dinsdag, januari 25, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Overheid & Politiek (pagina 13)

Overheid & Politiek

Plasterk roept gemeenten op aandacht te houden voor agressie en geweld

politics

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in diverse sectoren gecontroleerd of werkgevers hun werknemers voldoende beschermen tegen agressie en geweld. Bij de eerste inspectie in 2012 schoot 56 procent van de onderzochte gemeenten hierin nog tekort. Bij de laatste inspectie blijkt dat al deze gemeenten dit nu goed geregeld te hebben, op vier na. Borging aanpak werkgevers Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt werkgevers in de publieke sector met het programma Veilige Publieke Taak (VPT) en het E... Lees Meer »

Programma viering 200 jaar Koninkrijk op 25 april in Zwolle

illem

Nederland is een van de landen met het hoogste aantal lidmaatschappen van verenigingen per hoofd van de bevolking. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken het festival. Zij maken een wandeling over het festivalterrein, en bezoeken een symposium over de toekomst van de vereniging. 'Lang leve de club' wordt georganiseerd door het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk in samenwerking met het Oranje Fonds, NOC*NSF, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. Voorzitter van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk, Ank Bijleveld-Schout... Lees Meer »

Topinstituten bundelen krachten voor kwantumcomputers

hardware

Minister Henk Kamp van Economische Zaken: “Door de samenwerking kunnen onze topwetenschappers profiteren van gezamenlijke investeringen, onderzoeksfaciliteiten en kunnen zij kennis delen. Daardoor worden zij in staat gesteld om nieuwe toepassingen van kwantumtechnologie als eerste te ontwikkelen. Die voorsprong leidt tot kansen voor ons bedrijfsleven om kennis om te zetten in innovatieve producten, bijvoorbeeld op het gebied van databeveiliging.” De bewindspersoon is als ambassadeur van het kabinet verbonden aan Nationaal Icoon QuTech en onders... Lees Meer »

Brussel zet eerste stap tegen belastingdeals

coffee2

Brussel kondigde ook aan scherp te kijken naar vennootschapsbelasting. Voor de zomer komt hierover een actieplan. Zo gaat de commissie bijvoorbeeld onderzoeken of het mogelijk is om grote multinationals te verplichten duidelijk te maken hoeveel belasting ze per land betalen. Nederland en andere EU-landen liggen onder vuur over mogelijk oneerlijke belastingvoordelen voor grote multinationals. Specifiek kijkt Brussel naar de deal die de Amerikaanse koffieketen Starbucks geniet in Nederland. Nederland wil een voortrekkersrol vervullen in het... Lees Meer »

Minister Dijsselbloem reikt Wft-diploma’s uit

team

Voor medewerkers die adviseren in de financiële dienstverlening aan consumenten, is de diplomaplicht geïntroduceerd. Hiermee wordt getoetst of de adviseur beschikt over voldoende kennis en begrip, professioneel gedrag, vaardigheden en competenties om de klant goed van dienst te kunnen zijn. De examens toetsen op onderwerpen zoals Consumptief krediet, Hypthecair krediet, Levensverzekering, Schade etc. Minister Dijsselbloem zei tijdens de bijeenkomst dat adviseurs en opleidingsinstituten een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de exame... Lees Meer »

Schoonmaakbedrijven bij fastfoodketens overtreden de wet

cleaning

De vestigingen lagen verspreid in het land. De controle was expliciet gericht op franchisevestigingen van de fastfoodketens. Uit risicoanalyses blijkt dat bij franchiseondernemingen de kans op overtredingen groter is. Gesprekken die eerder door de Inspectie SZW en de Belastingdienst zijn gevoerd met de moederbedrijven om deze overtredingen bij de schoonmaakbedrijven te voorkomen, hebben volgens de Inspectie nog niet het gewenste resultaat. In totaal zijn er bij de laatste controle 32 schoonmakers gecontroleerd. Meerderen van hen hadden een u... Lees Meer »

Digitale lancering webtool www.studiemetkind.nl

woman

De webtool is gemaakt in opdracht van minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Klijnsma (SZW). Op een speciaal ontwikkeld filmpje geven de bewindsvrouwen ieder uitleg aan een jonge moeder hoe de webtool gebruikt kan worden en welke mogelijkheden er genoemd worden om hun studie met de opvoeding te combineren. Aan de hand van persoonlijke kenmerken die de ouder intikt, geeft de webtool aan welke rechten en plichten er gelden en verwijst het naar instellingen die meer informatie op individueel niveau verstrekken. De webtool vermeldt de reg... Lees Meer »

Europese kinderombudsmannen pleiten voor kinderbudget

kids9

,,Hierdoor staan in veel Europese landen de kinderrechten onder druk'', zegt de kinderombudsman. Hij constateert dat er toenemende signalen uit verschillende landen zijn over ondervoede kinderen en de terugkeer van kinderarbeid. Dullaert doet zijn oproep voor een kinderbudget donderdag in Genève. Hij spreekt daar namens het netwerk van Europese Ombudsmannen ENOC de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties toe. De Europese kinderombudsmannen vinden dat kinderen tijdens een crisis extra aandacht verdienen. Ze hebben ook kritiek op de Europ... Lees Meer »

Douane en RSM bundelen krachten voor executive master opleiding

customs

RSM’s Executive Master in Customs & Supply Chain Compliance is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Douane in nauwe samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven en de wetenschap. Het programma wordt daarnaast ondersteund door de TopSector Logistiek en het Overleg Douane Bedrijfsleven. Dinalog, het Nederlandse topinstituut voor de logistiek, verleende 24 scholarships om deelname aan het programma meer toegankelijk te maken voor kandidaten. Het curriculum is ontwikkeld op basis van het EU Customs Competency Framework en houdt zich da... Lees Meer »

Parlement wil hardere aanpak online pedofilie en betere bescherming slachtoffers

police2

Maatregelen waar in de resolutie om wordt gevraagd: Verwijdering van al het illegale materiaal en onmiddellijke aangifte bij opsporingsautoriteiten. EP-leden benadrukken de rol die de ICT-sector en internet providers moeten spelen om foto's en films snel en efficiënt te verwijderen ''als opsporingsinstanties daar om vragen'' Europol en nationale autoriteiten moeten financiële steun, mankracht, onderzoek bevoegdheden en technische ondersteuning krijgen om ''effectief daders te kunnen opsporen en te veroordelen''. Er moet nieuwe technolog... Lees Meer »

Scroll To Top