zondag, oktober 21, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Mensen / Brede steun Senaat voor eindtoets groep 8
Brede steun Senaat voor eindtoets groep 8

Brede steun Senaat voor eindtoets groep 8

  • Nederland
  • Alle leerlingen in groep 8 op alle scholen in Nederland maken vanaf 2015 een eindtoets ter afsluiting van de basisschool. Op dit moment doen nog niet alle scholen mee aan de Cito toets en bovendien worden sommige zwakkere leerlingen uitgesloten van deelname. Een onwenselijke situatie die bovendien de vergelijkbaarheid van scholen bemoeilijkt. Er zal een centrale eindtoets worden ontwikkeld maar het staat scholen vrij om te kiezen voor een alternatieve toets, mits deze voldoet aan landelijke kwaliteitseisen.
  • Ministerie van Algemene Zaken
  • http://www.rijksoverheid.nl
  • info@minaz.nl
  • http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/12/10/brede-steun-senaat-voor-eindtoets-groep-8.html

Brede steun

Nadat een meerderheid in de Tweede Kamer eerder dit jaar instemde met het voorstel van staatssecretaris Dekker, maakt de Senaat de weg vrij voor de invoering van de verplichte eindtoets. Tijdens het inhoudelijke debat precies een week geleden tekende zich reeds een ruime meerderheid af van CDA, D66, PVV, PvdA, VVD en 50 Plus die de voordelen voor kind, docent en ouder van een eindtoets onderstreepten. Dekker streeft naar invoering in het schooljaar 2014/2015.

Voorkomen onderadvisering

De eindtoets is bedoeld als een landelijke objectieve toets in het basisonderwijs die van alle basisscholieren in groep 8 meet waar ze staan en wat hun kennisniveau is op het gebied van taal en rekenen. Kinderen kunnen niet slagen of zakken voor de toets. De toets stelt onafhankelijk en objectief vast of het schooladvies van de juf of meester overeenkomt met datgene wat leerlingen daadwerkelijk in hun mars hebben na acht jaar basisschool. Mócht een leerling de eindtoets beter maken dan op voorhand werd verwacht -dat gebeurt bij één op de tien leerlingen- dan kan het schooladvies worden aangepast. Op die manier wordt onderadvisering van kinderen voorkomen en wordt recht gedaan aan talent. Diverse fracties vonden dit een belangrijk argument vóór een onafhankelijke toets.

Moment afname

De toets wordt niet -zoals nu gebeurt bij de Cito-toets – begin februari maar medio april afgenomen. Dat gebeurt voor het eerst in 2015. Uit onderzoek blijkt dat de aandacht voor taal en rekenen na het afnemen van de Cito wegzakt. Om dat te voorkomen vindt de toets twee maanden later plaats. Zodoende wordt de beschikbare onderwijstijd beter benut en kan een vliegende start op de middelbare school worden gemaakt. Bovendien neemt door de latere afname in het jaar het belang van het advies van de juf en de meester toe.

Wereldoriëntatie

De eindtoets meet waar een leerling staat op het gebied van taal en rekenen, twee belangrijke voorspellers van succes in het vervolgonderwijs. Scholen die dat willen, kunnen er vrijwillig voor kiezen om een toets voor wereldoriëntatie af te nemen. Of het vak Engels ook wordt meegenomen in de toets is op dit moment nog toekomstmuziek en zal nader worden onderzocht.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top