dinsdag, augustus 16, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Overheid & Politiek (pagina 149)

Overheid & Politiek

Op Twitter en Facebook discussieren over Amsterdam

social-media

Verlengd bestuur Amsterdam krijgt zeven bestuurscommissies die hun bevoegdheden van college en gemeenteraad krijgen overgedragen. Dit is een vorm van verlengd bestuur. Amsterdammers kiezen de leden van de bestuurscommissies in rechtstreekse verkiezingen per stadsdeel. De leden van de bestuurscommissie kiezen uit hun midden een dagelijks bestuur van drie leden. Op 5 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Afschaffen Deelgemeenten'. Het college heeft op basis daarvan de hoofdlijnen van november 2012 uitgewerkt. Binnen ... Lees Meer »

Kamervoorzitter opent tentoonstelling ‘Moeders met macht’

exhibition

De tentoonstelling bestaat uit portretten van vrouwen die moeder zijn én een vooraanstaande functie vervullen in de maatschappij. Het zijn portretten van vrouwelijke rolmodellen die het moederschap succesvol combineren en daarmee een inspiratiebron zijn voor werkende vrouwen in Nederland. Fotografe Anette Brolenius heeft een portretreeks gemaakt. Zij bracht meer dan twintig Nederlandse topvrouwen in beeld. Onder de titel Moeders met Macht wil zij rolmodellen creëren. Hiermee wil ze aantonen dat je als carrière moeder meervoudige ambities waar ... Lees Meer »

Document legalisatie Curacao

legalisation

 Legalisatie Voor gebruik van documenten uit derde landen in Curaçao of vice versa, is van belang bij welke legalisatieverdragen Curaçao en het betrokken land partij zijn om te kunnen bepalen of een legalisatie of apostille vereist is. Curaçao is aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen: Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand; Overeenkomst tot uitbreiding van de bevoegdheid van de autoriteiten belast met de registratie van onwettig... Lees Meer »

Asielaanvragen Syriërs in teken van bescherming

syria

Minister Leers komt tot deze conclusie naar aanleiding van het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de zorgwekkende situatie in Syrië. Uit dit ambtsbericht blijkt dat het regime zich onder meer schuldig maakt aan staatsterreur door de inzet van knokploegen en criminelen tegen de bevolking, grootschalige willekeurige arrestaties en foltering van gevangen met de dood tot gevolg. Tijdens de aanhoudende ongeregeldheden in diverse steden worden tegenstanders van het regime niet gespaard. Het afgelopen jaar is er een besluit... Lees Meer »

Gemeenten, provincies en waterschappen verwachten tekort van 4,1 miljard

money

Verwachte tekorten overschrijden norm Overheden binnen de Europese Unie zijn gebonden aan begrotingsafspraken.De norm is dat het tekort van de hele overheid niet groter mag zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Uitgaande van deze 3 procentnorm zijn in Nederland het Rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen een maximaal tekort voor de decentrale overheden over 2013 overeengekomen van 0,5 procent van het bbp. Dit komt neer op 3,1 miljard euro. Het tekort van 4,1 miljard dat decentrale overheden voor dit jaar ver... Lees Meer »

Overheidstekort 4,1 procent in 2012

budget-deficit

Overheidstekort daalt langzaam Inkomsten gegroeid door extra belastingen en aardgasbaten Schuld overheid opgelopen tot b71,2 procent van bbp Hulp aan Europese landen verhoogt schuld met 1,6 procent bbp De overheidsuitgaven namen in 2012 licht toe. Zij waren 24 miljard euro hoger dan de inkomsten. De lasten in het kader van de AWBZ groeiden met bijna 3 miljard euro fors, ruim 10 procent. De uitgaven aan de basiszorgverzekering bleven daarentegen voor het eerst in jaren stabiel. Aan AOW-uitkeringen werd 1,4 miljard euro meer uitgegeven. ... Lees Meer »

Nederland en Hongarije maken actieplan in strijd tegen mensenhandel

human-traffic

Op dit moment wordt door de twee landen een actieplan uitgewerkt met afspraken over versterking van de samenwerking op het gebied van opsporing en vervolging, over het delen van kennis en om hulpverleners en potentiële slachtoffers alerter te maken op mensenhandel. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie maakt dit woensdag bekend tijdens een EU-conferentie over mensenhandel die 17 en 18 april in Amsterdam wordt gehouden. Voorzitter Herman Bolhaar van de Task Force Mensenhandel geeft tijdens de EU-conferentie hierover nog een nadere toe... Lees Meer »

Rutte verricht eerste slag ‘Koningstientje’

Coins

Deze ceremoniële eerste slag vindt plaats bij het ministerie van Financiën in aanwezigheid van gastheer staatssecretaris Weekers (Financiën) en Muntmeester Maarten Brouwer van de Koninklijke Nederlandse Munt. De herdenkingsmunt is ontworpen door het duo Broersen en Lukács en staat in het teken van het koningschap van koning Willem-Alexander. De ceremoniële Eerste Slag vindt plaats bij het ministerie van Financiën in Den Haag. Het is de eerste munt waarop Willem-Alexander als koning is afgebeeld. Staatssecretaris Weekers is zeer te spreken ov... Lees Meer »

Scroll To Top