zondag, februari 18, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Werk & Carrière (pagina 10)

Werk & Carrière

Nieuwe burgemeester in Nunspeet

???????????????

De heer Van de Weerd (53 jaar) is lid van SGP. Hij is voormalig wethouder van de gemeente Ede. Op dit moment is hij lid van provinciale staten van Gelderland en lid van de gemeenteraad van Ede. De heer Van de Weerd volgt de heer ir. D.H.A. van Hemmen (CDA) op. ... Lees Meer »

Veranderingen in directie Unilever Benelux

Unilever-graphic

Martine Zeegers (38) startte haar loopbaan bij Unilever in 2002 waarna zij diverse HR-functies binnen de marketing & sales-organisatie en in de fabrieken vervulde. Ook gaf zij leiding aan Industriële Betrekkingen voor Nederland. Meer recent was zij, als Talent Director Europa, verantwoordelijk voor Unilevers talentagenda binnen de Europese en wereldwijde Brand Development Hubs in respectievelijk Rotterdam en Londen. Tevens was zij HR-business partner voor diverse Europese functies. De directie van Unilever Benelux ziet er als volgt uit: ... Lees Meer »

Leden Adviescommissie geschilbeslechting Woningwet benoemd

De commissie adviseert de minister bij de beslechting van geschillen over de lokale woonopgave tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Onafhankelijk voorzitter van de paritair samengestelde commissie wordt Sybilla Dekker. De overige leden zijn: Elly Blanksma, Lodewijk de Waal en Jan van der Schaar. Zij zijn voorgedragen door respectievelijk de VNG, Woonbond en Aedes. De instelling van de adviescommissie volgt op een ingrijpende herziening van de Woningwet: corporaties gaan terug naar hun kerntaak en gemeenten en huurders... Lees Meer »

Mariëtte Hamer herbenoemd als voorzitter SER

De benoemingen gelden voor twee jaar. De SER bestaat voor tweederde deel uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. De kroonleden zijn deskundigen die tevens als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden functioneren. ... Lees Meer »

Benoeming burgemeester Krimpenerwaard

Krimpenerwaard-luchtfoto-outline

Cazemier (56 jaar) is lid van de VVD. Hij is vanaf 2009 burgemeester van Dinkelland.  Daarvoor was hij waarnemend burgemeester van Achtkarspelen en burgemeester van de gemeenten Ruinerwold, Ameland en Dongeradeel. De heer Cazemier is de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard die per 1 januari 2015 is ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. Cazemier volgt de heer mr. T.P.J. Bruinsma (PvdA) op, die na de gemeentelijke herindeling van de gemeente Krimpenerw... Lees Meer »

Geri Bonhof gaat volgende fase Onderwijs 2032 leiden

opleiding

Bonhof en haar team nemen daarmee het stokje over van het Platform Onderwijs2032. Paul Schnabel - voorzitter van het platform - presenteerde eind januari zijn eindadvies. Op basis van dit advies gaat het Ontwerpteam2032 verder bouwen aan een helder kerncurriculum over wat alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten leren, met een balans tussen de hoofddoelen van het onderwijs en meer ruimte voor verdieping en verbreding. Docent, schoolleider en bestuurder Geri Bonhof heeft als voormalig voorzitter van het College van Bestuur ... Lees Meer »

Veranderingen in directie Unilever Benelux

Unilever

Martine Zeegers (38) startte haar loopbaan bij Unilever in 2002 waarna zij diverse HR-functies binnen de marketing & sales-organisatie en in de fabrieken vervulde. Ook gaf zij leiding aan Industriële Betrekkingen voor Nederland. Meer recent was zij, als Talent Director Europa, verantwoordelijk voor Unilevers talentagenda binnen de Europese en wereldwijde Brand Development Hubs in respectievelijk Rotterdam en Londen. Tevens was zij HR-business partner voor diverse Europese functies. De directie van Unilever Benelux ziet er als volgt uit: ... Lees Meer »

De toekomstbestendigheid van de informatiemanager staat flink onder druk

toekomst

Als de huidige informatiemanager in 2020 op zijn eigen functie moet solliciteren, kan hij in de problemen raken. Werkgevers hebben hooggespannen verwachtingen van de informatieprofessional van de volgende generatie. Hij of zij moet een bekwame risicobeheerder zijn, met vaardigheden op het gebied van beveiliging en gegevensveiligheid, volgens de helft van de onderzochte leidinggevenden (50%), met vaardigheden voor het beheer van informatie en inhoud over verschillende platforms en in diverse formaten (47%), en met vaardigheden tot dat... Lees Meer »

Benoeming commissaris van de Koning provincie Groningen

160212-Paas

René Paas is 49 jaar en lid van het CDA. Sinds 2009 is hij voorzitter van Divosa. Daarvoor was hij onder andere voorzitter van de CNV (van 2005 tot 2009) en wethouder van de gemeente Groningen (van 1996 tot 2005). De heer Paas volgt de heer drs. M.J. van den Berg (PvdA) op. ... Lees Meer »

Benoeming voorzitter Raad voor de

01ce119a-3312-4aa1-a569-08b83f2f590a

Jan Jaap de Graeff (1949) is sinds 1 augustus 2012 lid van de Rli. Sinds de eerste voorzitter van de Rli, de heer Meijdam, op 1 januari jl. terugtrad, is de heer De Graeff werkzaam als waarnemend voorzitter. De Graeff was aan het begin van zijn carrière achtereenvolgens werkzaam bij de WRR, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en het bureau Milieu en Ruimtelijke ordening van de VNO/NCW. In de periode 1995-2003 was hij dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland. Vervolgens was hij van 2003 tot 2013 algemeen directeur van de Verenigin... Lees Meer »

Scroll To Top