dinsdag, juni 25, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Economie & Financiën (pagina 12)

Economie & Financiën

Wout Dekker ziet af van volgende termijn als voorzitter raad van commissarissen

rabobank

Ron Teerlink, die in 2013 toetrad tot de raad van commissarissen, is door de raad van commissarissen uit zijn midden aangewezen als beoogd opvolger van Wout Dekker. Dit besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. De vertrouwenscommissie van de Algemene Ledenraad heeft positief geadviseerd over de opvolging door Ron Teerlink. In de per 1 januari 2016 gewijzigde governance van Rabobank is de Algemene Ledenraad het hoogste besluitvormende orgaan. Wout Dekker: “Ik kijk met veel voldoening terug op een periode waarin de R... Lees Meer »

Rabobank biedt ondernemers financiering via vermogende klanten

rabobank

De proef loopt tot december. Deelnemers zijn Private-Banking klanten met een vrij belegbaar vermogen van minimaal EUR 1 miljoen. Het minimale aandeel in een krediet van één onderneming is EUR 100.000. De ondernemers die aan de proef meedoen bevinden zich in de groeifase en zijn op zoek naar een uitbreidings- of herfinanciering. Rabobank is voor de ondernemer het aanspreekpunt. Rien Nagel, lid van de raad van bestuur: “Deze manier van kredietverlening heeft de toekomst. Wij verwachten dat er grote belangstelling is onder onze klanten. Onderne... Lees Meer »

Rabobank stelt UX Center open voor veelbelovende startup

rabobak

Als mede-organisator van Campus Party, dat een onderdeel is van Startup Fest Europe, wil Rabobank startend ondernemerschap en (duurzame) innovatie in Nederland verder stimuleren. Rabobank  ondersteunt innovatie-initiatieven op diverse manieren. Door samenwerkingsverbanden en investeringen is de Rabobank onderdeel van het Fintech-ecosysteem waardoor de bank toegang heeft tot innovatieve oplossingen waarmee klanten in de toekomst sneller en makkelijker hun financiële zaken kunnen regelen. De afgelopen 3 jaar heeft de Rabobank de samenwerkingsverb... Lees Meer »

Rabobank: diversiteit financieringslandschap groeit

rabobak

Investeringsgroei Nederland heeft de recessie achter zich gelaten. De Rabobank verwacht dat de economie dit en volgend jaar met 2% zal groeien, net als in 2015. De bedrijfsinvesteringen zijn in 2015 toegenomen met 5,4%.  Over de hele linie zien bedrijven de investeringen per saldo toenemen, maar het optimisme is bij grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) groter dan bij het kleinbedrijf. Dat het grootbedrijf voorloopt blijkt ook uit het feit dat banken sinds 2014 een toename van de kredietvraag zien door het grootbedrijf. Van een toenemende ... Lees Meer »

Startups steeds belangrijker voor economische toekomst van Nederland

rabobak

De toekomst van het Nederlandse bedrijfsleven De toekomst van het Nederlandse bedrijfsleven kan niet los worden gezien van het verleden. In sectoren waar we als Nederland excellente kennis hebben, zoals de food en agrisector, zullen we ook in de toekomst uitblinken. Hans Stegeman, econoom van de Rabobank: “De basis voor het Nederlandse verdienvermogen is het verleden. Maar de manier waarop de economie verandert, heeft grote consequenties voor ons bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven zijn betrokken bij het maken van één product en daardoor is d... Lees Meer »

KPN Ventures investeert in Europees investeringsfonds Cottonwood

kpn

Cottonwood is een investeringsfonds gespecialiseerd in high-tech bedrijven in een vroeg stadium van ontwikkeling. De investering vertegenwoordigt de eerste fonds-in-fonds investering van KPN Ventures, de participatietak van KPN. ... Lees Meer »

Adempauze om uit de schulden te komen

schuld

Daarom willen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een ‘breed moratorium’ instellen. Na intensief overleg met de belangenbeharigers van schuldhulpverleners (NVVK), gerechtsdeurwaarders (KBvG), VNG en de vier grote steden, is het ontwerpbesluit vastgesteld. Vandaag gaat het ontwerpbesluit voor dit moratorium in internetconsultatie zodat ook partijen van buiten mee kunnen denken over het moratorium. De komende zes weken kunnen mensen reageren op het besluit, daarna gaat het naar de Raad ... Lees Meer »

Structureel meer geld voor snellere groei startups

Startups

Het wetsvoorstel is onderdeel van het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme en vloeit voort uit een Europese verordening over het gebruik en het op de markt brengen van precursoren voor explosieven. De verwachting is dat de beschikbaarheid van die stoffen flink zal teruglopen. ‘De nieuwe regeling levert zo een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid’, aldus minister Van der Steur. Ook stemde de Eerste Kamer in met een verhoging van de gevangenisstraf voor mensensmokkel. Doel is de mensonterende activiteiten van mensensmokkelaars... Lees Meer »

€43,5 miljoen voor betere aansluiting mbo met bedrijfsleven in de regio

euro

Minister Bussemaker heeft de 17 projecten die geld krijgen uit het regionaal investeringsfonds vandaag bekendgemaakt. Doel van het fonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Opvallende rode draad in de gehonoreerde voorstellen is de maatschappelijke invalshoek. Zo zitten er 6 projecten op het gebied van zorg en welzijn bij en leggen 3 opleidingen een accent bij kwetsbare jongeren, goede loopbaanoriënt... Lees Meer »

166 miljoen euro subsidie beschikbaar voor nieuw tijdvak Actieve Inclusie

euros001_gr

Over Actieve Inclusie De Nederlandse samenleving heeft baat bij een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie. Daarom zetten we in Nederland een groot deel van de gelden van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in op actieve inclusie. In de periode 2014-2020 wordt hiermee ingezet op het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, vluchtelingen met een verblijfsstatus, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en het wegwerken van taalachterstanden. Daarnaast ... Lees Meer »

Scroll To Top