woensdag, oktober 24, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Bloemendaal en AM tekenen koop- en realisatieovereenkomst voor herontwikkeling Marinehospitaalterrein
Bloemendaal en AM tekenen koop- en realisatieovereenkomst voor herontwikkeling Marinehospitaalterrein

Bloemendaal en AM tekenen koop- en realisatieovereenkomst voor herontwikkeling Marinehospitaalterrein

  • Nederland
  • Artist impression herontwikkeld marinehospitaalterrein Overveen De gemeente Bloemendaal en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben een koop- en realisatieovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het voormalige Marinehospitaalterrein in Overveen. Deze inbreidingslocatie biedt straks plaats aan een bijzonder en groen woongebied dat afhankelijk van de woonwensen zestig tot negentig woningen zal tellen.
  • Koninklijke BAM Groep nv
  • http://www.bam.nl
  • info@bam.nl
  • http://www.bam.nl/pers/persberichten/bloemendaal-en-am-tekenen-koop-en-realisatieovereenkomst-voor-herontwikkeling?vnc=1517d6c6239a1289466acacd96382d20&vnp=0

AM benut bij de transformatie van het Marinehospitaalterrein haar co-creatiemodel I AM YOU, waarbij zij ontwikkelt op basis van conceptuele kracht, innovatie en intensieve samenwerking met belanghebbenden. Bij dit project vormden de omwonenden de eerste groep belanghebbenden. In samenwerking met hen is de stedenbouwkundige visie vormgegeven. Vervolgens organiseerde AM een traject van crowdsourcing, waarbij belangstellenden de gelegenheid hebben gekregen hun woonwensen te koppelen aan de kwaliteiten van dit gebied. Ruim 1.300 geïnteresseerden hebben hieraan meegedaan. De enquêtes en gesprekken hebben een duidelijk beeld opgeleverd over de gewenste architectuur, woningtypen en plattegronden. Bij dit traject zijn ook de Klankbordgroep Marinehospitaalterrein, bestaande uit omwonenden, en Mulleners & Mulleners Architecten betrokken.

Vervolgstappen

Het ondertekenen van de koop- en realisatieovereenkomst betekent dat de volgende stap kan worden gezet in de transformatie van het Marinehospitaalterrein. Het ontwerp-bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan zullen worden voorgelegd aan de klankbordgroep, die dit zal voorzien van advies. Vervolgens zal dit worden aangeboden aan de gemeenteraad. De schetsontwerpen die zijn gemaakt door de inventarisatie van woonwensen, zullen in overleg met de belangstellenden verder worden uitgewerkt. Meer informatie over de ontwikkeling van het gebied staat op de website www.marinehospitaalterrein.nl.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top