddelde is. Het betekent dus niet dat u elk jaar een rendement van 4% zult halen. Jaren met hogere rendementen kunnen worden gevolgd door verliesjaren.

9/ Vermijd modeverschijnselen en al te populaire beleggingen

Zich laten verleiden door modeverschijnselen en populaire beleggingen is de beste manier om definitief kapitaalverlies te lijden. Beleggers die in 2007 en 2008 hadden belegd in Solarworld, een onderneming die een zware schuld torste en te veel steunde op subsidies, hebben voor die les een hoge prijs betaald.

10/ Ken en begrijp uw beleggingen

Beleg altijd in kwaliteitsvolle activa die het op lange termijn goed zullen doen, ook al kunnen ze op korte of middellange termijn tijdelijk onder druk komen. Betaal ook niet te veel voor uw beleggingen, want de betaalde prijs bepaalt altijd het toekomstige rendement.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top