woensdag, oktober 20, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Onderwijs & Opvoeding (pagina 10)

Onderwijs & Opvoeding

Jeugdbieb.nl bestaat 15 jaar en is volledig vernieuwd

Jeugdbieb.nl: zoeken – vinden – weten Paterswolde/Oss – 11 februari. Leuke weetjes, interessante feiten... Jeugdbieb.nl is een site met een enorme verzameling internetlinks naar alles wat kinderen interesseert en bezighoudt. Reuzehandig bij het maken van werkstukken en presentaties maar ook geschikt om eens lekker rond te neuzen. De informatie via Jeugdbieb is actueel én betrouwbaar. De webredactie screent en beoordeelt van tevoren de informatie op geschiktheid voor kinderen. Onlangs is de website – voor computer, tablet en smartphone –... Lees Meer »

Internetconsultatie wetsvoorstel financiering kinderopvang

68_1

Het doel van de wijziging is de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger te maken en hun meer zekerheid te bieden. Tevens wordt beoogd het financieringsstelsel minder complex te maken en minder gevoelig voor fouten en fraude. U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het concept-wetsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 11 maart 2016. Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangegeven, door de inzender,... Lees Meer »

Scholen aan de slag met versneld vwo

school_klas_havo_800

Staatssecretaris Sander Dekker: ‘Sinds twee jaar staat onderwijs aan toptalenten nadrukkelijk op de agenda van scholen. Steeds meer scholen maken werk van uitdagend onderwijs - ook voor leerlingen die méér aankunnen. Vroeger gebeurde het te vaak dat leerlingen hun opleiding voltooiden zonder ooit echt uitgedaagd te zijn geweest. Ik ben blij dat die tijd voorbij is. Versneld vwo is een prachtige vorm voor leerlingen die goed en makkelijk kunnen leren.' Voorlopers Momenteel volgen leerlingen op twee middelbare scholen al versneld vwo. Het Pal... Lees Meer »

Benoeming lid College van procureurs-generaal OM

studie-afmaken

Otte (1961) is sinds augustus 2015 actief als adviseur van het College van procureurs-generaal in de verdere ontwikkeling van de organisatie, onder meer in het kader van het programma OM 2020 en naar aanleiding van de bevindingen van de commissie Hoekstra. Daarvoor was hij werkzaam als senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Verder is Otte hoogleraar organisatie van de rechtspleging aan de Rijksuniversiteit Groningen. Otte wordt de vierde procureur-generaal in het College naast voorzitter mr. H.J. (Herman) Bolhaar, mr. G.W. (G... Lees Meer »

Asscher: Meer mogelijkheden voor ‘kunstkinderen’

painting

Deze regels, die gelden voor kinderen tot dertien jaar die meespelen in bijvoorbeeld een musical, realityshow, kookprogramma, talentenjacht of film, zijn vandaag gepubliceerd in de Staatscourant en gaan 1 april in. Om hen fysiek en mentaal te beschermen mogen in Nederland kinderen onder de dertien jaar niet werken. Voor zogenoemde ‘kunstkinderen’, kinderen die meedoen aan culturele producties zoals theater, film en televisie, kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid stelt dan wel eisen in het belang van de gezondheid, het welzijn en ... Lees Meer »

Proef huisvesting niet-EU studenten in Parkstad Limburg van start

students

Aken verwacht de komende jaren een tekort aan 3.000 studentenkamers. Op dit moment studeren er 43.721 studenten aan de RWTH, waarvan 7.904 internationale studenten. Dit jaar was de nieuwe instroom respectievelijk 8.241 en 2.242. Van de internationale studenten komt 33 procent uit de Europese Unie. (Bron: Foliensatz 2015 RWTH) De proef om studenten van buiten de Europese Unie naar Limburg te halen, sluit goed aan bij het beleid om de (administratieve) belemmeringen die de binnengrenzen van de EU voor de ontwikkeling van de grensregio’s nog vo... Lees Meer »

Minister Schippers erkent specialisme openbaar apotheker

B

Een openbaar apotheker verschilt van een basisapotheker door extra opleiding en vaardigheden. Dan gaat het met name om hoog complexe zorg, multidisciplinaire zorg, medicatiebeoordeling, medicatiebewaking en medicatieoverdracht, palliatieve zorg en ouderenzorg. De Nederlandse bevolking vergrijst en het aantal mensen met een chronische aandoening stijgt. De verwachting is dat daardoor het geneesmiddelengebruik de komende jaren blijft stijgen. De openbaar apotheker richt zich met name op kwetsbare groepen zoals mensen met chronische aandoeningen e... Lees Meer »

Vlag gaat uit bij 130 scholen

chool

Een onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van Jet de Ranitz, heeft de scholen bezocht. Deze beoordeelde of de school een speciale erkenning verdient. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang heeft de predicaten toegekend. Een excellente school is in ieder geval een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren in een bepaald gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om: - een innovatief onderwijsaanbod; - een bijzondere manier van om gaan met verschil... Lees Meer »

Masteropleiding Engineering and Policy Analysis TU Delft naar Den Haag

students

Technische benadering van beleid Deze technische masteropleiding leert studenten te opereren op het snijvlak van technologie en beleid. De opleiding is gericht op het bedenken van oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie en gezondheidszorg. De studenten leren dergelijke beleidsvraagstukken te benaderen op een kwantitatieve en analytische manier. Door hun technische achtergrond, kunnen ze bijvoorbeeld modellen maken die laten zien wat de gevolgen van (nieuw) beleid zijn voor de ... Lees Meer »

Meer academische leraren door vernieuwde masteropleidingen

chool

,,De kwaliteit van onderwijs staat of valt met de docent die voor de klas staat. De universiteiten bewijzen het onderwijs een grote dienst met hun voorstellen. Ik steun het dan ook van harte’’, aldus minister Bussemaker. Karl Dittrich, voorzitter van de VSNU: “We verwachten dat meer studenten voor een lerarenopleiding kiezen en dat de opleiding beter aansluit bij hun verwachtingen. We zijn dan ook blij met de steun van de minister”. Met de maatregelen, die al volgend studiejaar ingaan, worden tweejarige educatieve masteropleidingen de hoofdr... Lees Meer »

Scroll To Top