donderdag, mei 24, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Energie & Milieu (pagina 20)

Energie & Milieu

IKEA Group doet grootste investering in windmolenpark ooit

indmill

Het is de grootste opzichzelfstaande investering in hernieuwbare energie van de IKEA Group tot nu toe. De aankoop draagt significant bij aan het doel om tegen 2020 evenveel hernieuwbare energie te produceren als er wordt verbruikt. Naar verwachting is het Cameron windmolenpark eind 2015 volledig operationeel[1]. Eerder dit jaar maakte de IKEA Group de aankoop van een windmolenpark in Hoopeston, Illinois bekend. Het Cameron windmolenpark is meer dan 1,5 keer zo groot als het project in Hoopeston. Samen zullen de twee windmolenparken naar verw... Lees Meer »

Heijmans: 3.240 zonnepanelen op dak Nationaal Militair Museum

solar

De zonnepanelen nemen in totaal een oppervlak van 10.800 m2 in beslag en gaan 25 jaar lang mee. Per jaar wordt naar schatting 750.000 kWh opgewekt, wat circa een kwart van de totale energiebehoefte is. Energiebedrijf Eneco plaatst en onderhoudt de panelen en staat garant voor een maximale opbrengst gedurende de hele levensduur. Encon Nederland voert de technische Due Diligence voor het zonne-energieproject uit. Ad Verbaas, general manager Encon Nederland: “We brengen de financiële en technische risico’s in kaart en stellen daarnaast maatregele... Lees Meer »

Eindelijk extra controle door Delfland op waterkwaliteit glastuinbouw in het Westland

water2

De AWP Delfland ergert zich al jaren aan het feit dat er ca. dertig (!) bestrijdingsmiddelen uit de glastuinbouw worden aangetroffen in het oppervlaktewater. Het oppervlaktewater van het hoogheemraadschap van Delfland moet overal goed genoeg zijn om in te kunnen zwemmen, vindt de AWP. Vooral in het Westland is de waterkwaliteit slecht, en extra handhaving is dringend nodig. Ook Water Natuurlijk en de Partij voor de Dieren hebben aangedrongen op extra handhaving door Delfland. Extra controle door Delfland succesvol Vanwege de teeltwisse... Lees Meer »

Nederland investeert stevig in het Groene Klimaatfonds

field

Minister Ploumen kondigde de bijdrage aan het Groene Klimaatfonds aan in Rwanda, waar zij momenteel op bezoek is met een handelsmissie van 29 bedrijven. Het bedrag is gereserveerd vanuit de klimaatmiddelen van het ministerie. Minister Ploumen: ‘Het is zaak dat dit fonds binnenkort aan de slag kan. Want de urgentie is groot om tot daden te komen.' Tijdens de laatste klimaattop in Kopenhagen hebben landen afgesproken een internationaal klimaatfonds op te richten om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij klimaatprojecten. In aanloop naar de kl... Lees Meer »

AkzoNobel en partners onderzoeken gebruik van afval als chemische grondstof

plastics

De samenwerking omvat partners uit de industrie en semi-overheidsinstanties die willen profiteren van de door Enerkem zelf ontwikkelde technologie voor het omzetten van afval in synthesegas – een algemeen gebruikte grondstof voor producten zoals methanol en ammoniak. "Gezien de toenemende zorgen over de schaarste van grondstoffen en energie ontstaat een steeds grotere noodzaak tot innovatie en de ontwikkeling van minder traditionele oplossingen," aldus Werner Fuhrmann, lid van het Executive Committee van AkzoNobel, verantwoordelijk voor Spec... Lees Meer »

MEWA motiveert klanten tot meer milieubewustzijn

eauty

MEWA werkt continu aan de ontwikkeling van technologieën die de invloed van haar activiteiten op het milieu verbeteren. MEWA Textil-Management, toonaangevende Europese onderneming op vlak van textielmanagement, werkt ook dagelijks aan een groter milieubewustzijn bij haar klanten. Dat doet de textieldienstverlener met een full-service voor herbruikbare poetsdoeken, net als met het invoeren van maatregelen voor milieubescherming. MEWA baseert haar ontwikkeling op duurzame maatregelen en focust al sinds de oprichting meer dan 100 jaar gelede... Lees Meer »

Qurrent ondersteunt energie-coöperaties bij verkrijgen van SDE+ subsidie

solar

De Belastingdienst wil geen btw-voordeel toekennen aan energie-coöperaties en hun leden die een zonnepark willen realiseren op een beschikbaar groot dak binnen hun postcoderoos. Qurrent, leverancier van 100% duurzame energie, adviseert coöperaties en hun leden nu over een alternatief om hun project toch commercieel te laten slagen: de aanvraag van SDE‑subsidie. Daar is haast bij. De aanvraag van ´SDE+ 2014 fase 6´, de laatste tranche van de laatste door de Tweede en Eerste Kamer vastgestelde subsidie á €3,5 miljard, opent al op 3 november aa... Lees Meer »

Van Lanschot oogst waardering voor haar klimaatbeleid

nature3

Beleggers inzicht bieden In 2014 heeft Van Lanschot zich aangesloten bij CDP en de CDP-vragenlijst ingevuld. CDP is een non-profit organisatie die jaarlijks wereldwijd 5000 beursgenoteerde bedrijven vragen stelt over hun klimaatbeleid. CDP verifieert alle informatie en stelt deze ter beschikking aan institutionele beleggers en financiële instellingen die zijn aangesloten bij CPD. Zij kunnen deze informatie vervolgens gebruiken in hun beleggingsproces. Voor beleggers zijn bedrijven die hun klimaatrisico's (of kansen) vroegtijdig in beeld hebb... Lees Meer »

AkzoNobel’s methode voor koolstofkredieten biedt aanzienlijk financieel voordeel

port2

Het project stelt schepen in staat om inkomsten te verwerven in de vorm van koolstofkredieten die worden verdiend door verminderde CO2-uitstoot. De eerste twee aanspraken hebben in totaal betrekking op 17 schepen. Eind dit jaar zullen naar verwachting nog eens 50 schepen aan het project deelnemen. De baanbrekende methodiek is gebaseerd op het vervangen van biocide antifouling op bestaande schepen. Wanneer de eigenaren dit vervangen door een geavanceerde biocidevrije rompcoating zoals Intersleek, een scheepscoating van het merk International ... Lees Meer »

Ballast Nedam start verkoopproces Ballast Nedam Offshore

windy

Ballast Nedam Offshore heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler in de nog jonge offshore-windindustrie. Het bedrijf biedt kostenefficiënte funderingen voor offshore windparken, door diensten aan te bieden voor ontwerp, inkoop, bouw en installatie (engineering, procurement, contracting and installation: EPCI). Vanaf zijn betrokkenheid bij het ontwerp en de bouw van het eerste Nederlandse offshore windpark Egmond aan Zee in 2006, heeft Ballast Nedam Offshore positief aan de resultaten bijgedragen. Het verkoopproces wordt begeleid do... Lees Meer »

Scroll To Top