maandag, oktober 25, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Overheid & Politiek (pagina 4)

Overheid & Politiek

De nieuwe VreemdelingenVisie staat voor u klaar!

IND

Nieuw Europees netwerk voor bestrijding oorlogsmisdadigers Om te voorkomen dat oorlogsmisdadigers een veilige haven in Europa vinden, wordt een nieuw netwerk van Europese migratiespecialisten opgericht. Initiatiefnemer Peter ten Hove: 'Asiel is er voor slachtoffers, niet voor daders.' 'Syriërs hebben andere woonwensen dan Eritreeërs' Nieuwe, flexibele huisvestingsoplossingen die een passend tijdelijk thuis kunnen bieden aan asielzoekers: dat was wat het COA en Rijksbouwmeester Floris Alkemade voor ogen hadden toen zij de prijsvraag 'A Home... Lees Meer »

Inkomenseisen per 1 juli 2016 aangepast

ind

Inkomensvereiste Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning moet u in de meeste gevallen voldoen aan een inkomensvereiste. U moet aantonen dat u een voldoende en duurzaam inkomen hebt. Dit betekent dat u moet laten zien dat u voldoende inkomen hebt voor een bepaalde tijd. De hoogte van het inkomen dat u moet aantonen wordt bepaald door uw persoonlijke situatie en het type verblijfsvergunning dat u gaat aanvragen. Het inkomen dat u moet aantonen is een bruto bedrag. Dit is het bedrag dat in de arbeidsovereenkomst of de salarisspeci... Lees Meer »

Toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders in Nederland vereenvoudigd

ind

De verblijfsvergunning met het verblijfsdoel 'vermogende vreemdeling' kan aangevraagd worden bij de IND. Meer uitleg over de regeling, de aanvraagprocedure en de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning vindt u op deze website. ... Lees Meer »

Asielinstroom stabiliseert zich in mei

ind

Samenstelling eerste asielaanvragen verandert In mei 2016 registreerde de IND 989 eerste asielaanvragen. Dit aantal is iets hoger dan in april 2016 (915) en is minder dan de helft van het aantal aanvragen in mei 2015 (2.252). Sinds begin 2016 is de samenstelling van de asielinstroom veranderd. Het aandeel Syriërs is laag, terwijl het aandeel uit de veilige Westelijke Balkanlanden, met name uit Albanië, Servië en Kosovo, hoog is. Dit patroon heeft zich doorgezet in mei. Ten aanzien van de samenstelling van de eerste asielaanvragen kan verder ge... Lees Meer »

Akkoord over aanpassing sociale zekerheidsverdrag Marokko

5340133-7968388-1-765x510

Op 29 september 2015 lagen er al politieke afspraken tussen de twee landen over het wijzigen van het sociale zekerheidsverdrag. Die zijn nu vastgelegd in een aangepast verdrag. Door de vertraging gelden de afspraken vanaf 1 oktober aanstaande, in plaats van het aanvankelijk beoogde 1 januari 2016. In aanvulling op dat eerdere akkoord is afgesproken dat Akw-gerechtigden en gedeeltelijke arbeidsongeschikten (WGA), die niet in bezwaar en beroep zijn gegaan, op dezelfde manier behandeld worden als Anw-gerechtigden. Daarnaast zijn er werkafspraken g... Lees Meer »

Start campagne arbeidsmarktdiscriminatie

Personeel-206

De campagne richt zich op discriminatie tijdens het wervings- en selectieproces. De campagne laat zien dat we allemaal, dus ook werkgevers en HR-professionals, onbewust vooroordelen hebben, en hoe je daar overheen kan stappen. Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers, vaak onbewust, vooroordelen hebben. Die kunnen tijdens de werving en selectie van nieuw personeel tot discriminatie leiden. Zo maken sollicitanten met een niet-westerse naam minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Ook voor ouderen ziet het er slecht uit. ... Lees Meer »

Brede Nederlandse aanpak voor sanering asbestdaken

agrarische_zaken_shutterstock_256747699_juiste_formaat_blog

Dijksma: ‘Om over acht jaar alle daken vrij te hebben van asbest moeten we nu écht vaart maken. Juist omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn, ben ik erg blij dat zij nogmaals hebben toegezegd mee te willen denken en werken om tot een gezamenlijke brede aanpak te komen. Dat zorgt voor nieuwe initiatieven, zoals hulp voor huiseigenaren die tegen praktische of financiële problemen aanlopen als zij hun dak willen gaan vervangen. Dit komt bovenop een financiële regeling die de Rijksoverheid sinds begin dit jaar heeft opengesteld.’ Voor deze ... Lees Meer »

Nederland opent diplomatiek kantoor in Moldavië

Satellite image of Moldova with the country's flag covering it

De Moldavische regering heeft sinds haar aantreden stappen gezet om de hervormingen door te voeren die voortvloeien uit het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Moldavië. De Moldavische regering heeft hiertoe een roadmap gepresenteerd die een leidraad vormt voor de komende maanden. ‘Dit is een hoopvol teken, evenals de recente aanstelling van de nieuwe gouverneur van de Nationale Bank. Deze aanstelling is op een geloofwaardige en transparante wijze verlopen. Toch heeft het land nog een lange weg te gaan, de nieuwe wetten moeten ook d... Lees Meer »

Evaluatie Nederlandse contraterrorisme-strategie

europa-beging-misdaden-gebied-van-contraterrorisme

De contraterrorisme-strategie voor 2011-2015 biedt een overzicht van alle CT-maatregelen en beoogt een integrale aanpak te borgen. Een grote groep van partners binnen en buiten de overheid is immers betrokken bij de uitvoering van de strategie. Uitgangspunt daarbij is een brede benadering van terrorisme, die wordt gekenmerkt door een combinatie van preventie en repressie en door nauwe samenwerking tussen de verschillende lokale en landelijke partners. Deze brede benadering is in potentie krachtig. Zo kan bijvoorbeeld de dreiging van radicaliser... Lees Meer »

Nieuwe Nederlandse hulp tegen El Niño

scale-1200x1200x0x0-elninolead2-1454436253-23

Momenteel zijn 18 miljoen Ethiopiërs afhankelijk van voedselhulp. Met name in gebieden in het oosten en zuiden is de situatie nijpend. De regering in Addis Abeba heeft zelf al 400 miljoen dollar in een speciaal noodfonds gestopt. Daarnaast doen de VN en andere hulporganisaties grote inspanningen. Maar deze middelen zijn in de zomer uitgeput. Ploumen: 'De VN organisatie OCHA spreekt over de grootste droogte in 50 jaar in Ethiopië. We moeten voorkomen dat er binnenkort grote hongersnood ontstaat voor vele miljoenen mensen. Dat kan door nu in acti... Lees Meer »

Scroll To Top