maandag, oktober 25, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Overheid & Politiek (pagina 10)

Overheid & Politiek

Minder schuld is minder boete in nieuwe fraudewet

justitie boete uitschrijven

Met het wetsvoorstel wordt nu wettelijk vastgelegd dat de maximale boete is gekoppeld aan het al dan niet opzettelijk overtreden van de ‘inlichtingenplicht’. Dit is de plicht van uitkeringsontvangers om op tijd alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op de hoogte en duur van de uitkering. Hiermee kan voor overtredingen die niet opzettelijk zijn begaan, een lagere boete worden opgelegd dan bij een overtreding waarbij wel opzet aan de orde is. De Centrale raad van Beroep heeft hierover op 24 november 2014 uitspraak gedaan. Sind... Lees Meer »

Oproep Ploumen: stop geweld tegen vrouwen en meisjes op de vlucht

25-november-Internationale-dag-geweld-tegen-vrouwen

Ploumen zei dit tijdens een talkshow van het vrouwenplatform Gelijk=Anders in Dudok in Den Haag, waar ook directeur Phumzile Mlambo Ngcuka van de VN vrouwenorganisatie voor aanschoof. De minister kondigde daar steun aan voor een nieuw programma van UNWomen voor Syrische vluchtelingenvrouwen in Irak, Libanon en Jordanië. Hierbij ligt de nadruk op versterking van hun positie in diverse opzichten, variërend van een veiliger leefomgeving tot versterking van hun economische positie en een rol bij het bevorderen van verzoening en het voorkomen van ge... Lees Meer »

Eindrapport Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk

200-jaar-koninkrijk-logo

De voorzitter en leden van het Nationaal Comité waren bij instellingsbesluit benoemd voor de periode van 5 juli 2011 tot en met 31 december 2015. Tussen 2013 en 2015 organiseerde en coördineerde het comité de viering van 200 jaar onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden met zes grote, nationale evenementen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk: - Start van de viering in Den Haag op 30 november 2013; - Grondwetfestival in Den Haag op 29 maart 2014; - Koninkrijks Jeugd Parlement op Sint Maarten van 19 tot 22 mei 2... Lees Meer »

Voorzitter Raad van Bestuur SVB treedt terug

xxl

Nicoly Vermeulen, voorzitter Raad van Bestuur, gaat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) na zes jaar verlaten. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) geeft aan dat de SVB de afgelopen jaren, soms onder moeilijke omstandigheden, flinke stappen vooruit heeft gezet onder leiding van Vermeulen. “Tegelijk moet ik constateren dat de SVB in dezelfde periode met zwaarwegende problemen is geconfronteerd. De noodzaak om de organisatie van de SVB toe te rusten op huidige en toekomstige uitdagingen is echter onverminderd groot. Een nieuwe fase, nieuw leiderschap”, a... Lees Meer »

Hoogste bestuursrechtspraak wordt vereenvoudigd

Het stelsel van bestuursrechtspraak wordt vereenvoudigd door het opheffen van de Centrale Raad van Beroep. Zaken die hier worden behandeld gaan in de toekomst naar de vier gerechtshoven. Ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt opgeheven; deze zaken gaan naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de Raad van State wordt de advisering strikter gescheiden van de rechtspraak. Zo komt er een einde aan de zogeheten dubbelbenoemingen. Rechters in de Raad van State mogen niet langer tegelijkertijd een adviserende... Lees Meer »

Veel animo voor Subsidieregeling energiebesparing sportaccommodaties

Binnen drie weken na openstelling zijn er al ongeveer 600 aanvragen ingediend en is het subsidieplafond bereikt. De regeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak veel winst op te behalen. De subsidie is beschikbaar voor tal van maatregelen zoals LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Subsidieplafond bereikt De som van de aanvragen heeft het subsidieplafond van 6 miljoen e... Lees Meer »

Hoge Raad verhuist naar Korte Voorhout

Het gebouw De Hoge Raad is de hoogste Nederlandse straf-, belasting- en civiele rechter. De nieuwbouw, die waardigheid uitstraalt, staat symbool voor het instituut dat de Hoge Raad is en de positie die hij vervult in de Nederlandse samenleving. Net als de Hoge Raad is het gebouw – met zijn natuurstenen sokkel - verankerd in de maatschappij. In de sokkel is het openbare deel van de Hoge Raad opgenomen. Erboven verrijst een transparante fijn gelijnde kap. Dit ensemble symboliseert de soevereiniteit van de rechterlijke macht. In het glazen vol... Lees Meer »

Minister-president Rutte spreekt in Europees Parlement

rutte-ep

Het is traditie dat de regeringsleider bij de start van het voorzitterschap in het Europees Parlement spreekt over de prioriteiten van het voorzitterschap. De voorzitter van het Europees Parlement, de heer Schulz, ontving de minister-president en minister Koenders. Na het ondertekenen van het gastenboek hield Rutte zijn toespraak. Rutte sprak over Europa als een groot, gezamenlijk en complex project dat alleen stap voor stap verder komt. ‘In die traditie zullen we ook het Nederlandse voorzitterschap invullen. De traditie van samenwerking die... Lees Meer »

Minder gemeenten onder financieel toezicht

gemeente1

Eerdere signalen leken juist te duiden op een stijging van gemeenten in financiële problemen. Voor dit jaar hebben geen nieuwe gemeenten gevraagd om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds. Alleen de gemeenten Ten Boer en Vlissingen krijgen een aanvullende uitkering onder voorwaarden van het zogeheten artikel 12 uit de wet op de financiële verhoudingen. Dat was in 2015 ook al het geval. Het doel van preventief financieel toezicht is voorkomen dat gemeenten een extra beroep op het gemeentefonds en dus de algemene middelen moeten do... Lees Meer »

Vorige week 800 asielzoekers naar Nederland

discriminat

De asielinstroom bestaat uit mensen die zich hebben aangemeld voor het indienen van een eerste of herhaalde asielaanvraag dan wel voor een verblijfstitel als nareizend gezinslid van een asielstatushouder. ... Lees Meer »

Scroll To Top