zondag, juni 7, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Onderwijs & Opvoeding (pagina 45)

Onderwijs & Opvoeding

VVN en Shell bieden het mobiele verkeersplein light aan

bicycle

Het Mobiele Verkeersplein is in 2011 door Shell en VVN in het leven geroepen met als doel verkeersveiligheid onder basisschoolleerlingen te vergroten. Op het plein worden realistische verkeerssituaties nagebootst en houden verkeersinstructeurs in de gaten of de kinderen de verkeersregels naleven. “Veel basisscholieren zijn nog te jong voor het officiële fietsexamen, maar nemen al wel deel aan het verkeer”, zegt Rob Stomphorst, woordvoerder VVN. “Tijdens de les op het verkeersplein leren ze spelenderwijs om te gaan met lastige verkeerssituaties.... Lees Meer »

Flexibele buitenschoolse opvang

kids

Op 2 december opent Stichting Het Kombuis een nieuwe BSO in het clubgebouw van Tennis Vereniging Barendrecht. In ‘Villa Oranje’ kunnen maximaal 40 kinderen voor naschoolse opvang terecht. Deze locatie leent zich prima voor binnenactiviteiten, maar ook voor buiten spelen op het aangrenzende plein of in de Oranjespeeltuin. De nadruk van deze nieuwe Buiten Schoolse Opvang ligt dan ook op sport en spel. TVB is blij met de samenwerking. Op 1 januari van dit jaar ging de vorige BSO namelijk uit de speciale ruimte, die sindsdien dan ook leeg stond.... Lees Meer »

Connexxion leerlingenvervoer Purmerend krijgt 8

schoo

Dit blijkt uit een enquête onder ouders. Hierbij is hen gevraagd welk cijfer zij geven voor de manier waarop vervoerder Connexxion het leerlingenvervoer uitvoert. De meeste ouders geven een ruime voldoende tot zeer goed voor de manier waarop de busritten van Connexxion verlopen. Het leerlingenvervoer is bedoeld voor scholieren in Purmerend die niet zelfstandig of met hulp van hun ouders naar school kunnen. ... Lees Meer »

Meer aandacht in Utrecht voor begeleiding en educatie van het jonge kind

kid

Dat kan via speciale opvang en begeleiding op maat door begeleiders en onderwijsgevenden, maar ook via een grotere betrokkenheid van de ouders en via een meer wijkgerichte aanpak. De plannen borduren voort op het ‘Utrechtse Kwaliteitskader voor Educatie van het jong Kind’ (UKK), zoals dat is ontwikkeld door een groep van deskundigen onder wie de orthopedagoog prof. dr. Paul Leseman van de Utrechtse universiteit. Dat is gebeurd op verzoek van de stuurgroep van de ‘Utrechtse Onderwijsagenda’, een op inhoudelijke verbetering gerichte groep beleids... Lees Meer »

OM nodigt jongeren uit voor internetdiscussie over computercriminaliteit

keyboard

Jongeren zitten massaal op het web en komen daar ook vaak in de problemen. Zij plegen soms zelf strafbare feiten of lopen het risico om slachtoffer te worden van computercriminaliteit. Het OM wil dit voorkomen en wil graag van jongeren weten hoe zij tegen cybercrime aankijken en welke ideeën zij hebben voor de aanpak van computercriminaliteit. Discussie over vijf cybercrime-stellingen De landelijk officier cybercrime vraagt jongeren om van 10 t/m 17 oktober met hem via het Facebookaccount van het OM in gesprek te gaan aan de hand van vijf... Lees Meer »

Shell bedankt leraren op Dag van de Leraar

board

Dag van de leraar “Goed onderwijs stoelt op vakkennis en passie. Die combinatie geeft jonge mensen de kans zich te ontplooien en legt de basis voor een succesvolle, productieve loopbaan, zei Benschop. “ Dat is niet alleen van belang voor competatieve, innovatieve bedrijven als Shell maar ook essentieel voor de toekomst van onze economie en maatschappij.” Hij vervolgde: “Onderwijs haalt het beste uit ons allemaal, daagt jong talent uit en verkleint achterstanden. Het is daarom goed om op een dag als vandaag even stil te staan bij de belang... Lees Meer »

Shell lanceert nieuwe wereldwijde studentencompetitie Shell Ideas 360

student

De competitie geeft deelnemers de kans om hun oplossingen door te ontwikkelen naar ‘investeringswaardige’ business case. Zij krijgen hierbij ondersteuning van Shell-mentoren en -experts. Daarnaast maakt de winnaar kans op een bijzondere reis: de National Geographic Expeditie. Hoe werkt de competitie? Shell Ideas360 bestaat uit drie fases. In de eerste fase (oktober-november 2013) dienen deelnemers hun initiële ideeën in. Deze ideeën worden geëvalueerd door een team van Shell experts waarna maximaal honderd ideeën worden geselecteerd voor ... Lees Meer »

Heel Nederland bedankt zijn leraren

schoo

Dag van de leraar Zo’n 300.000 leraren zetten zich elke dag weer in om het beste uit kinderen te halen. Om klassen met kleuters, pubers of jongvolwassenen datgene te leren wat ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen zijn. Juffen, meesters, leraren en leraressen verdienen waardering, het hele jaar door. Leraren zijn de spil van het onderwijs; daarom verdienen ze het om eens per jaar expliciet in het zonnetje te worden gezet tijdens de Dag van de Leraar – dit jaar op 7 oktober. De Dag van de Leraar is een internationaal fenomeen dat in mee... Lees Meer »

Enactus Utrecht vertegenwoordigt Nederland op de Worldcup in Cancun, Mexico

students

Gedurende het bestuursjaar 2012-2013 heeft Enactus Utrecht met 60 actieve studenten 5 draaiende ondernemingen opgezet die samen maar liefst 135 mensen terug in contact hebben gebracht met de maatschappij. Daarbij hebben de verschillende projecten onafhankelijk bijna 9.000 euro omzet gedraaid. Dankzij deze resultaten is Enactus Utrecht verkozen als tweede vrijwilligersorganisatie van Utrecht en hebben zij afgelopen jaar de Enactus Nationale Competitie gewonnen. Dit betekent dat zij aankomend weekend Nederland zullen vertegenwoordigen tijdens de ... Lees Meer »

Engeland moet hoger beroepsonderwijs programma’s uitbreiden, zegt OESO

studying

Skills Beyond School – England says that although England has a large and successful university system offering three year bachelor degrees, too few people are pursuing shorter (one to two years) vocational programmes at the postsecondary level which will give people the skills many employers are now seeking. Too few young people undertake the kind of short postsecondary programmes that would respond to the need of certain mid-level skills – well under 10 % of the cohort – compared to other OECD countries where sometimes up to one-third of t... Lees Meer »

Scroll To Top