woensdag, mei 18, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Boete voor M.P.G. Berkers wegens feitelijk leidinggeven aan illegale bemiddeling
Boete voor M.P.G. Berkers wegens feitelijk leidinggeven aan illegale bemiddeling

Boete voor M.P.G. Berkers wegens feitelijk leidinggeven aan illegale bemiddeling

  • Nederland
  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 augustus 2013 een bestuurlijke boete van €96.000,- opgelegd aan de heer M.P.G. Berkers.
  • AFM
  • http://www.afm.nl
  • info@afm.nl
  • http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2013/sep/boete-berkers.aspx
  • boete-berkers

De boete is opgelegd omdat de onderneming van de heer Berkers, Marketing Services Provider Limited, via verschillende websites, zoals bijvoorbeeld www.gratishypotheekofferte.eu, zonder de verplichte AFM-vergunning bemiddelde in hypotheken. De heer Berkers gaf feitelijk leiding aan het plegen van deze overtreding. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Illegale bemiddeling

Consumenten die geïnteresseerd waren in een nieuwe of een andere hypotheek konden op een van de websites van de onderneming diverse gegevens achterlaten, zoals hun beroep en inkomen, hun huidige hypotheek en de gewenste hypotheek. Marketing Services Provider Limited verkocht deze gegevens door aan verschillende financiële dienstverleners. Deze dienstverleners namen vervolgens contact op met de consumenten. Marketing Services Provider Limited beschikte niet over een vergunning terwijl dat volgens artikel 2:80, eerste lid van de Wft, wel moet.

Waarom een vergunning?

Een AFM-vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of de onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten. Doordat de onderneming geen vergunning had, was er bovendien sprake van oneerlijke concurrentie voor alle bemiddelaars die wel over de verplichte vergunning beschikken.

Feitelijk leidinggever

De heer Berkers was enig bestuurder en werknemer van de onderneming. Hij was rechtstreeks bij de overtreding betrokken. Dat laatste blijkt uit de verklaringen van de financiële dienstverleners waarmee de onderneming werkte en uit diverse e-mails die deze partijen aan de AFM hebben verstrekt.

De ondernemer was op de hoogte van het feit dat voor de activiteiten een vergunning van de AFM nodig was. Zo heeft de AFM de heer Berkers al in 2009 laten weten dat voor het inwinnen van consumentengegevens die meer dan alleen naam, adres, woonplaats en telefoonnummer omvatten, een vergunning nodig is. Desondanks heeft de heer Berkers nagelaten een vergunning aan te vragen, ook al was hij als enig bestuurder hiertoe de aangewezen persoon. Volgens in de rechtspraak ontwikkelde criteria gaf hij daarmee feitelijk leiding aan het plegen van de overtreding.

Op deze zaak is nog het boeteregime van toepassing, dat gold tot 1 augustus 2009. Dat kende een systeem van vaste boetebedragen, waarbij de boete voor de meest ernstige overtredingen € 96.000,- bedroeg. Die boete is in deze zaak opgelegd.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800 – 5400 540.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top