zaterdag, december 4, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Overheid & Politiek (pagina 12)

Overheid & Politiek

Hoeveel scholen telt Nederland?

chool

Voor het eerst bundelen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hun belangrijkste cijfers op het gebied van onderwijs op één website. Onderwijsincijfers.nl vervangt de publicaties Kerncijfers (OCW) en het Jaarboek Onderwijs (CBS). De website bevat in totaal zo’n 115 kengetallen en ruim 400 grafieken en interactieve kaarten over het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Onderwijsincijfers.nl is altijd up-to... Lees Meer »

IND: Asieltrends februari 2015: Aantal Syrische en staatloze asielzoekers verder afgenomen

financial-result

Herhaalde asielaanvragen nagenoeg ongewijzigd In een aantal gevallen dienen asielzoekers na een eerste ook een tweede (of volgende) asielaanvraag in. Dit kan om uiteenlopende redenen zijn. In februari 2014 werden er 232 herhaalde asielaanvragen ingediend (januari: 168). Dit is redelijk in lijn met de aantallen in 2014. De belangrijkste nationaliteiten bij de tweede en volgende asielaanvragen zijn Irak en Afghanistan. Nareis Binnen drie maanden na verlening van een verblijfsvergunning asiel kunnen statushouders een mvv (machtiging voorl... Lees Meer »

Gouden Tulp voor boek ‘Made in Europe’

book

Voor zijn boek verdiepte Steinz zich in ,,de belangrijkste halteplaatsen van de Europese cultuur'', van de Poolse mazurka-dans tot de mythe over Dracula in Roemenië. ,,Made in Europe hoort in elke boekenkast'', stelt de jury. ,,Het is een prachtig vormgegeven culturele reisgids waarin Steinz in sprankelend proza een vrolijk stemmend beeld schetst van de kunst die het oude continent bindt.'' Het non-fictieboek maakte vanwege inhoud, afbeeldingen en vormgeving de meeste indruk, luidt het oordeel. De auteur maakte het boek samen met ontwerper Sand... Lees Meer »

Aanpak Jeugdwerkloosheid werpt vruchten af: 23.000 jongeren aan de slag geholpen

gamer

Jonge man aan het werk in de bouw Bovenop de reguliere budgetten die gemeenten hebben wordt in 2015 en 2016 in totaal €7 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de arbeidsmarktregio’s. Daarnaast is eerder €200 miljoen vrijgemaakt voor de premiekorting in 2015. In 2013 is de Aanpak Jeugdwerkloosheid gestart met Mirjam Sterk als ambassadeur voor een periode van 2 jaar. Die termijn loopt nu af. ‘We waarderen haar inspirerende inzet en de positieve resultaten die met alle betrokkenen partijen de afgelopen 2 jaar zijn geboekt’, aldus Asscher en... Lees Meer »

22.000 buitenlanders vechten in Syrië en Irak

syria

In totaal zijn er 25.000 mensen afgereisd naar landen als Irak, Syrië, Libië en Pakistan om daar deel te nemen aan een gewapend conflict. Die strijders vormen een gevaar voor de wereldwijde veiligheid, omdat zij bij terugkomst in thuisland aanslagen kunnen plegen. Ook waarschuwen de experts dat een overwinning op terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië ertoe kan leiden dat de ervaren vechters zich over de hele wereld gaan verspreiden. Veel fanatici komen volgens het rapport uit Tunesië, Marokko, Frankrijk en Marokko. Het ... Lees Meer »

Deze week: belastingontduiking, LIBOR-schandaal, NAVO en terrorismebestrijding

hosting

Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO en Gilles de Kerchove, EU-coördinator voor terrorismebestrijding, komen naar de commissie Buitenlandse zaken en zullen waarschijnlijk debatteren over de toestand in Libië en Tunesië en de EU-reactie op terroristische dreigingen. Op dinsdag wordt er in de commissie Economische en monetaire zaken gestemd over ontwerpwetgeving voor de transparantie en betrouwbaarheid van de benchmarks die basisrentetarieven op de financiële markten of de prijsstelling van financiële contracten, zoals hypotheken,... Lees Meer »

Arbeidskosten in Europa lopen ver uiteen

building

Volgens Eurostat kostte een uur arbeid in de EU-landen vorig jaar gemiddeld 24,60 euro. Dat gemiddelde verbloemt echter enorme verschillen. Zo kostte arbeid in Bulgarije in doorsnee slechts 3,80 euro per uur en stopte de teller in Roemenië bij 4,60 euro. Arbeid was met een uurtarief van 40,30 euro het duurst in Denemarken, gevolgd door België (39,10 euro) en Zweden (37,40 euro). In Nederland stegen de kosten per uur in 2014 met 0,50 euro naar 34 euro. Het gemiddelde voor de landen waar met de euro wordt betaald kwam op 29,20 euro per uur. Bi... Lees Meer »

Kabinet: meer mogelijkheden voor muzieksector

notes

Dit beoogt een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Met dit wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn collectief beheer omgezet in Nederlands recht. De nieuwe regeling heeft als voordeel dat commerciële aanbieders van muziekdiensten straks niet meer in elke lidstaat hoeven te onderhandelen met collectieve beheersorganisaties over online-exploitatie. Tot nu toe was dat vaak wel het geval. Dit vormde een belemmering voor de ontwikkeling van het legale online aanbod. Immer... Lees Meer »

Geen uitkering voor werkzoekende EU-migrant

EU

De visie van advocaat-generaal Melchior Wathelet is duidelijk: landen hoeven niet mee te werken aan 'uitkeringstoerisme'. Het advies is niet bindend, maar weegt wel zwaar. Rechters zijn verplicht er rekening mee te houden in hun vonnissen. Het hof zelf deed eind vorig jaar ook al een uitspraak waarin duidelijk werd dat Europese landen niet zomaar bijstand hoeven te verlenen aan migranten uit andere lidstaten. Toen stelden de rechters echter nog dat een uitkering geweigerd mag worden aan migranten als ze ,,niet de intentie hebben werk te vind... Lees Meer »

Verlengd: Vrijstelling van paspoort- en geboorteaktevereiste bij naturalisatieverzoeken van Syriërs

visa

De situatie omtrent het verkrijgen van de benodigde documenten is niet veranderd sinds eind vorig jaar toen besloten werd door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om –naast de reeds bestaande vrijstelling voor het geboorteaktevereiste- ook een vrijstelling voor het paspoortvereiste te realiseren. In verband met de politieke situatie in Syrie functioneren de registers aldaar onvolledig. Het is voor Syriers in Nederland niet goed mogelijk om een paspoort te verkrijgen aangezien een groot deel van de Syrische ambassades in Europa ges... Lees Meer »

Scroll To Top