zaterdag, juni 6, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Onderwijs & Opvoeding (pagina 43)

Onderwijs & Opvoeding

Kabinet komt ambitieuze student tegemoet

studying

Studenten die een tweede studie volgen betalen daarvoor sinds 2010 het instellingscollegegeld. Dit is een tarief dat de hogescholen en universiteiten zelf mogen bepalen, maar dat meestal hoger is dan het wettelijk collegegeld (€1835). Doorgaans vragen hogescholen en universiteiten de kostprijs, omdat ze voor studenten die een tweede studie doen geen bekostiging van het Rijk krijgen. Voor studenten die hun tweede studie zijn begonnen terwijl ze nog bezig waren met hun eerste bestond een overgangsmaatregel. Die hield in dat het instellingscoll... Lees Meer »

Extra geld voor meer docenten talen

schoo

Op dit moment vormen deze talen de zogenoemde ‘tekortvakken’, vakken waar te weinig leraren voor beschikbaar zijn. Dat bedreigt de kwaliteit van het onderwijs en dus is er werk aan de winkel voor de universiteiten en lerarenopleidingen, aldus minister Bussemaker. De minister daagt de opleidingen uit om zelf met initiatieven te komen om meer jongeren enthousiast te maken voor een baan voor de klas. Eerder maakte minister Bussemaker bekend dat Lerarenopleidingen studenten strenger gaan selecteren op geschiktheid voor het beroep, kennis en moti... Lees Meer »

Klanten en medewerkers van OSGMetrium enthousiast over Metris: Minder gepuzzel, meer inzicht en meer toekomstgericht advies

board

[caption id="" align="alignleft" width="600"] Van links naar rechts: Henk Berg (Bestuursvoorzitter OSGMetrium), Pieter Zondervan (directielid OSGMetrium)[/caption] OSG & Metrium zijn twee stichtingen die dit jaar bestuurlijk zijn samengevoegd. Begin 2014 zullen OSG & Metrium volledig fuseren en verder gaan onder de naam OSGMetrium. De organisatie biedt administratieve en personele dienstverlening aan scholen en besturen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. OSGMetrium is het grootste onderwijsbureau van Nederland.  Met ruim 500 des... Lees Meer »

Bussemaker wil internationale studenten aan Nederland binden

team

Het Actieplan Make it in The Netherlands bevat een keur aan maatregelen om internationale studenten te trekken en vervolgens aan Nederland te binden. Gemotiveerde buitenlandse studenten krikken het niveau op, verbeteren het studiesucces, ook van Nederlandse studenten, en versterken het internationale karakter van het Nederlands hoger onderwijs. Bovendien is internationaal talent hard nodig op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de internationale studenten na afstuderen graag in Nederland wil blijven, terwijl maar 27% daadwerkelijk... Lees Meer »

Shell lanceert samen met andere Nederlandse topbedrijven zesde editie ECHO Mentor Programma

students

In het kader van dit programma zullen de komende zeven maanden 69 allochtone HBO en WO studenten gecoached worden door jonge werknemers van de deelnemende bedrijven. De kickoff vond plaats op het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. “Het mentorprogramma wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. Het programma is uitgegroeid van een project dat begon met 20 studenten en één deelnemend bedrijf, te weten Shell, tot een programma waar het komend jaar 69 talenten en vijf bedrijven aan meedoen. Hier zijn wij bij ECHO enorm trots op!”, aldus M... Lees Meer »

EU wil meer jonge studenten in ander land

youth

Het Europees Parlement in Straatsburg ging dinsdag akkoord met de plannen. Het gaat om een uitbreiding van het bestaande Erasmus-uitwisselingsprogramma voor studenten, waarbij zij een beurs kunnen aanvragen voor een tijdelijke studie in het buitenland. Het is de bedoeling dat ruim 4 miljoen Europeanen tussen de 13 en 30 jaar van de mogelijkheden gebruik gaan maken. Voor het nieuwe programma is de komende 7 jaar bijna 15 miljard euro uitgetrokken. De Nederlandse studentenorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is zeer te spreken... Lees Meer »

Experiment met beperkte collegegelddifferentiatie excellentietrajecten

studenbt4

Bij sommige studenten bestaat grote behoefte aan intensieve trajecten omdat ze zich onvoldoende uitgedaagd voelen in het reguliere onderwijs. Het kabinet komt graag aan die behoefte tegemoet. Om te voorkomen dat instellingen geld onttrekken aan de reguliere opleidingen om excellentietrajecten te kunnen aanbieden, mogen enkele instellingen meedoen aan een experiment met beperkt verhoogd collegegeld. Het collegegeld mag maximaal twee keer het wettelijk tarief (€1906 in 2014-2015) bedragen. Studenten kunnen er collegegeldkrediet voor aanvragen.... Lees Meer »

Schoolboeken blijven gratis

books

Het geld dat (middelbare) scholen krijgen voor leermiddelen, zoals schoolboeken mogen zij naar eigen inzicht besteden, passend bij de visie en het leermiddelenbeleid van de school. Omdat het kabinet moderne leermiddelen en digitalisering van lesmateriaal wil bevorderen zullen met de verschillende onderwijssectoren afspraken worden gemaakt over verdere modernisering en digitalisering van het lesmateriaal. ... Lees Meer »

Philips Disney LED-kaarsjes Princess, Mickey Mouse en Minnie Mouse brengen het speeluurtje tot leven

anim

De Philips Disney LED-kaarsjes stralen een warme gloed uit die de zachtheid en het geflikker van een echte kaarsvlam nabootst, zonder het gevaar van warm kaarsvet of naakte vlammen. Of het kind nu een Disneyprinses in wording dan wel een onvoorwaardelijke fan van Minnie en Mickey Mouse is, het ontspannende, diffuse licht verleent zijn speelmomenten een vleugje magie. Om de kaarsen aan en uit te zetten volstaat het om ze te kantelen. Ze zijn zo eenvoudig te gebruiken dat kinderen in hun eentje een betoverende sfeer in hun kamer kunnen scheppe... Lees Meer »

Slechte school eerder dicht

chool

Sluiten school uitzondering Dekker wil hiermee voorkomen dat leerlingen de dupe worden van falende pogingen om de onderwijskwaliteit op slechte scholen op orde te krijgen. "Elke dag dat een kind slecht onderwijs krijgt, is er wat mij betreft een teveel. Natuurlijk krijgen scholen de kans om de onderwijskwaliteit op orde te krijgen maar ze mogen niet meer tot in lengte van dagen blijven aanmodderen", aldus de staatssecretaris. Aangezien het aantal zeer zwakke en zwakke scholen de afgelopen jaren enorm is gedaald en nog nooit zo laag is gewees... Lees Meer »

Scroll To Top