zondag, oktober 2, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Maatschappij & Welzijn (pagina 12)

Maatschappij & Welzijn

ING Woonbericht: Starters tasten dieper in buidel voor woning

oney2

Teneur huizenmarkt weer positiever De afgelopen drie maanden is de stemming op de huizenmarkt weer iets positiever geworden. De ING Woonindex komt in januari uit op een stand van 120, drie punten hoger dan vorig kwartaal. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat meer respondenten het op dit moment een gunstigere periode vinden om een huis te kopen dan in september vorig jaar. Daarnaast is de verwachting over de hypotheekrente positiever geworden: het aantal respondenten dat een stijging verwacht daalt, en dat een daling verwacht stijgt. Star... Lees Meer »

ING Nederland fonds helpt Nederland vooruit

ING

ING start een nieuwe campagne: Help Nederland vooruit, om goede doelen in Nederland financieel te ondersteunen. Nederlanders kunnen hun eigen goede doel de komende drie weken via een speciale website aanmelden om in aanmerking te komen voor een donatie van het ING Nederland fonds. ING vindt het belangrijk om te investeren in omvangrijke maatschappelijke initiatieven en ideeën, maar wil ook lokale projecten in Nederland een steuntje in de rug te geven. Goede doel aanmelden Vanaf vandaag tot 31 januari 2016 kunnen alle Nederlanders hun goede ... Lees Meer »

Zelfstandig blijven ondanks zorgbehoefte

pills2

Bij een zorgbehoefte wordt vaak gedacht aan ouderen. Maar naast ouderen, komen zorgbehoeftes voor bij iedereen die een zicht- of onzichtbare handicap heeft. En voor elke patiënt is de zorgbehoefte anders. Het is belangrijk dat de patiënt, afhankelijk van zijn of haar handicap, zelfstandig dagelijkse taken kan uitvoeren. Zo kan een oudere patiënt langer zelfstandig blijven wonen ondanks de zorgbehoefte. En kunnen ouders hun gehandicapte kind veilig en comfortabel vervoeren in de auto.   Hulpmiddelencheck.nl heeft een ruim assortiment met ... Lees Meer »

Nederland op weg naar betaalbare CO2-arme energievoorziening

co2

Een onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van Jet de Ranitz, heeft de scholen bezocht. Deze beoordeelde of de school een speciale erkenning verdient. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang heeft de predicaten toegekend. Een excellente school is in ieder geval een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren in een bepaald gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om: - een innovatief onderwijsaanbod; - een bijzondere manier van om gaan met verschil... Lees Meer »

Nieuwe impuls voor goed bestuur in de zorg

medical

Slagvaardiger ingrijpen IGZ bij falende zorgbestuurders In “Goede zorg vraagt om goed bestuur” staat ook dat de IGZ slagvaardiger kan ingrijpen wanneer de kwaliteit en veiligheid van de zorg door bestuurlijk falen in gevaar komt. De IGZ krijgt het mandaat om namens de minister een aanwijzing te geven die ertoe moet leiden dat goede zorg wordt geleverd. De inhoud van de aanwijzing kan variëren maar in het uiterste geval kan de zorginstelling de opdracht krijgen om een bestuurder te vervangen. Gezamenlijk toezichtkader IGZ en NZa In het voorja... Lees Meer »

Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek

rechtsgeldige-elektronische-handtekening-docusign

De handreiking is opgesteld door een werkgroep van het ministerie van VWS , Veiligheid en Justitie en de KNMG. De handreiking is gebaseerd op een analyse van de wetsgeschiedenis, de oordelen van de Regionale toetsingscommissies, jurisprudentie, literatuuronderzoek en knelpunten uit de praktijk. Euthanasie en dementie Dementie is op zichzelf geen reden om een euthanasieverzoek in te willigen. De patiënt zal duidelijk moeten maken wat voor hém in deze situatie het lijden ondraaglijk maakt. Het is daarom van het grootste belang dat arts en patië... Lees Meer »

Bankoverstapgedrag consumenten verschilt per product

pas

De overstapkans is het hoogst voor de spaarrekening In juni 2015 is een enquête onder een representatief consumentenpanel gehouden om inzicht te krijgen in overstapintenties van bankklanten. Uit deze enquête blijkt dat het belangrijk is om verschillende bankproducten afzonderlijk te analyseren, zie tabel 1. De overstapkans is het hoogst voor de spaarrekening; 11,4% van de respondenten vult een overstapkans van 50% of meer in. De intentie om over te stappen met de betaalrekening is significant lager. Het aandeel respondenten met een betaalrek... Lees Meer »

Aangepast beleid legalisatie brondocumenten

folder2

Documenten uit een groot aantal landen zullen niet meer door de Nederlandse ambassades worden gelegaliseerd voor gebruik in Nederland. Het gaat om de volgende landen: Benin, Birma/Myanmar, Burkina Faso, Cambodja, Centraal Afrikaanse Republiek, Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal Guinee, Eritrea, Ethiopië, Filipijnen, Gabon, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Haïti, Ivoorkust, Kameroen, Kenia, Laos, Mali, Niger, Pakistan, Palau, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Togo, Tsjaad, Turkmenistan, Uganda, Vietnam en Zuid-Sudan. Vanaf 1 april 2... Lees Meer »

Nederland wint Groot Dictee der Nederlandse Taal

studying

De 60 deelnemers maakten in het dictee, dat geschreven werd door Lieve Joris, in totaal 1367 fouten, een gemiddelde van 23 fouten. Finalist Frank Ketelaar maakte 18 fouten in het dictee en Volkskrantlezer Mark Beumer ging met 11 fouten naar de finale. Vlaanderen werd in de finale vertegenwoordigd door Bert De Kerpel, een lezer van De Morgen met 11 fouten, en door de prominent Bart Cannaerts. Hij maakte 16 fouten in het dictee. In de finaleronde, die dit jaar in het leven geroepen werd, bleek het Nederlandse team het sterkst. Zij maakte... Lees Meer »

WIA/WGA: stappen in de goede richting

success

Inmiddels worden de schadedata van het UWV gedeeld met de leden van het Verbond van Verzekeraars (via het Centrum voor Verzekeringsstatistiek). Verder zijn er wettelijke afspraken gemaakt om voor werkgevers de mogelijkheid te vergroten om in plaats van een verzekering bij het UWV het eigen risico te dragen en hebben verzekeraars grote vorderingen gemaakt bij het beter beheersen van de risico's binnen deze specifieke portefeuille. Verbetering resultaat DNB ziet een significante resultaatverbetering over boekjaar 2014 en verzekeraars verwachte... Lees Meer »

Scroll To Top