zaterdag, december 4, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Overheid & Politiek (pagina 11)

Overheid & Politiek

VNG: Als je de aanstellingswijze van de burgemeester wijzigt, bezie dan het gehele lokaal bestuur

recruitment

Verander je de manier waarop de burgemeester wordt aangesteld, dan verander je daarmee tegelijkertijd de verhoudingen binnen het lokaal bestuur, zoals de positie van de burgemeester ten opzichte van wethouders en raadsleden. De VNG en het NGB onderstrepen dan ook het uitgangspunt van de minister dat bij een eventuele stelselwijziging het lokale bestuur in zijn geheel moet worden bekeken (en dus niet alleen de aanstellingswijze van de burgemeester). Dat geldt des te meer nu de relatief onafhankelijke positie van de burgemeester steeds belangrijk... Lees Meer »

Belastingdienst roept ondernemers op eerder btw-aangifte te doen

data5

Vandaag en morgen stuurt de Belastingdienst een bericht naar ondernemers die hebben aangegeven door de Belastingdienst geïnformeerd te willen worden via e-mail. Daarin wordt gevraagd aan ondernemers die voor 1 mei aangifte moeten doen om de aangifte vóór 24 of 27 april in te sturen. De e-mail maakt duidelijk dat de eventuele betalingen niet gelijktijdig met de aangifte hoeven te gebeuren. Voor de Belastingdienst is het belangrijk dat de verschuldigde omzetbelasting in ieder geval op 30 april 2015 op de rekening van de Belastingdienst staat. ... Lees Meer »

IND: Asieltrends maart 2015

financial-result

Herhaalde asielaanvragen In een aantal gevallen dienen asielzoekers na een eerste ook een tweede (of volgende) asielaanvraag in. Dit kan om uiteenlopende redenen zijn. In maart 2015 werden er 188 herhaalde asielaanvragen ingediend. In februari waren dat er 226. De belangrijkste nationaliteiten bij de tweede en volgende asielaanvragen zijn Irakese en Afghaanse nationaliteiten. Nareis Binnen drie maanden na verlening van een verblijfsvergunning asiel kunnen statushouders een mvv (machtiging voorlopig verblijf) voor hun gezinsleden aanvra... Lees Meer »

Langdurige werkloosheid EU daalt na 7 jaar

deficit

Tussen het derde kwartaal van 2013 en het derde kwartaal van 2014 zakte de langdurige werkloosheid met 0,2 procentpunt naar 4,9 procent. Daarmee telde de Europese Unie 12,4 miljoen werklozen die al ministens een jaar op zoek zijn naar een baan. Dat is ruim de helft van de in totaal 23,8 miljoen werklozen. In Griekenland is 19 procent van de beroepsbevolking langer dan een jaar werkloos, in Spanje 12,6 procent. De totale werkloosheid zit al langer in een dalende lijn, het aantal vaste en voltijdbanen trekt aan en de werkloosheid onder jongere... Lees Meer »

Tour langs sportclubs om alcoholmisbruik onder jongeren te voorkomen

alcohol3

Recente onderzoeken wijzen uit dat er nog veel ruimte is voor verbetering in de naleving van de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol in sportkantines. In 2011 handhaafde slechts 4 procent van de sportverenigingen de leeftijdsgrens van 16 jaar. In twee jaar tijd is dat, mede dankzij inspanningen vanuit de sport, gestegen naar 15 procent in 2013. Dit vindt de sport echter nog steeds onvoldoende. Nico van der Lely, kinderarts en oprichter van alcoholpoli’s in Nederland: ‘’Ik zie in mijn praktijk dagelijks de grote gevolgen van overmati... Lees Meer »

IND: Rapport Ranov en afgewezen naturalisatieverzoeken

sales

Profiel van de Ranov-ers van wie het naturalisatieverzoek is afgewezen: Het merendeel is man (66%). 34% van de onderzochte populatie is vrouw; De top 3 aan nationaliteiten is de Chinese (11%), Iraakse (10%), Sierraleoonse (8%); De gemiddelde leeftijd is 30 jaar. De hoofdvraag van dit onderzoek 'op welke grond zijn de naturalisatieverzoeken van de Ranov-ers afgewezen?' wordt als volgt beantwoord: De top 4 afwijzingsgronden is: Identiteit en/of nationaliteit niet vastgesteld (61%) Medeverlening van een minderjarige afgewezen... Lees Meer »

Rijksmuseum: Wim Pijbes maakt kinderkunstboek

kid

Rijksmuseum ABC voor de allerjongsten Het is Pijbes’ tweede kinderboek. In 1997 startte hij de bekroonde 15-delige Kinderkunstboekenreeks waaraan o.a. Jan Wolkers, Bianca Stigter en Paul van Loon meewerkten. Van zijn hand verscheen in deze serie Het Kleine Schilderboek. Kinderen t/m 18 jaar hebben gratis toegang tot het Rijkmuseum. Het is de ambitie van het museum om elk kind voor zijn twaalfde te ontvangen in school- of gezinsverband. Rijksmuseum ABC Hardcover blokboek, geschikt voor 2-5 jaar Samenstelling Wim Pijbes Design Ir... Lees Meer »

Zorg dichter bij patiënt

doctros4

Substitutie Substitutie, het verplaatsen van zorg van bijvoorbeeld het ziekenhuis naar de huisarts, is een belangrijke manier om de zorg dichtbij te brengen en om de zorg betaalbaar te houden. Daarom is afgelopen jaren met (huis)artsen en ziekenhuizen afgesproken om daar waar mogelijk de zorg zoveel mogelijk in de omgeving van de patiënt te leveren, dichtbij huis. Substitutiemonitor Om in de gaten te houden of de afgesproken substitutie goed verloopt, is de zogenaamde substitutiemonitor ingesteld. Hiermee kijken zorgverzekeraars en zor... Lees Meer »

Organisaties dagen Britse regering voor Europees hof over massaal afluisteren

law

Ze stellen dat het hof een stokje moet steken voor de door de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden geopenbaarde praktijken. Zij hebben die afgelopen week aanhangig gemaakt bij het EHRM en dagen de Britse regering voor dat hof, meldde Amnesty vrijdag. De twee klagers stellen in Britse rechtbanken op een dood spoor te zijn aangeland. De grootschalige spionagepraktijken van de diensten GCHQ, MI5 en MI6 gaan intussen door. Dat gebeurt op een enorme schaal en tast het privéleven en de vrijheid van meningsuiting aan. De voortwoekerende spionag... Lees Meer »

Minder problematische jeugdgroepen in Nederland

robbery

De aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast is een prioriteit van het kabinet. Hiervoor is een onderscheid gemaakt tussen hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen. In alle categorieën is de in 2009 ingezette daling ook afgelopen jaar voortgezet. Het aantal hinderlijke jeugdgroepen daalde met 20 procent ten opzichte van 2013, het aantal overlastgevende jeugdgroepen met 11 procent, het aantal criminele jeugdgroepen met 27 procent. Het succes van de aanpak is vooral te danken aan de goede samenwerking tussen gemeenten, de po... Lees Meer »

Scroll To Top