woensdag, oktober 24, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Internationale / Bonaire steunt oproep Hartman
Bonaire steunt oproep Hartman

Bonaire steunt oproep Hartman

  • Internationale
  • Het Bestuurscollege van Bonaire steunt de oproep van vicevoorzitter Peter Hartman van Air France KLM om de luchthavens in het Caribisch deel van het Koninkrijk te benutten als gateway tussen Nederland en Latijns-Amerika.
  • Basis Communicatie BV
  • www.perssupport.nl
  • marieke@basiscommunicatie.nl

Wij hebben in ons vorig jaar aan het Kabinet gepresenteerde ontwikkelplan reeds gewezen op het grote economische voordeel voor Nederland om te kunnen beschikken over een goed geoutilleerde internationale luchthaven die, op Nederlands grondgebied want Bonaire is een bijzondere gemeente, pal voor de kust van een geweldige groeimarkt ligt”, aldus het Bestuurscollege.

Met de voorstellen van het Eilandbestuur is vooralsnog niets gedaan, onder verwijzing naar de vanwege de crisis noodzakelijke bezuinigingen. ,,Wij hebben een tot in detail uitgewerkt en door luchtvaartdeskundigen getoetst plan voor de upgrading van Flamingo Airport zodat de KLM Bonaire optimaal kan benutten als knooppunt in haar netwerk tussen Europa en Zuid-Amerika.”

De realisering daarvan vergt een investering van tientallen miljoenen, slechts een fractie van het concurrentievoordeel dat Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven zich verwerven ten opzichte van andere Europese landen die niet over zo’n eigen stepping stone beschikken.

,,Bonaire is een klein eiland. Reden waarom de betekenis die wij voor Nederland zouden kunnen hebben door politiek Den Haag misschien wordt onderschat. Het is daarom goed dat iemand met het statuur en de visie van de heer Hartman wijst op de kansen die er op eigen Nederlandse bodem voor het oprapen liggen.”

Wat het Bestuurscollege ook ten zeerste aanspreekt, is het pleidooi van de topman van Air France KLM om deze opportunity in een breder verband te plaatsen en ook andere stakeholders bij de uitwerking te betrekken zoals ArkeFly, Schiphol, maar uiteraard ook de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken.

,,Het is een kwestie van samen ondernemen en samen investeren in de Nederlandse economie en daarmee in de toekomst van Nederland, maar ook samen de vruchten plukken. Aan beide zijden van de oceaan levert dit extra werkgelegenheid op. Dat laatste weegt vooral op Bonaire zwaar: het scheppen van meer en vooral ook kwalitatief betere banen is het meest effectieve wapen in de strijd tegen de armoede.”

Het op de Haagse burelen liggende projectplan voor Flamingo Airport voorziet in alle faciliteiten die nodig zijn om op korte termijn van het vliegveld de rol van hub te vervullen. ,,Wij als Bestuurscollege zijn er klaar voor om deze kans samen met het Kabinet en andere betrokkenen op te pakken. Daar varen Europees Nederland en het openbaar lichaam Bonaire wel bij. Laten we snel aan de slag gaan.”

Over Content Editor U

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top