zondag, oktober 2, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Maatschappij & Welzijn (pagina 101)

Maatschappij & Welzijn

Alcoholcongres: Naleving regelgeving rond alcoholverkoop slechts 35%

beer

Ondanks de inspanningen van de overheid en aanbieders is de naleving van regels ten aanzien van alcoholverkoop slechts 35% (bron: Min VWS, 2011). De grootste oorzaak hiervan ligt in de wijze waarop leeftijd op een eenvoudige, snelle manier kan worden gecontroleerd. Het vergroten van de naleving - en daarmee het vinden van een passende oplossing hiervoor - heeft een hoge prioriteit bij zowel aanbieders als gemeenten. Tijdens het Alcoholcongres 3.0 georganiseerd door het Ministerie van VWS en het Trimbos instituut presenteerde Ageprint BV een co... Lees Meer »

Buitenschuldbeleid is onduidelijk: gevaar voor willekeur

parliament

Vreemdelingen die zijn uitgeprocedeerd, maar die buiten hun schuld niet zelfstandig uit Nederland kunnen vertrekken, kunnen alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Deze ‘buitenschuldvergunning’ wordt alleen verleend aan vreemdelingen die er alles aan hebben gedaan om zelfstandig te vertrekken, maar die daar, ook met hulp van de Nederlandse overheid, niet in zijn geslaagd. Beleid doet uiteindelijk waar het voor is bedoeld Uit het onderzoek is gebleken dat vreemdelingen die aan de voorwaarden voldoen, uiteindelijk een buitenschuldvergunning kri... Lees Meer »

Verhuizen? Waarom niet renoveren?

wood

Verhuizen? Waarom niet renoveren? Volgens een rapport van kredietbeoordelaar Standard & Poor’s zal de Nederlandse huizenmarkt niet eerder herstellen dan in eind 2014. Waar men vroeger eerst zelf een huis kocht en daarna pas de eigen woning verkocht, is dat nu omgedraaid en willen mensen pas een huis kopen zodra de oude woning verkocht is. Hierdoor staan veel huizen te koop, terwijl er relatief weinig bezichtigingen zijn. Ook zijn er steeds meer mensen die ervoor kiezen hun huis niet te verkopen, maar te renoveren. Een mooie blikvanger O... Lees Meer »

Kat niet meer te redden na ernstige verwaarlozing

cat

Helaas bleek het dier er zo slecht aan toe te zijn dat besloten moest worden om de kat door een dierenarts uit zijn lijden te laten verlossen. De dierenpolitie Zeeland kreeg de melding over een zwaar verwaarloosde kat in Hulst door via het landelijk meldpunt 144. Toen deze ging kijken trof ze inderdaad een broodmagere kat met vervuilde vacht aan. Bovendien kwam er bloed uit beide oren van het dier. De eigenaar bleek bekend, maar was niet thuis en een telefoonnummer was niet te achterhalen. Daarop is contact opgenomen met de LID die op haar be... Lees Meer »

Oproep: ‘Versnellen huisvesting arbeidsmigranten’

house3

In 2011 startte SEV|Platform31 met vijf projecten die verschillende vormen van huisvesting onderzoeken en uitvoeren. Er wordt steeds beter en steeds actiever gewerkt aan meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten, maar er moet nog veel gebeuren. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Platform31 de aanvullende opdracht gegeven om de huisvesting van arbeidsmigranten verder te versnellen en meer kennis op te halen en te verspreiden. Er kunnen maximaal 30 projecten deelnemen aan het experiment. ... Lees Meer »

Kinderombudsman: aanpak gemeenten voor kinderen in armoede moet beter

kids

De Kinderombudsman vraagt gemeenten een beleid te ontwikkelen, speciaal gericht op kinderen in armoede. Kinderombudsman Marc Dullaert biedt vandaag zijn onderzoek over kinderen in armoede aan aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hij adviseert gemeenten om in te zetten op hulp, die direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Kinderombudsman Marc Dullaert: "Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. We moeten voorkomen dat dit een stempel drukt ... Lees Meer »

Recordaantal ouderen genieten van zomeruitjes Ouderenfonds

old-people

Zo bezoeken ruim 500 ouderen uit Groningen, Amsterdam, Utrecht en Houten samen met 500 KPN-vrijwilligers afgelopen en deze week op initiatief van het KPN Mooiste Contact Fonds het Rijksmuseum. Honderden ouderen beleven van juni tot en met september een onvergetelijke stranddag, gesponsord door ASN Bank en georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds. Op 9 juli gaan zo'n honderd ouderen naar het Kijkduinse strand, geholpen door vrijwilligers met strandrollators. En 150 ouderen bezoeken op 28 augustus Circus Renz in Etten Leur dankzij DeliXL. T... Lees Meer »

Kandidaten voor het basisexamen inburgering in buitenland kunnen hulp bij voorbereiding kopen

woman

De ondersteuning is gericht op kandidaten - vaak mensen met een beperkte ervaring met leren – die extra hulp nodig hebben bij het officiële zelfstudiepakket Naar Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Agens opdracht gegeven om de individuele ondersteuning bij de voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland te ontwikkelen. De kandidaten krijgen de hulp van docenten in Nederland die hun moedertaal spreken. Het contact tussen de kandidaten en de docenten vindt plaats via internet, Skype of Virtuele klas,... Lees Meer »

Geëmigreerde kinderen hebben minder kans op goed onderwijs

schoo

Dit leidt tot slechtere prestaties en een grotere kans op voortijdige schooluitval. Volgens de studie zouden de lidstaten moeten zorgen voor gerichte onderwijsondersteuning voor migrantenkinderen, zoals gespecialiseerde leerkrachten en systematische betrokkenheid van ouders en gemeenschappen om de integratie van deze kinderen te verbeteren. Voor de studie is gekeken naar het nationale ondersteuningsbeleid voor kinderen van pas aangekomen migranten in 15 landen waar onlangs een aanzienlijke instroom van immigranten heeft plaatsgevonden: Belgi... Lees Meer »

Rotterdam waarschuwt Roemenen en Bulgaren

rotterdam

De Roemeense en Bulgaarse autoriteiten denken dat niet heel veel extra landgenoten naar Nederland verhuizen voor werk. Rotterdam denkt daar anders over, maakte wethouder Karakus vrijdag duidelijk. Hoeveel extra mensen dat worden, durft hij niet in te schatten, ook omdat vooral de Roemenen zich in eerste instantie richten op Italië en Spanje. In Rotterdam leven nu naar schatting 7000 Roemenen, van wie er zich 900 hebben ingeschreven bij de gemeente en 7500 Bulgaren, van wie er 2500 staan geregistreerd. ,,We willen gaan sturen op de instroom. ... Lees Meer »

Scroll To Top