dinsdag, januari 25, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Overheid & Politiek (pagina 144)

Overheid & Politiek

Kroaten per 1 juli uitgesloten van REAN

energy

Als gevolg hiervan komen onderdanen uit Kroatië niet meer in aanmerking voor de Herintegratieregeling Terugkeer (HRT) en zijn ze ook uitgesloten van alle herintegratieprojecten in het kader van het Subsidiekader Vrijwillige Terugkeer (SVT). Het overzicht van landen wiens onderdanen niet in aanmerking komen voor vertrek op basis van REAN-regeling zal worden aangepast en gepubliceerd in de Staatscourant. ... Lees Meer »

Gratis VOG voor vrijwilligers blijft

kids9

Dat schrijven de staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie) en van Rijn (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer. De pilot 'Gratis VOG voor vrijwilligers' die in het najaar van 2012 startte is in opdracht van beide ministeries door het Verwey Jonker Instituut geëvalueerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het gratis beschikbaar stellen van de VOG voor vrijwilligers - liefst in combinatie met heldere gedragsregels en de mogelijkheid om 'foute vrijwilligers' te registreren - aantoonbaar bijdraagt aan een veilig klimaat op de sport -en hobbyclub. In... Lees Meer »

AFM voorzitter tijdens EAIG-vergadering over het verhogen van de kwaliteit van accountantscontroles

folders

De EAIG wordt gevormd door toezichthouders op accountantsorganisaties uit de landen van de Europese Unie (EU), de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. De EU/EER-leden van de EAIG kunnen op grond van de achtste EU-richtlijn onderling vertrouwelijke toezichtinformatie uitwisselen, en doen dit ook. Hiermee wordt het toezicht op de grootste netwerken van accountantsorganisaties in Europa versterkt. De EAIG staat onder roulerend voorzitterschap van een stuurgroep. Hierin hebben, naast de AFM, ook de toezichthouders op a... Lees Meer »

Definitieve evaluatie van het ERI project

money2

Het hoofddoel van het ERI project ziet toe op de herintegratie van vreemdelingen die zonder rechtmatig verblijf in de voornoemde Europese lidstaten verblijven. De landen van herkomst van de doelgroep zijn: Afghanistan, Azerbeidzjan, Irak, Marokko, Nigeria, Pakistan en de Russische Federatie. Voor de definitieve evaluatie van het ERI project is de Dienst Terugkeer en Vertrek (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie in Nederland) op zoek naar een rechtspersoon die de definitieve evaluatie wil uitvoeren. Het totaal beschikbar... Lees Meer »

Subsidie toegekend voor vijf projecten in het kader van vrijwillige terugkeer

mon

Het ging hierbij voornamelijk om gecombineerde subsidieaanvragen, waarbij ook financiering aan het Europees Terugkeer Fonds werd gevraagd. Er zijn in totaal negen subsidieaanvragen ingediend. Hiervan gaan vijf projecten subsidie ontvangen, waaronder enkele verlengingsaanvragen van lopende projecten onder het subsidiekader 2012. Zo wordt ‘Duurzame Terugkeer op Maat’ van stichting Maatwerk bij Terugkeer voortgezet, evenals ‘WereldTools op Maat’ van stichting WereldWijd en ‘AVR ERS’ van IOM. Daarnaast zijn twee projecten die eerder vanuit een a... Lees Meer »

Advocaat-Generaal EHJ: vluchtelingenverzoeken vanwege geaardheid kunnen aparte sociale groep in Europees recht vormen

law

Conclusie van de advocaat-generaal in de gevoegde zaken C‑199/12, C‑200/12, C‑201/12 X, Y, Z / Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel Asielzoekers die stellen wegens hun homoseksuele gerichtheid te worden vervolgd kunnen volgens advocaat-generaal Sharpston een „specifieke sociale groep” naar EU vluchtelingenrecht vormen. Hoewel de strafbaarstelling van homoseksuele activiteiten in het land van herkomst niet noodzakelijkerwijs een daad van vervolging vormt, moeten de nationale autoriteiten onderzoeken of een bepaalde asielzoeker gevaa... Lees Meer »

Eerste kennismigrant krijgt verblijfpas onder nieuw migratiebeleid

giftcard

Het kabinet wil de positie van Nederland in de top 5 van meest concurrerende economieën verankeren en versterken. Kennismigratie speelt daarbij een belangrijke rol. De Wet Modern Migratiebeleid zorgt ervoor dat werkgevers kennismigranten sneller en eenvoudiger uit het buitenland kunnen laten overkomen. Het samenvoegen van de aanvraagprocedures voor de Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) en de Verblijfsvergunning zorgt voor enorme tijdwinst. De migrant kan nu direct na aankomst in Nederland zijn verblijfspas ophalen bij de IND en hij kan ... Lees Meer »

Gemeenten krijgen niet meer geld voor uitvoering Wet Werk en Bijstand

coins

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. In zijn uitspraak van 8 juli 2013 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat de Grondwet hem als rechter verbiedt te beoordelen of de Begrotingswet - een wet in formele zin en de basis voor de hoeveelheid geld die de gemeente krijgt van het Rijk voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand - in strijd is met de Wet Werk en Bijstand. De Centrale Raad van Beroep vindt daarnaast niet dat die Begrotings... Lees Meer »

Europese Commissie komt met minder douanecontrole Europese shortsea

customs

De Europese Commissie komt met voorstellen om de douanedruk voor shortsea schepen in Europa te verlichten. Deze douanedruk tast de internationale concurrentiepositie van de zeescheepvaart aan. Zelfs schepen die tussen twee EU-havens varen en alleen EU-goederen vervoeren moeten aan erg veel formaliteiten voldoen. De nieuwe voorstellen leiden tot minder administratieve lasten. Zestig procent van de Nederlandse schepen is actief op routes in Europese wateren. Samen met de Europese redersvereniging ECSA hanteert de KVNR de slogan 'just-like-trucks... Lees Meer »

EU dichter bij opnieuw opleggen visaverplichting voor burgers uit de westelijke Balkan

EU

“The [European] commission is free to decide whether or not the visa will become suspended, the key point is that this is not something that is compulsory for the commission,” Spanish conservative MEP Agustin Diaz de Mera, the parliament's point man in the talks, said on Monday (8 July). Short-stay visa requirements for the EU were recently lifted for five Balkan states, but an upsurge of reportedly unfounded asylum demands from the region prompted member states last year to pressure the European Commission to tackle the problem. Macedonia, ... Lees Meer »

Scroll To Top