donderdag, november 23, 2017
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Economie & Financiën (pagina 5)

Economie & Financiën

Financiële markten blijven nerveus en kwetsbaar

abnamro

Uit Europa kwamen overwegend positieve cijfers. In zowel Duitsland als in de Europese Unie als geheel is de industriële productie in augustus sterker gestegen dan verwacht. Hoewel één zwaluw geen zomer maakt, past het in onze verwachting van een herstellende industriële sector wereldwijd. In september verbeterde daarnaast ook de stemming onder investeerders in de Duitse en de Europese economie, zoals te zien was in de ZEW-index. In de Verenigde Staten bracht de openbaarmaking van de notulen van de Fed-vergadering van september niet veel nieuwe ... Lees Meer »

Koningin Máxima houdt Duisenberglezing van de Rabobank

rabobank

Voor nagenoeg alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties is financiële inclusie een eerste vereiste, zo benadrukte de koningin. Ook wees zij erop dat van het verstrekken van basisgezondheidszorg, onderwijs of voedselzekerheid geen succes mag worden verwacht als de toegang tot financiering een belemmering blijft. Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar in belangrijke mate ook in Europa en de VS hebben delen van de bevolking geen of slechts beperkt toegang tot financiële diensten. De Rabobank Duisenberglezing richt zi... Lees Meer »

ABN AMRO verwacht recordaantal woningverkopen in 2016

Abn_Amro_Bank

Het Economisch Bureau denkt dat de verkoopstijging in 2017 stokt, onder andere vanwege de toenemende schaarste van geschikte woningen. Daarom verwachten de economen dat het aantal verkopen niet verder zal groeien. De groeiverwachting voor het aantal transacties daalt van 5 procent naar 0 procent. Wel verhoogt het Economisch Bureau de raming van de stijging van huizenprijzen met 2 procentpunt naar 5 procent. Dit is vooral vanwege het zogenaamde overloopeffect: de forse waardestijging in 2016 duwt het prijsgemiddelde van 2017 omhoog. Goed en sle... Lees Meer »

Bellamy Gallery is ING Starter van de Maand oktober

ING-logo-v2

Retail revolutie Mireille en Imke, beiden 42 jaar, hebben hun sporen in de modebranche verdiend. Ze merkten dat de retail steeds minder aansloot bij de behoeften van de klant. “Geen transparantie over de prijs en de herkomst van kleding. Steeds meer nadruk op de uitverkoop en kleding van lage kwaliteit”, zegt Mireille. Dat kan anders. “Wij passen ons aan bij de behoefte van de klant.” Geen sale Klanten van nu willen begrijpen hoe de prijs is opgebouwd en waar de kleding vandaan komt. “Net als in de foodretail. Daar zie je precies waar ... Lees Meer »

ABN AMRO versterkt Commercial Finance activiteiten in het VK

Abn_Amro_Bank

Met kantoren in Nederland, het VK en Duitsland is ABN AMRO is al jaren actief op de Europese asset-based lending markt. “We zijn blij dat Pierre ons internationale team komt versterken. Door zijn ervaring en kennis van de markt zal hij een waardevolle bijdrage leveren aan onze activiteiten”, aldus Arjan de Liefde. “Bij ABN AMRO hebben we de ambitie om verder te groeien, innovatieve oplossingen te ontwikkelen en voor onze klanten een duurzame partner te zijn”, zegt Pierre Vinci. Pierre Vinci is afkomstig van GE Capital waar hij zich tien jaar... Lees Meer »

Website Executeurtestamentair.com gelanceerd

Naamloos

Apeldoorn - In augustus is de website executeurtestamentair.com gelanceerd. Sinds 2 maanden adviseert de website bij het aanstellen van een executeur, die als taak heeft om na een overlijden zorg te dragen voor een juiste afhandeling van de erfenis. De website is een initiatief van advocaat Mr. Jan Damstra, specialist in erfrechtshulp en speelt hiermee in op een bestaande behoefte. “In de zaken omtrent erfrechtshulp die ik behandel merk ik dat er rond de afwikkeling van de erfenis veel onzekerheid of soms eigenbelang opspeelt. Mensen die in een... Lees Meer »

ING BeleggersBarometer: Reuring op de beurs door Amerikaanse Presidentsverkiezing

ING-logo-v2

Beleggers zijn duidelijk positiever over de economische situatie in Nederland voor de komende drie maanden. 52% van de beleggers verwacht een verbetering. Daarentegen zijn zij wat voorzichtiger voor wat betreft hun eigen financiële situatie. Beleggers verwachten in ieder geval minder snel een verslechtering in vergelijking met een maand geleden. De verwachtingen ten aanzien van de AEX zijn in vergelijking met augustus onveranderd. In juni hebben beleggers een juiste inschatting gegeven van de stand van de AEX in september (inschatting: 442, AEX... Lees Meer »

Voorkom schulden bij kwetsbare jongeren

1op1bewind

Ik zie het regelmatig. Jongeren starten met een kleine betalingsachterstand bij bijvoorbeeld een telefoonmaatschappij of zorgverzekeraar. In no time stapelen deze schulden zich op en verliezen ze het overzicht op hun financiën. Eigen schuld? Nee, dat denk ik niet. Vanaf 18 jaar komt er financieel veel op jongeren af. Een zorgverzekering afsluiten, zorgtoeslag aanvragen, rekening houden met de kosten voor het mogelijke eigen risico, belastingaangifte doen etc. Om een problematische schuldensituatie te voorkomen is het van belang dat kleine... Lees Meer »

ABN AMRO start met hypotheekadvies in gebarentaal via webcam

Abn_Amro_Bank

Klaas Ariaans, directeur Personal Banking: ‘ABN AMRO wil er overal en altijd voor klanten zijn, 24/7. Of dat nou is via webcam, telefonisch, online of aan tafel. De klant bepaalt welk kanaal hij het prettigst vindt en waar en wanneer hij contact met ons opneemt. Twee van onze dove medewerkers gaven aan dat dit voor dove en slechthorende klanten beter kon en zijn vervolgens aan de slag gegaan om dat te organiseren. We beginnen nu met hypotheekadvies in gebarentaal via de webcam voor deze klanten, omdat daar de meeste vraag naar is. Als dat aansl... Lees Meer »

Nibud Scholierenonderzoek: ouders geven pubers te weinig financiële verantwoordelijkheid

ING-logo-v2

Het Nibud Scholierenonderzoek 2016 is uitgevoerd door het Nibud, met medewerking van ING en het Nationaal Fonds Kinderhulp. ING wil ouders ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kind naar financiële zelfstandigheid. Kinderen die op jonge leeftijd leren omgaan met geld, worden vaak ook financieel bewuste volwassenen. Ouders spelen daarin een belangrijke rol. Hieronder staan de belangrijkste resultaten, klik hier voor het volledige onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn ook weergegeven in een infographic. Infographic Nibud Scholierenonderzo... Lees Meer »

Scroll To Top