dinsdag, juni 25, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Economie & Financiën (pagina 40)

Economie & Financiën

Nieuws en analyse van de financiële markten door Guy Wagner, beheerder-directeur, en het beheerteam van BLI

finance

Rente op 10-jaars bunds op 0,75%: rationeel of zeepbel? Beleggers die begin 2014 op staatsobli-gaties hebben ingezet, kunnen tevreden terugblikken op het afgelopen jaar. Alle obligatiemarkten hebben tot 30 november namelijk een opvallend positieve ontwikke-ling doorgemaakt. Gezien de al in januari historisch lage rente, had men die rendementen dan ook niet meteen verwacht: een belegger die op 1 januari de 10-jaars Duitse staatsobligatie heeft gekocht aan een rente van 1,93% per jaar, mocht binnen 10 jaar een totaalrende-ment van ongeveer ... Lees Meer »

DNB: Groei BFI’s neemt af in 2013

deficit

Figuur 1 Mutatie balansomvang BFI’s Groei BFI’s neemt af BFI’s zijn dochtermaatschappijen van buitenlandse multinationals die een functie vervullen in de grensoverschrijdende financiële infrastructuur van deze multinationals. De balans van deze instellingen bestaat vrijwel geheel uit buitenlandse vorderingen (activa) en verplichtingen (passiva). Inkomende en uitgaande grensoverschrijdende transacties van BFI’s heffen elkaar grotendeels op. De balans van Nederlandse Bijzondere Financiële Instellingen (BFI’s) nam in 2013 toe met EUR 156 ... Lees Meer »

Start consultatie ontwerp Besluit kosten uitgebreide beoordeling Wbft

business

In de aanloop naar de overgang van het toezicht op de Nederlandse banken naar de Europese Centrale Bank, heeft een beoordeling plaatsgevonden van zeven grote Nederlandse banken, de comprehensive assessment. De kosten van deze beoordeling, die is uitgevoerd door De Nederlandsche Bank, worden in rekening gebracht bij de zeven betrokken banken. De hoogte van de kosten staat nog niet vast. Naar schatting gaat het om een bedrag van 47 miljoen euro. In het ontwerpbesluit is vastgelegd dat de bijdrage van elk van de betrokken banken zal bestaan uit... Lees Meer »

Franse belasting op verkoop tweede huis mogelijk in strijd met EU-regels

buble

Bij de verkoop van een huis in Frankrijk kijkt de belastingdienst mee of de verkoper erop vooruitgaat. Als dat zo is, moet hij afhankelijk van het aantal jaren dat hij het huis in eigendom had, een deel van de winst afdragen. Dat kan oplopen tot maximaal 40,5 procent van de winst, aldus Ton Steinz van Steinz Juridisch Advies Frankrijk woensdag gezegd. Onderdeel is een heffing van 15,5 procent over die winst die als sociale lasten wordt geheven. Maar Nederlanders betalen die lasten in eigen land en zij zouden daarom dat deel van de vermogensw... Lees Meer »

DNB: Daling aantal contante betalingen in 2013 afgevlakt door economische crisis

coins

Het betaalgedrag van consumenten in 2013 blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank. Zowel in 2012 als in 2013 deden consumenten 3,8 miljard contante betalingen aan de kassa. De totale waarde hiervan nam echter af van EUR 50 miljard naar EUR 47 miljard. Verder hebben Nederlanders wederom vaker met de pinpas betaald dan voorheen. Tussen 2012 en 2013 is het aantal pinbetalingen gegroeid van 2,5 miljard naar 2,7 miljard en steeg de totale pin-omzet van EUR 84 miljard naar EUR 85 miljard. Hoewel de c... Lees Meer »

Vooraf ingevulde aangifte vanaf 1 maart 2015 beschikbaar

calendar

In januari en februari ontvangen ruim 7,6 miljoen mensen een brief van de Belastingdienst met daarin het bericht dat zij aangifte moeten doen over 2014. Tot vorig jaar was het nog mogelijk om al in januari en februari aangifte te doen mits men zelf gegevens invulde. Omdat de meeste mensen al gebruik maken van de ‘voorafingevulde aangifte’ en dit als makkelijk wordt ervaren, stimuleert de Belastingdienst het gebruik hiervan. De gegevens die de Belastingdienst vooraf heeft ingevuld, moeten alleen nog worden gecontroleerd en waar nodig worden aang... Lees Meer »

AFM legt een boete op aan Homburg Capital B.V. voor een niet duidelijke televisiereclame

watchtv

Homburg heeft in ieder geval op 11 april 2010, 18 april 2010 en 9 mei 2010 reclame gemaakt op televisie voor de Stoneridge-obligatie. In de televisiereclame heeft Homburg de nadruk gelegd op het feit dat de belegger 10% vaste rente op de obligatie ontvangt en dat er zekerheid wordt geboden doordat er een recht van eerste hypotheek is afgesloten op nieuw vastgoed. De televisiereclame benadrukt alleen de voordelen, zonder ook in te gaan op de voorwaarden (en daarmee de risico’s) die aan deze voordelen en de Stoneridge obligatie zijn verbonden. ... Lees Meer »

Verlenging Europese steunmaatregelen voor groente en fruit

nutrition

Staatssecretaris Dijksma: “De nieuwe maatregelen helpen agrarische ondernemers ook de komende periode om hun groenten en fruit bijvoorbeeld via de voedselbank een goede, sociale bestemming te geven. Daarnaast werken we aan structurele maatregelen om boeren en tuinders te steunen, zoals de onlangs gepubliceerde regeling voor kredietgaranties. Belangrijk is ook het vinden van nieuwe afzetmarkten voor onze kwalitatief hoogwaardige Nederlandse groenten en fruit.” Regeling werktijdverkorting Naast de Europese maatregelen en de vorige week gepu... Lees Meer »

Belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2015

celebration

Nieuw aangetreden topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector mogen niet meer dan 100% van het ministerssalaris verdienen. Dat betekent een salaris van maximaal € 178.000 per jaar. Door herindelingen zijn er 393 gemeenten in Nederland. Bij de start van het kabinet in november 2012 waren het er nog 415. Bij het nieuwe Steunpunt integriteitsonderzoek politieke ambtsdragers kunnen met name commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van waterschappen terecht voor advies over de aanpak van vermoedelijke integriteitss... Lees Meer »

Aanpassingen eindejaarsbericht met belastingtarieven 2015

finance

In de laatste tabel in onderdeel 1.1 is AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) gewijzigd in WLZ (Wet langdurige zorg). Het percentage is hetzelfde. In onderdeel 1.15.2 is het bedrag van de energie-investeringsaftrek (EIA) over 2014 gewijzigd in € 2.500. De titel van onderdeel 8.1 is aangepast. De link in onderdeel 8.1.1 verwijst nu naar de juiste pagina op de site van de Belastingdienst. ... Lees Meer »

Scroll To Top